2022 m. rugsėjo 21 d. V. Putinas padarė pareiškimą, kad Rusijoje paskelbta dalinė gyventojų mobilizacija. Formaliai Baltarusija neprisijungė prie karo prieš Ukrainą, nors ir suteikė teritoriją Rusijos agresoriams pulti. Tačiau iki šiol Baltarusijos kariai sienos neperžengė.

Kartu įvykių chronologija rodo, kad Baltarusijos kariuomenės pasirengimas ir mokymas suintensyvėjo.

Jūsų dėmesiui pateikiame Baltarusijos kariuomenės mobilizacijos chronologiją 2023 m. sausio mėnesiui.

2023 m. sausio 3 d. Baltarusijos karinių oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos pajėgų vado pavaduotojas ideologiniam darbui ir ideologinio darbo vadovas Anatolijus Bulavko per STV kanalą pareiškė, kad Baltarusijos gynybos ministerija bendradarbiavimą su NATO laiko netikslingu.

«Žinote, yra tokia sąvoka kaip sutartinumas ir pragmatizmas. Galų gale, tikriausiai, šie žmonės – sunku tokius žmones vadinti valstybės vadovais, nes valstybės vadovas rūpinasi savo valstybe, jos žmonėmis. Europoje matome visai ką kita. Taigi, tie vadinamųjų Europos valstybių lyderiai, – taip, su jais neįmanoma derėtis. Nes jie negali patys priimti jokių sprendimų», – sakė jis.

Pasak Gynybos ministerijos atstovo, NATO mato priešą Baltarusijoje ir Rusijoje, todėl bendradarbiavimas su aljansu neturi perspektyvų.

2023 m. sausio 4 d. Borisovo geležinkelio stotyje žmonės pastebėjo neįprastą šliaužiantį tekstą: «Visi piliečiai vyrai nuo 18 iki 60 metų privalo atvykti į karo prievolės įstaigą arba kaimo vykdomąjį komitetą patikrinti registracijos duomenų».

2023 m. sausio 5 d. Baltarusijos Respublikos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, jog Baltarusijos ir Rusijos regioninės pajėgų grupės stiprinimas tęsiamas. Į Baltarusiją toliau atvyko Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinis personalas, ginkluotė, karinė ir specialioji technika. Taip pat buvo planuojami bendri skrydžių mokymai.

«Į Baltarusiją ir toliau atvyksta Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinis personalas, ginklai, karinė ir specialioji technika. Tolesnius kovinius koordinavimo veiksmus su atvykstančiomis divizijomis planuojama vykdyti Baltarusijos poligonuose», – sakoma pranešime.

Be to, buvo planuojama surengti bendrus taktinius skrydžio mokymus. Renginyje iš Rusijos pusės ketino dalyvauti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų karinis junginys.

«Bendras Baltarusijos ir Rusijos regioninės pajėgų grupės dalių mokymas yra visapusiškas ir apima ne tik kovinį komponentą, bet ir pagalbines sistemas», – pridūrė ministerija.

2023 m. sausio 5 d. Baltarusijos Respublikos gynybos ministerija pranešė, kad į Baltarusiją iš Rusijos buvo atgabentas dar vienas karinis krovinys: BTR-82A, BTR-80K, šarvuotos medicininės ir techninės pagalbos transporto priemonės.

2023 m. sausio 5 d. Baltarusijos tarptautinio karinio bendradarbiavimo departamento vadovas Valerijus Revenko teigė, kad neva Baltarusijos ir Rusijos regioninės karinių pajėgų grupės įgyvendinimo tikslas – sustiprinti sąjunginės valstybės gynybinį potencialą.

«Vykdant regioninės pajėgų grupės įgyvendinimą, į Baltarusiją atvyksta Rusijos divizijos ir ginkluotė, taip pat karinė ir specialioji pajėgų grupės dalies technika. Toliau bus didinamas oro komponentas, skirtas bendriems mokymams vykdyti. Grupuotės įgyvendinimo tikslas – stiprinti sąjunginės valstybės gynybinį potencialą. Priemonės nėra nukreiptos prieš trečiąsias šalis», – sakė Revenko.

2023 m. sausio 5 d. Minsko rajone ant geležinkelio pastebėta didžiulė karinės technikos kolona. Ešelonas, pasak liudininkų, judėjo Bresto kryptimi. Dauguma vagonų buvo pažymėti «Z» raide.

2023 m. sausio 6 d. Aliaksandras Lukašenka atvyko į 230-ąjį Obuzo-Lesnovskio kombinuotosios ginkluotės poligoną, kuriame dislokuota jungtinės pajėgų grupės Rusijos dalis.

Kaip pranešė Gynybos ministerija, Rusijos ginkluotųjų pajėgų atstovai informavo A. Lukašenką apie Regioninės pajėgų grupės dalinių ir junginių kovinio koordinavimo užbaigimą. «Šiame etape Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų padaliniai yra pasirengę vykdyti užduotis pagal numatytą paskirtį», – pranešė Rusijos ginkluotųjų pajėgų atstovas.

2023 m. sausio 6 d. tapo žinoma, kad Baltarusijos Respublikos gynybos ministerija surengė metodinį susitikimą su Baltarusijos specialiųjų operacijų pajėgų kuopų vadais. Be kita ko, kariškiai susipažino su Rusijos patirtimi, įgyta per invaziją į Ukrainą.

Susitikimas su specialiųjų operacijų pajėgų vadais vyko 38-osios Bresto gvardijos atskirosios oro desantininkų brigados patalpose. Čia jiems buvo papasakota apie Rusijos agresijos prieš Ukrainą patirtį. Buvo kalbama apie taktinę mediciną, pirmosios medicinos pagalbos teikimą sužeistiesiems ir nukentėjusiesiems, darbą su pastiprinimo priemonėmis ir mišriose kovinėse formuotėse, pasalų pratybas, darbą su įvairių tipų dronais.

2023 m. sausio 6 d. Valstybės saugumo komitetas (KGB) pranešė, kad nuo sausio 5 d. Minsko ir Vitebsko srityse rengia mokymus, skirtus patikrinti valstybės institucijų kovinį pasirengimą reaguoti ir sąveikauti su teroro aktais.

Veikloje dalyvauja Valstybės saugumo komiteto (KGB), Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio pasienio komiteto, ginkluotųjų pajėgų, Baltarusijos Respublikos nepaprastųjų situacijų ministerijos ir kitų institucijų padaliniai. Pagal pratybų scenarijų buvo numatyta naudoti karinę techniką.

2023 m. sausio 6 d. Baltarusija perdavė Rusijos kariškiams daug individualių pirmosios pagalbos rinkinių, pranešė Aliaksandro Lukašenkos spaudos tarnyba. Kaip teigė jis, jo sūnus Mikalojus Lukašenka pats patvirtino pirmosios pagalbos rinkinius.

Vizito Obuzo-Lesnovskio poligone metu Aliaksandras Lukašenka įteikė Rusijos kariams individualius pirmosios pagalbos rinkinius, sakydamas, kad jie pagaminti tik Baltarusijos įmonėse ir užpildyti baltarusiškais produktais.

«Mano jaunesnysis sūnus atnešė man NATO pirmosios pagalbos rinkinį ir mūsų. Jis pasakė: «Tėti, kas tai yra?» ir pradėjo jį atidarinėti. Jis pasakė: «Tai žmonių gyvybė». Jis studijuoja Biotechnologijų (fakultete), o dabar ją turi kaip gydytojai, bet jis visą gyvenimą yra gydytojas. Ir jis pradėjo man tai rodyti. Taigi, aš pradėjau žiūrėti, išsamiai: NATO, ukrainiečių, lenkų, bet jie remiasi NATO, ir rusų, baltarusių. Pastarieji yra praktiškesni».

2023 m. sausio 6 d. vienas po kito į Baltarusiją atvyko du ešelonai su Rusijos kariais ir karine technika. Jie sudaro regioninės pajėgų grupės dalį, pranešė Gynybos ministerija.

Pirmasis traukinys atvyko ryte; jis atvežė rusiškų sunkvežimių partiją. Ant kai kurių sunkvežimių buvo galima pastebėti raidę «Z» – Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą simbolį, puoselėjamą valstybiniu lygmeniu.

Kiek vėliau atvyko antrasis traukinys iš Rusijos. Iš nuotraukos matyti, kad juo buvo vežamos ginkluotos transporto priemonės, degalų sunkvežimiai ir krovininiai vagonai. Ešelonas atvyko į Palonkos stotį netoli Baranavičių, netoli 230-ojo Obuzo-Lesnovskio kombinuotojo ginkluotės poligono, kuriame dislokuota jungtinės pajėgų grupės Rusijos dalis.

2023 m. sausio 6 d. Baltarusijos saugumo tarybos valstybės sekretorius Aleksandras Volfovičius pareiškė, kad bendros su Rusija regioninės pajėgų grupės dislokavimas yra «strateginio atgrasymo elementas», turintis «atvėsinti karštas galvas Vakaruose».

«Grupuotė sėkmingai dislokuota, surengti bendri kovinio rengimo užsiėmimai tiek su Rusijos Federacijos, tiek su Baltarusijos Respublikos kariais. Kovinis koordinavimas, bendradarbiavimas, bendradarbiavimo klausimų sprendimas, viskas kaip ir turi būti. Regioninė pajėgų grupė yra vienas iš strateginio atgrasymo elementų. Elementas, kuris šiandien tikriausiai turėtų atvėsinti karštas galvas Vakaruose, vykdančiuose agresyvią politiką Baltarusijos Respublikos, sąjunginės valstybės, atžvilgiu», – sakė Saugumo Tarybos sekretorius. Pasak jo, Aliaksandras Lukašenka asmeniškai kontroliuoja Baltarusijos Respublikos kovinės parengties klausimus, taip pat kovinio rengimo eigą ir kokybę.

2023 m. sausio 8 d. Baltarusijos Respublikos gynybos ministerija informavo, kad nuo sausio 16 d. iki vasario 1 d. vyks bendros Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų, integruotų į regioninę pajėgų grupę, aviacijos padalinių taktinės skrydžių pratybos.

Ministerija taip pat informavo, kad į Baltarusiją atvyko Rusijos Federacijos karinių kosminių pajėgų aviacijos komponentas. Iš tiesų tos pačios dienos rytą stebėtojai pranešė, kad Baltarusijoje nusileido devyni RF MSF sraigtasparniai MI-8, MI-24, kai kurie iš jų pažymėti simboliu «Z».

2023 m. sausio 9 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad Šiaurės vakarų operatyvinės vadovybės 7-ojo inžinerijos pulko kariai įrengė pontoninę perėją per Berezinos upę. Netrukus po to 19-osios gvardijos atskirosios mechanizuotosios brigados tankų dalinys šia perėja persikėlė į kitą upės pusę.

2023 m. sausio 9 d. paaiškėjo, kad Rusija į Baltarusiją išsiuntė dar vieną ešeloną su karine įranga ir kariais. Pagal geležinkelininkų pateiktą informaciją, sausio 4 d. ešelonas išvyko iš Rusijos Zajcevkos stoties, o sausio 8 d. po pietų atvyko į Baltarusijos Baranavičių-Palesskio stotį.

Ešeloną sudarė apie 30 vikšrinių ir ratinių karinių automobilių, 2 dengti vagonai su įranga ir 2 keleiviniai vagonai su personalu – apie 100 žmonių.

2023 m. sausio 10 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba informavo, kad Baltarusijoje baigti registracijos duomenų patikrinimo darbai: Ją atliko 95 proc. asmenų, privalančių atlikti karinę tarnybą. Ministerija priminė, kad patikrinimas Lukašenkos nurodymu buvo vykdomas nuo spalio vidurio iki 2022 m. gruodžio mėn.

Jie teigė, kad baltarusiai «labai atsakingai ir supratingai žiūrėjo į šalies gynybinio potencialo užtikrinimo veiklą»: Gynybos ministerijos duomenimis, daugiau kaip 95 proc. asmenų, privalančių atlikti karinę tarnybą, praėjo registracijos duomenų patikrinimą.

2023 m. sausio 10 d. Baltarusijos karinio dalinio kuopos vadas buvo nuteistas už piktnaudžiavimą įgaliojimais. Už smurtą prieš pavaldinius, įskaitant šaudymą iš pneumatinio pistoleto ir specialiųjų priemonių naudojimą, jis buvo nuteistas 5 metų laisvės atėmimo bausme (pagal amnestiją – metais mažiau), bauda ir jam buvo atimtas karinis laipsnis.

Kaip nurodė ministerija, nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2022 m. sausio mėn. kaltinamasis buvo Baltarusijos karinio dalinio kuopos vadas. Siekdamas drausmės jam patikėtame dalinyje, jis naudojo fizinį smurtą prieš karius, įskaitant pneumatinio pistoleto ir specialiųjų priemonių panaudojimą. Byloje nukentėjusiaisiais buvo pripažinta 18 šauktinių karių.

Teisme kaltinamasis pripažino savo kaltę ir gailėjosi dėl savo poelgio. Jis buvo pripažintas kaltu pagal 2-ąją dalį. 455 straipsnį Baudžiamojo kodekso (Piktnaudžiavimas valdžia arba pernelyg didelis valdžios panaudojimas kartu su smurtu arba padarytas panaudojant ginklą) ir nuteistas 5 metų laisvės atėmimo bausme.

2023 m. sausio 11 d. Baltarusijos gynybos ministerija pranešė, kad priešlėktuvinių raketų daliniai «išvyko į paskirtus rajonus ir pradėjo kovinę tarnybą». «Pagal Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos vado planą buvo vykdomas Baltarusijos Respublikos ir Rusijos priešlėktuvinės gynybos stiprinimas», – sakoma pranešime.

2023 m. sausio 11 d. 72-ajame Gvardijos jungtiniame praporščikų ir jaunesniųjų specialistų mokymo centre prasidėjo staigus kovinio pasirengimo patikrinimas. Veikla vyko gynybos ministro sprendimu. Daugiau detalių ministerija neatskleidė.

2023 m. sausio 11 d. tapo žinoma, kad į Čepino (Vitebsko) geležinkelio stotį atvyko ešelonas iš Rusijos, gabenantis karinę techniką ir apie 750 žmonių. Pagal geležinkelininkų pateiktą informaciją, kitas ešelonas iš Rusijos Omsko stoties išvyko sausio 3 d., o sausio 9 d. atvyko į Čepino stotį Vitebske.

Ešeloną sudarė 40 vagonų: 15 keleivinių vagonų su maždaug 750 žmonių, 10 krovininių vagonų, vežančių įrangą ir amuniciją, ir 15 platforminių vagonų su vikšrinėmis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis.

2023 m. sausio 12 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad į Baltarusiją atvyko Rusijos gynybos ministerijos komisija, vadovaujama Rusijos sausumos pajėgų vyriausiojo vado, armijos generolo Olego Saliukovo.

«Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų poligonuose dislokuoti Rusijos regioninės pajėgų grupės kariniai daliniai ir divizijos», – sakoma pranešime.

Taip pat pažymėta, kad patikrinimo metu «buvo patikrinta kovinio koordinavimo mokymų kokybė ir įvertintas pasirengimas vykdyti užduotis pagal numatytą paskirtį Sąjungos valstybės karinio saugumo užtikrinimo labui».

2023 m. sausio 12 d. tapo žinoma, kad iš Baltarusijos į Rusiją išvyko Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų ešelonas su karine technika ir kariniu personalu. Kelionės tikslas buvo Rusijos geležinkelio Pietryčių geležinkelio Liškinskio skyriaus stotis.

Sausio 11 d. karinis ešelonas N. 961 išvyko iš Baltarusijos geležinkelio Vitebsko skyriaus Čepino stoties į Rusijos stotį Rosoš. Ešeloną sudarė 48 vagonai, tarp jų:

– 8 keleivinius vagonus (su RF ginkluotųjų pajėgų kariniu personalu: apie 400 žmonių).

– 3 dengti vagonai (su įranga);

– 37 platforminiai vagonai (su pakrautomis vikšrinėmis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis).

2023 m. sausio 12 d. Aleksandras Lukašenka pasirašė įsaką, kuriuo Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausiosios kovinio rengimo valdybos viršininku paskyrė generolą majorą Aleksandrą Basą. Prieš tai Aleksandras Basas ėjo ginkluotųjų pajėgų Vakarų operatyvinės vadovybės vado pavaduotojo pareigas.

2023 m. sausio 13 d. Bresto srities karinis komisaras Olegas Konovalovas pareiškė, kad asmenims, privalantiems atlikti karinę tarnybą ir nepatikrinusiems registracijos duomenų, gali būti uždrausta išvykti iš Baltarusijos.

– Su mažiau nei 3 proc. asmenų, kurie nepraėjo patikros, esame pasirengę dirbti iki sausio pabaigos. Galima kreiptis į bet kurį karinės įskaitos skyrių bet kokiomis ryšio priemonėmis. <…> O nuo vasario mėnesio tiems, kurie nepraėjo patikros, greičiausiai bus apribota teisė išvykti iš Baltarusijos arba galbūt bus taikomi kokie nors kiti apribojimai, – sakė Olegas Konovalovas.

2023 m. sausio 14 d. tapo žinoma, kad į Baltarusiją atvyko du ešelonai su Rusijos kariais ir karine įranga. Geležinkelininkų skaičiavimais, jie į šalį atvežė apie 200 rusų kariškių ir 91 vienetą karinės technikos.

Šių metų sausio 8 ir 9 d. iš Kantemirovkos stoties Voronežo srityje išvyko du Rusijos ešelonai. Pirmąjį sudarė 43 vagonai: vienas keleivinis (apie 50 žmonių) ir 42 platforminiai vagonai. Į Slonimo geležinkelio stotį Gardino srityje jis atvyko sausio 11 d. 00.15 val. Jis atvežė mažiausiai du «Ural» degalų sunkvežimius, du BTR, šešis sunkvežimius (Ural ir KamAZ), taip pat vieną priekabą (generatorių), vieną automobilinį kraną KamAZ, du MAZ degalų sunkvežimius ir vieną UAZ Patriot. Ant kai kurių transporto priemonių buvo «Z» simboliai.

Kitą dieną, sausio 12 d., 8 val. ryto į Slonimą iš Kantemirovkos atvyko kitas RF ginkluotųjų pajėgų ešelonas, kurį sudarė 52 vagonai: trys keleiviniai (apie 150 žmonių) ir 49 platforminiai vagonai.

2023 m. sausio 16 d. Baltarusijos Respublikos gynybos ministerija informavo, kad prasidėjo bendros Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų, integruotų į regioninę pajėgų grupę, aviacijos padalinių taktinės skrydžių pratybos. Renginyje iš Rusijos pusės dalyvavo Rusijos oro ir kosmoso pajėgų karinis junginys.

Per pratybas, be kita ko, planuojama treniruotis vykdyti oro žvalgybą, jungtinį oro patruliavimą pasienyje, pajėgų grupuotės palaikymą iš oro, taktinį oro desantą, krovinių pristatymą ir sužeistųjų evakuaciją.

«Siekiant užtikrinti tinkamą pratybų vykdymo tvarką, naudojami visi Baltarusijos Respublikos karinių oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų aerodromai ir poligonai», – pranešė ministerija.

2023 m. sausio 17 d. Baltarusijos gynybos ministerija pranešė, kad į Baltarusiją atskrido Rusijos karinių kosminių pajėgų priešakiniai viršgarsiniai naikintuvai-bombonešiai Su-34.

Ministerija pranešė, kad Su-34 atvyko dalyvauti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų divizijų jungtinėse taktinėse skrydžio pratybose, kurios yra Regioninės pajėgų grupės aviacijos komponento dalis.

2023 m. sausio 19 d. Baltarusijos gynybos ministerija informavo, kad Baltarusijos ir Rusijos aviacija pradėjo vykdyti numatyto tikslo užduotis antrajame ginkluotųjų pajėgų bendrų taktinių skrydžių pratybų etape.

Iš Mačiuliškių aerodromo AEW lėktuvas A-50 vykdė oro žvalgybos užduotis ir kontroliavo įvairios paskirties naikintuvų įgulas.

Iš Baranavičiaus aerodromo aviacijos įgulos vykdė svarbių karinių ir valstybinių objektų apsaugą iš oro.

Iš Lydos aerodromo aviacijos įgulos mokėsi įveikti priešo priešlėktuvinę gynybą ir smogti į imituoto priešo aerodromus ir sraigtasparnių nusileidimo aikšteles.

2023 m. sausio 20 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad Baltarusijoje tęsiamos bendros Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų taktinės skrydžių pratybos.

Sausio 20 d. oro įgulos atliko kovinį darbą Ružansko poligone. Pratybų metu aviacija treniravosi slopinti priešlėktuvinės gynybos priemones, naikinti imituoto priešo valdymo punktus, amunicijos sandėlius ir gyvosios jėgos buvimo vietas. Puolimo ir bombardavimo aviacijos smogiamąsias grupes dengė naikintuvai.

2023 m. sausio 20 d. Baltarusijos Respublikos gynybos ministerija teigė, kad Gynybos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija rengia sveikatos reikalavimų asmenims, turintiems stoti į karinę tarnybą, ir sveikatos sutrikimų, dėl kurių asmenys laikomi netinkamais karinei tarnybai, sąrašo pataisas. Pataisos palies visas karių kategorijas: šauktinius, sutartininkus, rezervistus, karinių aukštųjų mokyklų studentus.

– Tai lėmė kelios priežastys. Pirmiausia dėl to, kad gaunama daugybė peticijų iš piliečių, kurie mano, kad sveikatos reikalavimai yra per dideli ir neleidžia jauniems žmonėms įgyvendinti savo svajonės tapti kariškiu, – teigė Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausiojo karinio medicinos klinikinio centro Medicinos skyriaus viršininko pavaduotoja Sviatlana Kašura.

2023 m. sausio 23 d. Aliaksandro Lukašenkos spaudos tarnyba pranešė, kad Aliaksandras Lukašenka patvirtino du sprendimus dėl valstybės sienos apsaugos pasienio sargybomis ant žemės ir priešlėktuvine gynyba ore.

«Pagrindinės sienos apsaugos pastangos šiais metais bus sutelktos Ukrainos kryptimi, taip pat tuose ruožuose, kuriuose gali atsirasti naujų išorės iššūkių ir grėsmių sienos saugumui», – sakoma pranešime.

Valstybės sienos komitetas tarp pagrindinių 2023 m. užduočių nurodė šias: «didinti pasienio tarnybos institucijų kovinę parengtį, gerinant kovinį rengimą ir aprūpinimą, taip pat didinti manevrinių grupių kovinius pajėgumus, plėtoti pasienio komiteto potencialą išorės grėsmių sienos saugumui nustatymo srityje, gerinti valstybės sienos infrastruktūrą, įskaitant naujų pasienio kontrolės linijų įrengimą ir jų aprūpinimą moderniausiomis techninėmis priemonėmis pavojingiausiuose ruožuose».

2023 m. sausio 23 d. vidaus reikalų viceministras, Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės vadas Mikalajus Karpiankou laikraščiui «Spetsnaz» (Specialiosios pajėgos) sakė, kad 2023 m. paskelbti Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės specialiųjų padalinių kūrimo ir jų profesinio tobulinimo metais.

Karpiankou leidiniui papasakojo apie gruodį sukurto atskiro specialiosios paskirties būrio «Rys» karių motyvaciją.

– Kovotojai, turintys specialiųjų pajėgų dvasią, plieninį strypą, išlaikę kvalifikacinius testus, kad galėtų dėvėti kaštoninę beretę, – jie myli savo Tėvynę, yra pasirengę ją ginti ir nekenčia mūsų priešų. Tų, kurie linki mums blogio, tų, kurie nori čia atvykti ir kurti žiaurumus, kurie naikina sovietinius paminklus, kasinėja kapus, kankina karo belaisvius… Mes jų nekenčiame ir esame pasirengę kovoti, naikinti priešus. Ir mums nereikia jokios kitos motyvacijos. Turime troškimą ginti savo Tėvynę, – sakė Karpiankou. Pasak jo, būrio narių amžiaus vidurkis – 22-26 metai.

Jis sakė, kad per artimiausius 6 mėnesius bus suformuotas dar vienas būrys, kuris dirbs «pietų kryptimi, Gomelio srityje». Be to, Karpiankou sakė, kad būrius apmokys «neįkainojami specialistai».

– Turime puikų mokymo centrą. Jį atnaujinome. Dabar rusai, kazachai, uzbekai mums pavydi: niekur nėra panašaus mokymo centro. Jis taps specialios paskirties mokymo centru su didžiule instruktorių komanda, turinčia kovinės patirties Sirijoje, Livijoje, Ukrainoje. Neįkainojami specialistai perduos savo žinias atskiro specialiosios paskirties būrio «Rys» kovotojams, įdarbins būrį, o paskui rezultatus bandys įdiegti į visus Vidaus reikalų ministerijos dalinius, taip pat tarp šauktinių karių.

2023 m. sausio 23 d. tapo žinoma, kad Minsko sričių rajonų vykdomieji komitetai išsiuntė pavaldžioms struktūroms ir organizacijoms reikalavimą pateikti 2022 m. dirbančių ir rezervuotų piliečių sąrašus.

Reikalavimas pateikti tokią informaciją paaiškinamas būtinybe «vykdyti teisės aktų nuostatas karinės įskaitos ir karo prievolininkų rezervavimo srityje pagal Instrukciją «Dėl piliečių, esančių rezerve ir dirbančių valstybinėse įstaigose, organizacijose, nepriklausomai nuo nuosavybės formų, rezervavimo tvarkos mobilizacijos laikotarpiu ir karo metu».

Jie turi užpildyti specialią lentelę, kurioje nurodomas įdarbintų, dirbančių ir privalančių atlikti karinę tarnybą asmenų skaičius, suskirstant juos į generolus, karininkus, praporščikus, seržantus ir kareivius, taip pat pagal jų civilines specialybes ar valdymo statusą.

Atskirame lentelės skyriuje turėtų būti pateikta informacija apie karo prievolę privalančių atlikti piliečių skaičių, t. y. apie tuos, kurie nebus pašaukti į ginklą mobilizacijos laikotarpiu ir karo metu. Siūloma rezervuotus piliečius skirstyti ne tik į generolus, karininkus, seržantus ir kareivius, bet ir pagal amžių.

2023 m. sausio 24 d. Baltarusijos Respublikos gynybos ministerija pranešė, kad pradėjo šarvuočių išvežimą iš saugojimo bazių. Pažymima, kad tai daroma siekiant vykdyti bendrą Baltarusijos ir Rusijos regioninės karinių pajėgų grupės kovinę koordinavimo veiklą.

«11-osios atskirosios mechanizuotosios brigados divizija pradėjo įrangos išėmimo iš ilgalaikio saugojimo procedūrą», – rašoma pranešime.

2023 m. sausio 24 d. Aliaksandras Lukašenka pasirašė įsakymą Nr. 19 «Dėl atleidimo iš karinės tarnybos ir šaukimo į terminuotąją karinę tarnybą, tarnybą rezerve», pranešė jo spaudos tarnyba.

Dokumente numatoma 2023 m. vasario-kovo mėn. į terminuotąją karo tarnybą, tarnybą rezerve, pašaukti Baltarusijos piliečius vyrus, kuriems šaukimo į kariuomenę dieną sukako 18 metų ir kurie neturi teisės į atidėjimą, šaukiamojo amžiaus piliečius, praradusius teisę į atidėjimą, taip pat piliečius iš žemės ūkio profilio aukštųjų mokyklų pirmojo kurso studentų, turinčius teisę į atidėjimą nuo šaukimo tęsti mokslą, bet norinčius tarnauti kariuomenėje, į tarnybą rezerve.

2023 m. sausio 25 d. Baltarusijos gynybos ministerija įspėjo apie Baltarusijos ir Rusijos kariuomenių taktinių skrydžių pratybų vykdymą šalyje; pratybų metu aviacijos daliniai vykdė užduotis iš visų oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų aerodromų.

Pratybos vyko Ružansko poligone. Pratybų metu aviacija treniravosi slopinti priešlėktuvinės gynybos priemones, naikinti imituoto priešo valdymo punktus, amunicijos sandėlius ir gyvosios jėgos vietas. Taip pat buvo vykdoma iš anksto numatoma atsarginių aerodromų ir sraigtasparnių nusileidimo aikštelių žvalgyba, kurioje aviacijos daliniai buvo dislokuoti oro ir sausumos ešelonais. Gynybos ministerija patvirtino, kad iš Mačiuliškių aerodromo pakilo Rusijos perspėjimo ir valdymo sistemos iš oro AWACS lėktuvas A-50.

2023 m. sausio 25 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba informavo, kad vykdant Baltarusijos ir Rusijos regioninės karinių pajėgų grupės kovinio koordinavimo veiksmus, toliau buvo tikrinama Baltarusijos kariuomenės karinių dalinių ir divizijų kovinė parengtis. Patikrinimas atliktas Aliaksandro Lukašenkos įsakymu.

«Veikla yra visapusiška ir leidžia nustatyti vadų gebėjimus valdyti pavaldžius karinius vienetus ir dalinius įvairiomis sąlygomis ir aplinkybėmis, taip pat jų pasirengimą vykdyti užduotis pagal numatytą paskirtį nustatytais terminais», – rašoma pranešime.

Bendras veiklos administravimas buvo patikėtas Baltarusijos saugumo tarybos sekretoriatui.

2023 m. sausio 25 d. Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos vadas Andrejus Lukjanovičius pranešė, kad Rusijos ir Baltarusijos regioninės pajėgų grupės pilotai yra pajėgūs vykdyti kovinius veiksmus visuose aukščio ir greičio diapazonuose.

– Repeticija parodė, kad esame pajėgūs kovoti visuose aukščio ir greičio diapazonuose. Norėčiau pažymėti, kad visas darbas atliekamas bendroje kovinėje sudėtyje su kolegomis iš Rusijos. Viskas kruopščiai analizuojama, atliekame tam tikras korekcijas. Tačiau net ir neišstudijavęs objektyvios kontrolės medžiagos galiu pasakyti, kad esu labai patenkintas aviacijos darbu, – sakė Lukjanovičius.

2023 m. sausio 26 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad Baltarusija ir Rusija rengia bendras taktines skrydžių pratybas. Buvo treniruojamasi dislokuoti orlaivius operatyviniuose aerodromuose, tikrinamos priešlėktuvinės gynybos pajėgos, vykdomos išskridimo iš oro užduotys.

«Vykdant bendras Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų taktines skrydžių pratybas, sprendžiami klausimai dėl Baltarusijos ir Rusijos aviacijos dalinių oro ešelonų perdislokavimo į operacinius aerodromus, įskaitant esančius Rusijos teritorijoje», – sakoma pranešime.

Be to, lėktuvų įgulos veikė kaip kontroliniai taikiniai, tikrinantys budinčias priešlėktuvinės gynybos pajėgas. Brestsko poligone sraigtasparnių įgulos vykdė specialiųjų operacijų pajėgų padalinių paradropo ir tiesioginio dislokavimo užduotis.

2023 m. sausio 26 d. Baltarusijos Respublikos valstybinio pasienio komiteto vadovas Anatolijus Lapo režimo televizijos kanale «Belarus-1» skundėsi dėl įtemptos padėties prie Baltarusijos sienų su Latvija, Lenkija, Lietuva ir Ukraina. Jis teigė, kad dar prieš metus ar dvejus situacija buvo taiki ir rami, ir kaltino kaimynus ją pakeitus.

– Iš mūsų pusės mes darome viską, bet kaimynai mums keršija už bevizį režimą ir kitus gerus įsipareigojimus, jie nori mums kažkaip įkąsti, – skundėsi Lapo.

Jo teigimu, per praėjusius metus Baltarusijos pasienyje buvo užfiksuoti 463 atvejai, kai skraidė dronai.

– Jie vykdo žvalgybą. Kariuomenės aviacija pasirodė prie mūsų sienų, – sukilo Lapo ir pažymėjo, kad prieš tai pasieniečiai informuodavo kaimyninę pusę apie būsimus skrydžius.

2023 m. sausio 31 d. Baltarusijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad netrukus prasidės Jungtinės regioninės pajėgų grupės štabo pratybos.

Savaitės eigoje abiejų valstybių karinių struktūrų atstovai ketino spręsti bendro karių dislokavimo planavimo klausimus, remdamiesi pastarųjų metų ginkluotų konfliktų patirtimi: «Sprendimų priėmimas dėl regioninės pajėgų grupės dislokavimo sąjunginės valstybės karinio saugumo užtikrinimo interesais».

«Bendrų operatyvinių mokymų kompleksu siekiama didinti abiejų šalių karinio administravimo institucijų suderinamumą ir tai yra dar vienas pasirengimo bendriems operatyviniams mokymams «Sąjungos skydas-2023», kurie vyks Rusijos Federacijoje 2023 m. rugsėjį, etapas», – pranešė Gynybos ministerija.