Baltarusijoje prasidėjo rudeninis šaukimas į ginkluotąsias pajėgas, kuris galioja tiek aktyviojoje tarnyboje, tiek rezerve. 2022 m. liepos 4 d. Aliaksandras Lukašenka pasirašė įsakymą Nr. 227 „Dėl karinio atleidimo ir šaukimo į terminuotąją karinę tarnybą, tarnybą rezerve”.

Dokumente numatyta, kad į tikrąją karo tarnybą ir tarnybą rezerve šaukiami Baltarusijos piliečiai vyrai, kuriems šaukimo dieną yra nuo 18 iki 27 metų ir kurie neturi teisės į karinės tarnybos atidėjimą arba tokią teisę yra praradę. Šaukimas prasidėjo rugpjūtį ir truks iki 2022 m. lapkričio mėn. Tarnybos Baltarusijos kariuomenėje terminas išlieka toks pat – 18 mėnesių šauktiniams, neturintiems aukštojo išsilavinimo, ir 6 mėnesiai – baigusiems aukštąsias mokyklas su kariniais skyriais. Išvengti šaukimo į kariuomenę galės tik žemės ūkio aukštųjų mokyklų studentai (Lukašenka yra baigęs vieną iš jų), labai ligoti žmonės, žmonės, turintys tris ar daugiau vaikų arba artimais giminystės ryšiais susiję su žuvusiu egzekutoriumi.

Viskas atrodo taip, kaip visada buvo. Tačiau karo Ukrainoje fone pastebime nerimą keliančių rudeninio šaukimo ypatumų.

Pavyzdžiui, paprastai rudeninis šaukimas į kariuomenę Baltarusijoje prasideda rugsėjo mėnesį (kai baigiasi valstybinis mūšis dėl derliaus), tačiau šiemet jis prasidėjo vasarą.

Nutarime kažkas nutylima. Vietoj to vietiniai vykdomieji komitetai apie tai pasakoja norminiais aktais, kuriais faktiškai skelbiamas Baltarusijos gyventojų, galinčių būti šaukiamais į kariuomenę, surašymas: į šaukimo skyrius turi atvykti ne tik karo prievolininkai, gavę vadinamuosius „asmeninius” šaukimo pranešimus, bet įvairiais pretekstais kviečiami visi vyriškos lyties gyventojai nuo 18 iki 65 metų (tariamai „dokumentų patikrinimas”) (žr. 11 punktą: piliečiai (vyresni nei 18 metų), kurie negavo asmeninių šaukimo pranešimų dėl šaukimo veiklos, turi atvykti į karinį komisariatą perduoti šaukimo veiklą laikotarpiu nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. iki lapkričio 30 d., turėdami asmens tapatybės dokumentą).

Įdomu tai, kad sutartininkai įdarbinami tarp šauktinių, nors anksčiau sutartininku ar seržantu buvo galima įdarbinti tik asmenį, turintį karinę specialybę ir iš rezervo.

Kitaip tariant, šiandien Baltarusijos kariuomenėje kontraktininku galima tapti ir neatlikus aktyviosios karinės tarnybos.

Tai didžiulė užuomina, kad tokie rangovai turi būti vienkartinio naudojimo ir kad dabartinis šaukimas turi konkretų tikslą – karą Ukrainoje. Į „specialiąsias operacijas” užsienio šalyse draudžiama siųsti eilinius šauktinius, tačiau leidžiama ten siųsti kontraktininkus.

Atrodo, kad neatsitiktinai buvo sukurta „atrankos į karo tarnybą pagal sutartį organizavimo grupė”, kurios tikslas – „padidinti pagal sutartį tarnaujančių karių ir seržantų etatų skaičių, taip pat padidinti karo tarnybos prestižą”. Tokios grupės Baltarusijos gynybos ministerijos struktūroje anksčiau nebuvo, tai naujas išradimas.

Planuojama pašaukti 2000 šauktinių iš Minsko srities ir apie 10 tūkst šauktinių iš visų Baltarusijos regionų. Šie skaičiai yra maždaug vienodi.

Be to, kyla klausimas, kodėl Gynybos ministerija milžiniškais kiekiais perka maišus kūnams.