Šiandien vis daugiau politinių kalinių palieka Baltarusijos kalėjimus atlikę visą laisvės atėmimo bausmę.

Dažniausiai jiems tenka išvykti iš Baltarusijos, nes naujų baudžiamųjų bylų prieš juos iškėlimo ir naujų areštų dėl dalyvavimo 2020 m. protestuose rizika yra itin didelė ir kasdien didėja.

Buvę politiniai kaliniai išvyksta į įvairias šalis, tačiau dažniausiai jie vyksta į Lietuvą ir Lenkiją. Mūsų Namai surinko ir išsiuntė humanitarinę pagalbą, kurią sudarė drabužiai, kasdienio vartojimo ir reikalingiausi daiktai, Varšuvoje gyvenančioms baltarusėms, neseniai paleistoms iš kalėjimų. Tikimės, kad baisiausia jų patirtis jau praeityje, ir prašome visų kuo daugiau padėti ir paremti buvusius politinius kalinius!