„Mūsų Namai” buvo įkurti 2002 m. gruodį kaip savarankiškai leidžiamas laikraštis tuo pačiu pavadinimu viename iš daugiabučių namų Tereškovo gatvėje Vitebske.

2004 m. ji peraugo į Pilietinę Kampaniją Vitebske. 2005 m. spalio mėn. prie kampanijos prisijungė žmogaus teisių gynėjai, įvairių partijų, asociacijų ir organizacijų aktyvistai bei aktyvūs piliečiai. Nuo 2005 m. pabaigos kampanijai pradėta atstovauti ir internete.

2008 m. jis įgijo nacionalinį statusą. Per šį laikotarpį žmogaus teisių aktyvistai ir aktyvistai Baltarusijos miestuose surengė daugybę akcijų: aplinkos be kliūčių įgyvendinimo stebėseną ir pilietinės kontrolės akciją „Pavojingos vaikų žaidimų aikštelės” Gomelyje, foto medžioklę „Atskleisk save” Navapolatske. Nacionalinės kapinių tvarkymo akcijos, lyčių lygybės festivalis „Moterų žvejyba 2010” ir jaunimo geros nuotaikos festivalis „Endorfinas”. Užsienyje – protestas prieš branduolinę energetiką Vokietijoje. Įvairios tradicinės šventės piliečių akcijoje dalyvaujančiuose miestuose – Moters diena (kovo 8 d.), Valentino diena (vasario 14 d.), Blaivybės diena, Koladija.

2009 m. IISEPS (Nepriklausomo socialinių, ekonominių ir politinių tyrimų instituto) apklausos duomenimis, net praėjus penkeriems metams po Pilietinės Kampanijos įkūrimo, daugiau nei 18 % Baltarusijos Respublikos rinkėjų (vyresnių nei 18 metų asmenų) žinojo ir girdėjo apie Pilietinę Kampaniją „Mūsų Namai”, t. y. apie 1,4 mln. žmonių. 7,6 % respondentų nurodė, kad gavo ir gauna „Mūsų Namų” (laikraščio „Mūsų Namai”) medžiagą, o tai yra apie 570 000 žmonių, pilnamečių Baltarusijos Respublikos gyventojų. Birželio mėnesio IISEPS apklausos duomenimis, apie Pilietinę Kampaniją „Mūsų Namai” žino 21,2 % baltarusių.

2010 m. buvęs mažo formato informacinis biuletenis „Mūsų Namai”, pasakojantis piliečiams apie konkrečius kovos už jų teises pavyzdžius, virto tikru spalvingu pilno formato laikraščiu, skirtu nemokamai platinti Baltarusijos miestų gyventojams į pašto dėžutes, ir susidūrė su daugybe areštų, tiražo sulaikymų, aktyvistų su egzemplioriais areštų (tai taip pat buvo naujovė panašiose situacijose) ir baudų (anksčiau valdžia leidinį vertino neutraliai).

Pilietinė Kampanija taip pat išleido daug kitų leidinių – „Būsto ir komunalinių paslaugų vartotojų žodyną”, politinių anekdotų rinkinį, „Atmintinę policijai apie pavyzdinį požiūrį į moterį”, jaunimo žurnalą „Skvotas”, vadovėlį „Gyvenamųjų namų kapitalinis remontas”, parengė ir pasiūlė naujojo Būsto kodekso pataisas ir įstatymo dėl piliečių kreipimųsi pataisas. Buvo sukurtas ir į vokiečių kalbą išverstas filmas „Illicho lemputė”.

MŪSŲ TIKSLAS YRA:

Baltarusijos piliečiai turi tapti mūsų bendrų namų – Baltarusijos – šeimininkais.

Pilietinės Kampanijos atsiradimo metu jos tikslas buvo socialinė ir švietėjiška veikla pagrindinių žmogaus teisių srityje, t. y. teikti konkrečią praktinę pagalbą aktyviems žmonėms, savigynos būdu ginantiems savo pilietines, teisines ir konstitucines teises konflikte su Baltarusijos valstybe kaip pareigūnų grupe. Iš pradžių prioritetas buvo teikiamas socialinių ir būsto problemų sprendimo būdams, taip pat kultūrinio sąmoningumo formavimui.

Dėl daugybės piliečių teisių pažeidimų Baltarusijoje nebuvo galima užsiregistruoti kaip organizacijos. 2014 m. „Mūsų Namai” buvo įregistruoti Lietuvoje ir nuo tada pristatomi kaip ne pelno siekianti organizacija, Tarptautinis Pilietinių Iniciatyvų Centras „Mūsų Namai”.

„Mūsų Namai” taip pat žinomi Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Ukrainoje.

Po 2020 m. prezidento rinkimų ir protestų Baltarusijoje bei 2022 m. Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą humanitarinės pagalbos prireikė daugybei žmonių Baltarusijoje ir Lietuvoje. Taigi „Mūsų Namai” perėmė šios pagalbos teikimą. Pagrindinėmis „Mūsų Namų” veiklomis šiandien tapo baudų ir maisto išmokėjimas nukentėjusiesiems Baltarusijoje, psichologinės pagalbos teikimas, darbo vietų paieška, pagalba pabėgėliams Lietuvoje apgyvendinimu, maistu ir drabužiais. Be to, „Mūsų Namai”, bendradarbiaudami su kitomis organizacijomis, toliau vykdo žmogaus teisių pažeidimų stebėseną.

MŪSŲ MISIJA YRA:

aktyvi ir visapusiška žmogaus teisių apsauga, įskaitant paramą pažeidžiamiausioms ir marginalizuotoms grupėms, ypatingą dėmesį skiriant moterims ir vaikams, kurie represinių režimų sąlygomis lengvai tampa žmogaus teisių pažeidimų aukomis, ir pagalbą pabėgėliams, bėgantiems nuo teroro, smurto ir karo. Stengiamės užpildyti tas žmogaus teisių srities tuštumas ir spragas, kurių neužpildo kolegos iš kitų žmogaus teisių organizacijų.