Baltarusijos kariuomenė trokšta naujokų. Paprastai taip nutinka, kai šalis jau kariauja arba ruošiasi karui. Būtent tokiais laikotarpiais Gynybos ministerija nekelia griežtų reikalavimų naujokų fizinėms savybėms. Jie vis tiek siunčiami į mirtį…

«Kai valstybė nori pasiųsti tave į mirtį, ji vadina save tėvyne», – sena apoteigma, kuri, deja, išlieka aktuali ir šiandien. Šalys, kuriose vyrauja autoritariniai ar diktatūriniai režimai, visada skiria ypatingą vaidmenį kariuomenei, ir ta kariuomenė visada yra šaukiamoji. Vien dėl to, kad kiekvienas diktatorius siekia, jog ginklu būtų ginkluotas kuo daugiau žmonių. Ginkluotosios pajėgos, kaip ir bet kuri biurokratinė struktūra, turi tendenciją plėstis.

Taikos laikais ir daugiau ar mažiau pakenčiamo gyvenimo šalyje karių norą plėsti kariuomenę griežtai riboja du dalykai: gynybos biudžetas ir medicininiai kriterijai (jie leidžia į privalomąją karo tarnybą kviesti tik pačius sveikiausius jaunuolius). Tokie apribojimai kadaise egzistavo ir Baltarusijoje. Tačiau po 2020 m. įvykių Baltarusijos jėgos struktūros gauna tiek pinigų, kiek nori.

Vienintelė problema, kurią jie turėjo «išspręsti», buvo šauktinių sveikata. Pernelyg daug jaunuolių pasirodydavo netinkami karinei tarnybai. Vis dėlto imtis sisteminių veiksmų ir gerinti Baltarusijos jaunimo sveikatą yra per ilgai ir brangiai kainuoja. Vietoj to Baltarusijos karinės institucijos ėmė eskaluoti isteriją: «NATO prie vartų, turime ginti tėvynę, visi po ginklu!».

Rusijos agresija prieš Ukrainą pridėjo dar daugiau dramatizmo: tapo akivaizdu, kad Kremlius rimtai planuoja į šį karą įtraukti Baltarusiją, o daugelis Baltarusijos generolų tam neprieštarauja. Kodėl ne? Juk ne jie pateks po Ukrainos pabūklais.

Taigi, karinis lobizmas gavo tai, ko norėjo: 2023 m. vasario 4 d. buvo paskelbtas ir iš karto įsigaliojo bendras Gynybos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimas, kuriuo daromi pakeitimai karinę prievolę atliekančių piliečių sveikatos būklės reikalavimų nustatymo instrukcijoje.

Kas pasikeitė? Daug kas. Pavyzdžiui, dabar jaunuoliai, turintys antrojo laipsnio nutukimą ir kūno masės indeksą 37 kg/m², pripažįstami tinkamais privalomajai karinei tarnybai. Anksčiau jie gaudavo NGM statusą (netinkami karinei tarnybai taikos metu, iš dalies tinkami karinei tarnybai karo metu). Be to, dabar daugiau kaip 100 kg sveriantys jaunuoliai pripažįstami netinkamais karinei tarnybai Ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgose (dabartinis buvusių Baltarusijos desanto pajėgų pavadinimas). Anksčiau ši riba buvo 90 kg. Ar galite įsivaizduoti desantininką, sveriantį šimtinę?

Reikalavimai šauktinių regėjimui taip pat tapo «demokratiškesni»: dabar jaunuoliai, kurių bet kurios akies trumparegystė viename iš meridianų yra nuo 6,0 iki 8,0 dioptrijų, pripažįstami tinkamais privalomajai karinei tarnybai. Tas pats ir su kitomis ligomis: dabar tinkamais atlikti privalomąją karo tarnybą pripažįstami ir asmenys, sergantys hemorojumi be mazgų iškritimo, lengvos formos bronchine astma (arba be priepuolių daugiau kaip 5 metus), kai kurių formų plokščiapėdyste ar pėdų deformacija. Kaip ir karo prievolininkai, sergantys endokrininės sistemos ligomis, valgymo sutrikimais, nervų sistemos ir širdies ligomis, odos ligomis, stuburo ligomis.

Kai turite reikalų su Baltarusijos valstybe, visada turėtumėte tikėtis blogiausio. Generolai stengiasi, kad į kariuomenę patektų kuo daugiau «patrankų mėsos», akivaizdžiai manydami, kad Baltarusijos ginkluotosios pajėgos patirs didžiulių nuostolių. Taip gali atsitikti tik vienu atveju: jei Baltarusija prisijungs prie Rusijos kare prieš Ukrainą. Tokiu atveju didžiuliai nuostoliai neišvengiami. Tik pažvelkite į Rusijos nuostolių šiame kare skaičius: vien žuvusių žmonių – 130000! Kartu su sužeistaisiais ir karo belaisviais šis skaičius lengvai siekia pusę milijono. Patys rusai pripažįsta, kad jau prarado pusę savo desantininkų, daugiau nei pusę specialiųjų pajėgų, du trečdalius tankų…

Tuo pat metu ukrainiečiai yra pasiryžę kovoti ir iš pasaulinės koalicijos gauna vis daugiau modernių ginklų. Taigi, Baltarusijos karių likimas, jei jie bus mesti į tą karą, bus nepavydėtinas.

Fronte rusai bando kovoti pagal darbo jėgos kiekį, į kovą meta nuteistuosius ir naujai mobilizuotus žmones be tinkamo apmokymo. Dėl to jų mirtingumas siekia 100 %. Sprendžiant iš to, kaip Baltarusijos gynybos ministerija sumažino medicinos reikalavimus šauktiniams, akivaizdu, kad Kremliaus nurodymu ji vykdo vieną užduotį: surinkti didžiulį kiekį «patrankų mėsos» skerdynėms.

Mūsų Namai