PETICIJA

Prašome jūsų padėti ir atsiųsti paramos laišką kitam sąžinės prieštarautojui iš Baltarusijos, kuriam gresia ilgametis įkalinimas Baltarusijoje už veiklą remiant Baltarusijos sąžinės prieštarautojus.

1969 m. rugpjūčio 12 d. gimęs Vitali Dvarashyn 1990 m. baigė Vasilkovskio aviacijos ir karo technikos mokyklą ir pradėjo tarnybą kariuomenėje. Tačiau vėliau ja nusivylė, nusprendė atsisakyti imti į rankas ginklą, savo noru pasitraukė iš tarnybos ir 1998 m. liepos 15 d. paliko kariuomenę. Nuo to laiko jis gyvena taikų gyvenimą, nesiartindamas prie kariuomenės ir kitų jėgos struktūrų.

2020 m. Baltarusijoje Vitaly dalyvavo protesto akcijose prieš nusikalstamo režimo suklastotus rinkimus. Ne kartą, be kitos veiklos, jis įsitraukė į polemiką su režimo šalininkais socialiniuose tinkluose. Kartu su grupe panašių pažiūrų žmonių Vitaly ne kartą blokavo Vitebsko gatves, kad užkirstų kelią kalėjimo sunkvežimiams, kuriais egzekutoriai vežė sulaikytus neginkluotus demonstrantus.

Prasidėjus karui Ukrainoje, Vitaly išsigando, kad gali būti prievarta mobilizuotas į Baltarusijos kariuomenę ir išsiųstas kovoti prieš Ukrainą, nes kadaise buvo kariškis. Kaip įmanydamas greičiau, 2022 m. kovo 8 d. Vitaly išvyko į Lietuvą ir nuo to laiko negrįžo į Baltarusiją dėl pavojaus būti prievarta paimtam į kariuomenę. Deja, jo nuogąstavimai nėra nepagrįsti, nes šiuo metu Baltarusijoje vyksta gyventojų, privalančių atlikti karinę tarnybą, patikrinimas, kurio tikslas neaiškus. Be to, po kelių dienų jo registracijos adresu Vitebske atvyko policijos operatyvininkai su kratos ir arešto orderiais. Kaip policija paaiškino jo motinai, Baranavičių mieste Vitaly iškelta baudžiamoji byla, nes jis socialiniame tinkle „Facebook” Baltarusijos egzekutorius pavadino „žudikais ir katorgininkais”.

Nuo to laiko, bijodamas dėl savo gyvybės ir laisvės, Vitaly negrįžo į Baltarusiją ir nematė savo šeimos. Kita svarbi grėsmė, neleidusi jam grįžti į tėvynę, buvo didelė tikimybė būti prievarta mobilizuotam į kariuomenę. Dar visai neseniai Vitaly turėjo leidimą gyventi Lietuvoje ir dirbo vairuotoju Mažeikių mieste. Leidimas gyventi Lietuvoje Vitaly buvo panaikintas 2023 m. balandžio 26 d. tik dėl jo buvusios tarnybos Baltarusijos kariuomenėje prieš daugiau nei 20 metų. Taip pat dėl buvusios karinės tarnybos Vitaly buvo pripažintas nepageidaujamu asmeniu Lietuvos teritorijoje ir jam buvo uždrausta atvykti į Europos Sąjungą 5 metams.

Vitaly pateikė apeliacinį skundą Lietuvos teismui.

Kai Mūsų Namai pradėjo kampaniją „NE reiškia NE”, skirtą Baltarusijos vyrų teisei neimti ginklo į rankas paremti, Vitalijus pradėjo aktyviai joje dalyvauti, įskaitant protesto akcijas prie Baltarusijos ambasados, skirtas teisei atsisakyti ginklo pagal sąžinę ginti.

Vaizdo įrašai ir nuotraukos su jo dalyvavimu akcijose, skirtose Tarptautinei sąžinės prieštaraujančiųjų dienai – 2023 m. gegužės 15 d., o prieš tai – 2023 m. sausio 22 d. solidarumo akcijoje, buvo paskelbti 2023 m. gegužės 16 d. „Telegram” kanaluose „Olga Karach” ir „Mūsų Namai”. Dėl to dabar Vitaly gresia iki 7 metų kalėjimo Baltarusijos kalėjime, nes jo veidas buvo parodytas mūsų Telegram kanaluose.

2023 m. birželio 11 d. Lietuvos migracijos ir pasienio tarnybos pareigūnai bandė prievarta išsiųsti Vitaly į Baltarusiją, o tai jam būtų reiškę automatinį areštą ir įkalinimą už dalyvavimą kampanijoje „NE reiškia NE”.

2023 m. birželio 15 d. kartu su Vitaly parengėme visus dokumentus ir pateikėme prašymą suteikti politinį prieglobstį Lietuvoje.

2023 m. birželio 27 d. Lietuvos teismas priėmė sprendimą grąžinti Vitaly leidimą gyventi Lietuvoje ir panaikinti draudimą atvykti į Europos Sąjungą. Migracijos tarnybos argumentus, kad Vitaly neva kelia „grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui”, teismas pripažino neįtikinamais.

Be to, 2023 m. birželio 8 d. Lietuvos teismas stojo Vitaly pusėn ir oficialiai suteikė jam leidimą gyventi už pabėgėlių stovyklos ribų laukiant sprendimo bei laisvai judėti Lietuvos Respublikos ribose.

Vis dėlto prašome jūsų paramos ir solidarumo – parašyti laišką, kuriame palaikytumėte Vitaly ir jo sąmoningą poziciją.

Klaidos, padarytos ankstyvoje jaunystėje, veikiant militaristinei propagandai, t. y. tarnybai kariuomenėje, negali tapti pagrindu deportuoti į Baltarusiją, uždrausti atvykti į Europos Sąjungą ir neišduoti leidimo gyventi šalyje.

Turėtume užtikrinti, kad Baltarusijos vyrai turėtų galimybę gyventi taikų gyvenimą nelaikydami ginklų rankose, o ne būti prievarta mobilizuojami į Baltarusijos kariuomenę kariauti prieš Ukrainą.

Maloniai prašome atsiųsti palaikymo laišką Lietuvos migracijos tarnybai el. paštu [email protected], o jo kopiją – Tarptautiniam pilietinių iniciatyvų centrui Mūsų Namai el. paštu [email protected].