Kiekvienos pilietinės kampanijos dalyviams kyla tie patys klausimai. Kaip ją tinkamai organizuoti ir vykdyti, kad ji būtų pastebėta? Kokias priemones geriausia naudoti, kad ji būtų sėkminga? Kokiais rezultatais galima pasinaudoti, kad pelnytumėte rinkėjų pasitikėjimą ir autoritetą? Dirbame su vietos tarybų nariais, kartu su tarybos nariais ir vietoj jų.

„Liaudies deputato” kampanijos tikslai:

1) piliečių aktyvumo plėtojimas įgyvendinant konstitucinę teisę dalyvauti svarstant ir (arba) sprendžiant viešuosius reikalus ir vietos problemas tiek tiesiogiai, tiek per savo atstovus – vietos deputatų tarybų deputatus ir (arba) Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmų deputatus;

2) suaktyvinti vietos deputatų tarybų ir visų lygių deputatų darbą sprendžiant svarbiausias, socialiai reikšmingas konkretaus miesto ar vietovės (įvažiavimo, namo, kiemo, kvartalo, apylinkės, rajono) problemas, ginant vietos rinkimų apylinkių piliečių teises ir teisėtus interesus

3) Skatinti vietines deputatų tarybas realiai dirbti miestų ar rajonų rinkimų apygardų teritorijose su teritorinės visuomeninės savivaldos komitetais (TVSK), tiesiogiai dalyvaujant organizuojant ir rengiant vietines asamblėjas vietos problemoms spręsti;

4) pačių vietos deputatų tarybų deputatų vaidmens stiprinimas praktiškai įgyvendinant Baltarusijos Respublikos įstatymo „Dėl vietos valdžios ir savivaldos” nustatytus reikalavimus, susijusius su socialiai reikšmingomis piliečių visuomeninėmis iniciatyvomis formuojant pasiūlymus ir priimant tarybos sprendimus

5) kontroliuoti vietos (miestų ir rajonų) deputatų tarybų deputatus, kad jie privalomai dalyvautų rengiant eilines ir neeilines ataskaitas apie savo darbo rezultatus rinkimų apygardų teritorijose ir rinkėjų mandatų įgyvendinimą, taip pat organizuojant susirinkimus piliečių iniciatyva.

„Liaudies deputato” kampanijos uždaviniai:

1) Vietos tarybų ir tarybos narių atitikties Baltarusijos Respublikos Konstitucijos, Baltarusijos Respublikos teisės aktų dėl deputato statuso, vietos savivaldos, piliečių ir juridinių asmenų kreipimųsi tam tikrose jų konkrečių rinkimų apygardų teritorijose reikalavimams stebėsena;

2) Analizuojamas konkrečių vietinių deputatų tarybų deputatų aktyvumas (ir neaktyvumas) jų rinkiminių apygardų teritorijose, taip pat tarybų nuolatinių komitetų narių, tarybų posėdžiuose, sprendžiant socialiai reikšmingas problemas, įgyvendinant rinkimines programas ir (ar) Nurodymus;

3) Žiniasklaida (laikraštis „Mūsų namai” ir savaitinis naujienlaiškis „Mūsų namai. Info”), pasaulinis kompiuterių tinklas Internetas (svetainėje news.house/lt, kitose nepriklausomose nacionalinėse ir regioninėse svetainėse) Vietos deputatų tarybų ir (arba) vietos tarybos narių darbas;

4) Žmogaus teisių gynėjų, socialinių aktyvistų, kampanijos dalyvių ir (ar) piliečių organizuojamas rinkimų apygardų teritorijose, jų tiesioginės gyvenamosios vietos vietose, piliečių parašų rinkimas po kolektyviniais kreipimaisi į tarybų deputatus dėl svarbiausių socialinių problemų;

5) Žmogaus teisių gynėjų, visuomenės veikėjų, rėmėjų ir piliečių – apylinkių rinkėjų asmeniniai priėmimai pas vietos tarybų vadovus, tarybų nuolatinių komitetų pirmininkus, tarybų deputatus, „vertikalių” pareigūnų, dalyvavimas „tiesioginėse” ir „karštosiose” telefono linijose.

„ŽMONIŲ DEPUTATAS” PENKI MINI KAMPAINOS

MINI-KAMPANIJA Nr. 1 „Žmonių poreikiai”

(Vietos tarybų deputatų tarybų deputatų funkcijų vykdymas
„10 reikalavimų „Mūsų namai” + biudžetas ar kt.)

Paskelbimas apie priešrinkiminę programą Vykdomojo komiteto interneto svetainėje ir žiniasklaidoje.

Paskirti asmeninius piliečių priėmimus rajone tik vakare.

Elektroninio pašto adreso, kontaktinio telefono skelbimas internete.

Metinių ataskaitų skelbimas Vykdomojo komiteto interneto svetainėje, vietos žiniasklaidoje.

Taryba ir pavaduotojai vykdo kitus „Mūsų namų” reikalavimus.

MINI-KAMPANIJA Nr. 2 „Žmonių kontrolė”

(Vietos deputatų „Nakazov – 2017” įgyvendinimas
„Mūsų namų” aktyvistai ir apylinkių rinkėjai)

Instrukcijos aktyvistams ir rinkėjams 2017 m. į vietos deputatų tarybą.

Aktyvistų ir rinkėjų nurodymai 2017 m. vietos tarybos deputatui.

Tarybos ir pavaduotojo atitikties reikalavimams stebėsena visus metus.

Apibendrinant vietos tarybos ir pavaduotojo darbo svetainėje „Mūsų namai” rezultatus.

„Mūsų namų” rekomendacijos vietos tarybai ir deputatui kitiems metams.

MINI-KAMPANIJA Nr. 3 „ŽMONIŲ PROBLEMOS”

(Sprendimai, kuriuos priima patys aktyvistai, padedami piliečių
svarbios vietinės problemos be vietinių deputatų)

Aktyvistų darbas savo miestuose kaip „lygiagrečių deputatų”.

Miestų problemų nustatymas ir sprendimas patiems, padedant piliečiams.

Informacijos apie pergales talpinimas svetainėje „Mūsų namai”, vietos žiniasklaidoje.

Sumuodami savo darbo rezultatus, palyginkite juos su vietinio pavaduotojo darbu.

Jų pergalės buvo įtrauktos į apygardos rinkėjams platinamą leidinį „Mūsų namai”.

MINI-KAMPANIJA Nr. 4 „ŽMONIŲ VIENYBĖ BE ŽMONIŲ”

(Tai savo rinkimų apygardoje padarė pats vietos deputatas,
Savo iniciatyva, be mūsų prašymų)

Ką savo rinkimų apygardoje nuveikė pats vietos tarybos narys?

Kokias pagrindines savo rinkėjų problemas jis sugebėjo išspręsti be jūsų pagalbos?

Ar pavaduotojas skelbė informaciją apie rajono problemas vietos laikraščiuose?

Ar deputatas atsižvelgė į rinkėjų teises ir interesus, kaip juos gynė?

Įtraukite pavaduotojo pergales į „Mūsų namų” kreipimąsi į rinkėjus.

MINI-KAMPANIJA Nr. 5 „ŽMONIŲ INICIATYVOS”

(Jūsų bendras pasiūlymas kitiems miestams,
Atskira mini kampanija jūsų miestui)

Ką dar norėtumėte padaryti patys ir ką galėtumėte pasiūlyti kitiems miestams?

Kokias ypatingas problemas pastebėjote savo rajone ar kaimynystėje?

Kokiais konkrečiais būdais ketinate spręsti vietos problemas?

Ką konkrečiai esate pasirengę padaryti, kad mūsų namai taptų žinomesni?

Skelbkite savo idėjas ar pasiūlymus kitiems miestams „Mūsų namų” svetainėje.

KĄ GALITE PADARYTI: „ŽMONIŲ INSTRUMENTAI”

(Aktyvistų organizuojama ir vykdoma veikla,
turėtų būti priemonė tikslui pasiekti arba tikslui pasiekti)

Vykdyti stebėseną ir (arba) fotosesijas, skirtas vietos problemoms spręsti.

Informacijos su patvirtinamaisiais faktais skelbimas „Mūsų namų” svetainėje.

Rinkti rinkėjų parašus už raštiškus kolektyvinius kreipimusis.

Susitikimai su pareigūnais ir parlamento nariais per tiesioginius priėmimus ar pranešimus.

Pasisakymai svarbiais visuomenei aktualiais klausimais.

Mes galime daug nuveikti ir galime daug nuveikti, nors mūsų ir nėra daug. Galime, jei niekas kitas to nenori. Galime, jei tik turime tai padaryti patys. Mes tai darome veiksmingai ir efektyviai, labai praktiškai ir kūrybiškai. Mes sprendžiame vietines problemas savo miestuose. Tai, ką matome patys ir ką mums liepia daryti kiti. Savo rinkimų apygardose ir rajonuose. Prisijunkite!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.