Kovo 24 d. Ženevoje įvyko 52-oji Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija. Kelios žmogaus teisių organizacijos įgijo balsavimo teisę ir pateikė savo ataskaitas apie įvairius žmogaus teisių pažeidimų aspektus.

Tarptautinės žmogaus teisių organizacijos IFOR, kuri kartu su Mūsų Namai dalyvauja tarptautinėje koalicijoje, ginančioje Baltarusijos karo prievolininkų ir dezertyrų teises, atstovė Zaira Zafarana kalbėjo šiandien vykusiame posėdyje ir papasakojo apie Baltarusijos vyrų persekiojimą už atsisakymą stoti į kariuomenę, apie jiems gresiančią laisvės atėmimo bausmę, naujus įstatymų pakeitimus, įskaitant mirties bausmę už «valstybės išdavystę» ir faktiškai už dezertyravimą, taip pat apie baudžiamąją atsakomybę iki 5 metų kalėjimo už pagalbą dezertyrams pabėgti į užsienį.

Mūsų Namai reiškia nuoširdžiausią padėką Zairai Zafaranai ir organizacijai IFOR už sistemingą paramą, kurią jie mums teikia, už tai, kad tokiu aukštu lygiu kelia baltarusių sąžinės prieštarautojų ir dezertyrų klausimus ir nuolat kovoja už baltarusių vyrų teisę neiti į kariuomenę ir nedalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Putino pusėje.

Mūsų Namai dar kartą primena: teisė neatlikti karinės tarnybos ir teisė neimti ginklo yra neginčijamos kiekvieno baltarusio teisės.