Jau kelerius metus „Mūsų Namai” teikia paramą žmonėms, priverstiems palikti savo namus dėl politinių represijų ir karo.

Pabėgėliai dažnai atsiduria nepažįstamoje aplinkoje, dažnai susiduria su kalbos ir kultūros barjerais, taip pat patiria psichologinę traumą dėl patirtų sunkumų. Šioje sudėtingoje situacijoje kūrybinė veikla gali atlikti svarbų vaidmenį remiant ir integruojant pabėgėlius į naują visuomenę. Šiame straipsnyje gilinamės į tai, kodėl nemokamos kūrybinės dirbtuvės pabėgėliams yra tokios svarbios.

  1. Psichologinė pagalba ir terapija

Stresą ir traumą patyrę pabėgėliai dažnai susiduria su psichologiniais sunkumais. Kūrybinė veikla, pavyzdžiui, tapyba, mezgimas ar siuvimas, gali padėti jiems išreikšti savo jausmus ir emocijas, taip pat padėti įveikti nerimą. Ši veikla yra tam tikra terapijos forma ir gali labai pagerinti asmens psichologinę gerovę.

  1. Kultūrinių ryšių stiprinimas

Pabėgėliai paliko savo gimtąsias šalis ir kultūrines tradicijas, todėl kartais jie gali jausti praradimo ir izoliacijos jausmą. Dalyvavimas kūrybinėje veikloje, kurioje pripažįstamas jų kultūrinis paveldas, padeda jiems išlaikyti ryšį su savo šaknimis ir jaustis artimesniems savo kultūrai. Tai taip pat skatina baltarusių ir ukrainiečių keitimąsi kultūrinėmis žiniomis, skatina tarpusavio supratimą ir stiprina socialinius ir kultūrinius ryšius.

  1. Įgūdžių ugdymas ir savigarbos didinimas

Dalyvavimas kūrybinėje veikloje padeda pabėgėliams ugdyti naujus įgūdžius ir talentus. Tai gali būti naujų meno technikų, siuvimo ir kitų gebėjimų mokymasis. Naujų įgūdžių įgijimas gali padidinti savigarbą ir pasitikėjimą savimi, o tai labai svarbu sėkmingai adaptacijai ir darbo paieškoms.

  1. Gyvenimo kokybės gerinimas

Menas ir kultūra yra esminiai žmogiškosios patirties aspektai. Nemokami kūrybiniai užsiėmimai suteikia pabėgėliams galimybę dalyvauti kultūriniuose renginiuose ir išreikšti save. Tai prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės, stiprina moralę ir suteikia prasmės jausmą jų naujame gyvenime.

Iš tikrųjų matome, kad kūrybinė veikla pabėgėliams atlieka labai svarbų vaidmenį prisitaikant ir integruojantis į naują visuomenę. Ši veikla ne tik padeda psichologiškai atsigauti, bet ir skatina įgūdžių ugdymą, socialinę adaptaciją ir socialinių ryšių stiprinimą. Daugelis asmenų per mūsų meistriškumo kursus užmezga naujas draugystes.

Taip manome ne tik mes. Mūsų meistriškumo kursų ir seminarų dalyviai dažnai dalijasi įspūdžiais po užsiėmimų. Viena iš tokių akimirkų norėtume pasidalyti ir su jumis.

Vakar vyko meistriškumo pamoka su Nastya Kostenko. Tapyba ant audinio.

Piešėme ant drabužių. Supratau, kad nesu ypač kantri, nemėgstu kruopštaus darbo. Tačiau Nastya vis kartojo: „Tapyba – tai meditacija, tapyba – meditacija“. Ir supratau, kad piešimas yra meditacija. Toms dviem valandoms galėjau pabėgti nuo minčių apie karą, protestus ir politinius kalinius. Dvi valandas galėjau atsiriboti nuo jų kančių. Juk tokiais laikais nuolat gyveni ir kenči. Kai prausiesi po dušu, galvoji apie politines kalines mergaites, kurios negali nusiprausti. Kai nuryjate tabletę, galvojate apie sumuštus politinius kalinius vyrus, kurie negali išgerti vaistų ar gauti medicininės pagalbos. Galvojate apie karą ir kareivius tranšėjose. Bet kad išgyventum ir turėtum jėgų išlikti, kartais reikia atsijungti ir pažvelgti į taikų dangų. Tiems, kurie gyvena taikioje šalyje ir nesėdi kalėjime, tai didelė privilegija – pažvelgti į taikų dangų. Šis Nastya Kostenko meistriškumo kursas tapo gabalėliu šio taikaus dangaus.

Būtent tapyba ant audinio, galimybė diskutuoti ne skausmo temomis, o sutelkti dėmesį į spalvas, tapybos techniką ir mozaiką ant audinio. Šis pasinėrimas į ramų gyvenimą, kurį ilgą laiką laikėme savaime suprantamu dalyku, dabar atrodo kaip šventė. Ir iš tiesų tai buvo šventė. Atsibudau ryte ir, mano nuostabai, nugaros nebeskaudėjo. Tris dienas ją skaudėjo, todėl negalėjau nei sėdėti, nei gulėti. Tokia netikėta, įdomi įžvalga man iš Nastya Kostenko meistriškumo pamokos.

Mūsų Namai