Tarptautinio pilietinių iniciatyvų centro „Mūsų namai” ir kitų Baltarusijos demokratinių jėgų pozicija dėl Ostroveco AE statybos

Mes, „Mūsų namai” ir kiti Baltarusijos politinių partijų, judėjimų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, birželio 6 ir 7, 2019 susirinkę Visagine (Lietuva), aptarė dabartinę Ostroveco AE statybos ir paleidimo situaciją, kuri planuojama 2020 m., ir atsižvelgė į 2019 m. antrąjį pusmetį planuojamą išduoti licenciją eksploatuoti Ostroveco AE pirmąjį elektrinės bloką 2019 m. antrąjį pusmetį, taip pat į toliau nurodytas problemas:

saugos srityje:

– šiuo metu nėra priimtinų ir saugių sprendimų dėl Ostroveco AE panaudoto branduolinio kuro (PBK) tvarkymo, kurie būtų aptarti su visuomene pagal Baltarusijos teisės aktus ir tarptautinius įsipareigojimus; Ostroveco AE projekte nėra panaudoto branduolinio kuro sausojo saugojimo aikštelės; nėra Baltarusijos ir Rusijos susitarimo dėl panaudoto branduolinio kuro perdirbimo Ostroveco AE; Rusijos Federacijoje net projekto etape nėra gamyklos, skirtos Ostroveco AE reaktorių PBK perdirbti;

– daug svarbių saugos problemų, nustatytų atlikus Europos ekspertinį vertinimą ir viešą Ostroveco AE testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tyrimą, įskaitant tai, kad neįrodytas įrangos, turinčios įtakos saugai, seisminis stabilumas, AE-2006 projekto pasyviųjų ir aktyviųjų saugos sistemų funkcionalumas, taip pat nepakankamai išbandyto branduolinio reaktoriaus įrenginio sauga; Rusijos AE-2006 projektas nėra šiuolaikiškas ir neatitinka TATENA ir WENRA rekomendacijų naujoms AE;

– nemažai incidentų statant Ostroveco AE, įskaitant incidentus su pirmojo energijos bloko reaktoriaus korpusu, kurie sumažina įrangos patikimumą ir kelia papildomą riziką;

iekonomikos srityje:.

– viešų ir svarbių duomenų apie Ostroveco AE ekonominį pagrįstumą trūkumas;

– papildomos elektros energijos gamybos poreikio nebuvimas, taip pat tai, kad Ostroveco AE nėra didelių pramoninių energijos vartotojų;

– nepakankamą Ostroveco AE rezervinę galią šiandien, taip pat jų statybos neracionalumą;

– neigiamą Ostroveco AE poveikį tvarios energetikos ir energijos taupymo plėtrai;

– reikšmingai prisidėjo prie Baltarusijos užsienio skolos didinimo;

ekologijos ir kultūros paveldo srityje:

– neigiamas Ostroveco AE poveikis mikroklimatui ir kultūros paveldo objektų (pavyzdžiui, Gerviatskio cerkvės) išsaugojimui dėl drėgnų aušinimo bokštų naudojimo;

– neigiamas Ostroveco AE poveikis šalia esančioms ypač saugomoms gamtinėms teritorijoms dėl padidėjusios antropogeninės apkrovos;

– neigiamas Ostroveco AE poveikis Raudonosios knygos faunos atstovams, įskaitant lašišas, kurioms gresia išnykimas dėl kylančios temperatūros Vilijos upėje;

– neracionalus ir netvarus Vilijos upės vandens išteklių naudojimas, būdingas visai branduolinei energetikai ir keliantis papildomą riziką pasaulinės klimato kaitos kontekste;

– Planuojamas reguliarus Ostroveco AE, pastatytos pagal Rusijos projektą „AE-2006”, radionuklidų išmetimas, kuris didina radiacinę riziką gamtai ir žmonėms, jau nukentėjusiems nuo Černobylio avarijos;

žmogaus teisių, nacionalinio saugumo ir tarptautinių santykių srityje:.

– Baltarusijos daugiafaktorinės (technologinės, energetinės, ekonominės) priklausomybės nuo Rusijos Federacijos stiprinimas;

– Aiškus Ostroveco AE vaidmuo vadinamojoje „nuodugnioje integracijoje” su Rusija;

– Ostroveco AE daro tarpvalstybinį poveikį ir kelia ginčus su kaimyninėmis šalimis (pavyzdžiui, Lietuva): statybos metu buvo pažeista JT EEK Espo konvencija, o 2019 m. neeiliniame Konvencijos šalių susitikime buvo konstatuoti nauji pažeidimai dėl vietos parinkimo;

– statant Ostroveco atominę elektrinę buvo pažeistos Baltarusijos piliečių teisės, į tai atkreipė dėmesį JT Orhuso konvencijos organai, ypač 2014 ir 2017 m. vykusiuose konvencijos šalių susitikimuose,

Manome, kad Ostroveco AE paleidimas kelia nepriimtiną riziką Baltarusijos žmonėms ir gamtai, nukentėjusioms šalims, taip pat Baltarusijos ekonominiam ir finansiniam stabilumui, kelia grėsmę šalies nepriklausomybei, suverenitetui, neatsakingai ruošiamasi ją eksploatuoti;

kreipiamės į sprendimus priimančias institucijas ir organizacijas, Baltarusijos piliečius su prašymu

– atidėti fizinį Ostroveco AE paleidimą, kol bus išspręstos visos minėtos problemos!

– parengti ir su visuomene aptarti tvaraus Baltarusijos vystymosi be branduolinės energijos, kaip nulinės alternatyvos, strategiją, numatytą įstatyme;

Iki Ostroveco AE fizinio paleidimo liko nedaug laiko (mažiau nei metai)! Jei statyba bus sustabdyta iki paleidimo, tai padės išvengti didelių išlaidų, susijusių su pavojingo panaudoto branduolinio kuro tvarkymu tūkstančius metų, ir Baltarusijai nepriimtino pavojaus aplinkai. Tai suteiks Baltarusijai galimybę išlaikyti suverenumą didėjančio kaimyninės šalies spaudimo, įskaitant energetinį, akivaizdoje. Rusijos atominė elektrinė Baltarusijoje yra hibridinio karo priemonė, ji gali būti panaudota bet kokiame vietiniame konflikte, kuriame dalyvauja Rusija. Černobylis jau parodė šio įrankio griaunamąją galią!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.