Birželio 27 d., antradienį, 16 val. Belgijos laiku Gente vyks protesto akcija prieš Lietuvos įvykdytą Baltarusijos taikos aktyvisto deportaciją ir karo pasipriešinimo dalyvių persekiojimą Baltarusijoje.

Baltarusijoje, kaip ir Rusijoje bei Ukrainoje, galioja įstatymas, kuriuo pripažįstama teisė prieštarauti dėl sąžinės. Tačiau iš tikrųjų atsisakiusieji karinės tarnybos šalyje susiduria su aktyviu persekiojimu. Būdama ištikima Rusijos sąjungininkė, šalis dar nepaskelbė visuotinės mobilizacijos, tačiau remia Rusijos „specialiąsias karines operacijas”. Civiliams, pašauktiems į kariuomenę ir atsisakiusiems tarnauti, pagal specialų įstatymą gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 2 iki 5 metų. Tuo tarpu Baltarusijos valstybė plačiai skatina tolesnę visuomenės militarizaciją organizuodama chilrebų patriotines stovyklas, kuriose šie nepilnamečiai mokomi naudotis ginklais.

Todėl nenuostabu, kad Baltarusijos taikos aktyvistai susiduria su sunkumais viešai reikšdami savo nuomonę, nes dėl to jiems gresia sulaikymas. Vienas iš tokių aktyvistų yra Vitalijus Dvarashyn. Jis, buvęs kariškis, vis labiau bjaurėjosi Baltarusijos režimo militaristiniu požiūriu. Bijodamas, kad bus priverstas tarnauti kariuomenėje, prasidėjus karui Ukrainoje jis nusprendė palikti šalį. Išvyko į Lietuvą, kur sostinėje Vilniuje įstojo į organizaciją, remiančią Baltarusijos karo prievolininkus. Dabar šiam taikos aktyvistui dėl karinės praeities gresia deportacija iš Lietuvos į Baltarusiją, kur jam beveik neabejotinai gresia teisinis persekiojimas. Vitalijus pateikė teisinį skundą dėl savo padėties ir birželio 28 d. lauks teismo sprendimo.

Solidarizuodamiesi su Vitalijumi ir kitais taikos aktyvistais bei kariaujančių valstybių sąžinės atsisakytojais, birželio 27 d. prie Lietuvos konsulato Gente reikalausime, kad ši šalis nedeportuotų jo į Baltarusiją. Vėliau vyksime į Baltarusijos konsulatą ir reikalausime, kad šioje šalyje būtų nutrauktas karo prievolininkų persekiojimas. Akcijos metu bus skaitomi sąžinės prieštaraujančiųjų iš Baltarusijos liudijimai.

Ši akcija vyksta Europos Object War Campaign kontekste, kuri reikalauja, kad ES prieglobstį gautų sąžinės prieštaraujantys asmenys ir dezertyrai iš valstybių, dalyvaujančių kare Ukrainoje. Akciją Gente inicijuoja Vrede vzw ir Quakers Gent.

Birželio 27 d., antradienį, 16 val., Gente, prie Lietuvos konsulato (Coupure 371). Iš ten vyksime į Baltarusijos konsulatą (Coupure Rechts 162).

Daugiau informacijos:

Object War Campaign

Padėtis Baltarusijoje