Baltarusija pirmauja pagal policijos pareigūnų skaičių. Tačiau užuot kovojusi su nusikalstamumu ir užkirtusi kelią delinkventiniam elgesiui, VRM kovoja su nesutarimais. Policija nebaudžiamai viršija savo įgaliojimus. Nuo policijos žiaurumo ir smurto kenčia moterys.

Kampaniją „Saugokis, policija!” pradedame todėl, kad 2006-2011 m. Baltarusijos politikoje ir aktyvizme dalyvavusios moterys patyrė įvairaus pobūdžio teisėsaugos institucijų ir valdžios institucijų smurtą. Smurto suaktyvėjimas buvo pastebėtas per prezidento rinkimus (2006 m. pradžioje, 2010 m. pabaigoje). Dažniausiai pasitaikančios smurto rūšys buvo nepagrįstas sulaikymas, suėmimai su mušimu, baudos, politiškai motyvuotas atleidimas iš darbo, mokyklos ir universiteto.