Gegužės 11 d. Aleksandras Lukašenka pasirašė įstatymą Nr. 268-Z „Dėl įstatymų pakeitimų”, kuris gegužės 16 d. buvo paskelbtas Nacionaliniame teisiniame interneto portale. Jis liečia daugelį mūsų šalies gyventojų, tačiau vienas iš jo straipsnių keičia įstatymą „Dėl karinės prievolės ir karinės tarnybos”. Juo apribojama užsienyje studijuojančių studentų teisė į karo prievolės atidėjimą. Dabar jauni baltarusiai, kuriems pavyko įstoti į kitų šalių universitetus, bus priversti arba grįžti į Baltarusiją ir atlikti privalomąją karinę tarnybą be jokių atidėjimų, arba prašyti politinio prieglobsčio kitoje šalyje, motyvuodami tuo, kad yra sąžinės prieštarautojai.

Tačiau kai kurie studentai vis dar turės galimybę „atidėti” karinę tarnybą – tai studentai, kurie studijuoja srityse, susijusiose su respublikinėmis valstybinio valdymo institucijomis (valstybinėmis organizacijomis), įgyvendinant valstybines programas. Greičiausiai tai susiję su studentais, išvykusiais studijuoti į Rusijos universitetus.

Jei jaunuolis jau studijuoja užsienyje ir jam buvo suteiktas atidėjimas, jis galioja tol, kol išnyksta priežastys, dėl kurių jis buvo suteiktas. Priežastys gali išnykti arba dėl išsiuntimo, arba dėl studijų baigimo. Be to, studentams, kurie 2022 m. įstojo į užsienio universitetus, kol jiems sukako 18 metų, atidėjimas suteikiamas automatiškai.

Atnaujintame įstatyme taip pat nustatyta privalomosios karo tarnybos ar tarnybos rezerve atidėjimo tvarka tiems jaunuoliams, kurie dokumento paskelbimo metu jau studijuoja užsienyje, tačiau įstojo į aukštosios mokyklos dieninį skyrių iki 18 metų. Vėliau jie negalės gauti atidėjimo. Tačiau išbraukti iš karinės įskaitos galima tik tiems jaunuoliams, kurie visam laikui išvyko į užsienį, biurokratiniais terminais tariant, tiems, kurie „įgijo nuolatinę gyvenamąją vietą (registruotą nuolatinę gyvenamąją vietą) už Baltarusijos Respublikos ribų”. Įstatymo pakeitimai įsigaliojo po jų oficialaus paskelbimo, t. y. nuo 2023 m. gegužės 17 d.

Šiuo metu karo prievolės tarnybos žurnalistams neteikia daug komentarų. Jie sako, kad kariniams komisariatams dar reikia perprasti naujas teisės aktų normas ir gauti išaiškinimus iš Krašto apsaugos ministerijos teisės departamento. Tačiau jie iš esmės sutaria dėl vieno dalyko: jei jaunuolis 2023 m. rugsėjo 1 d. įstos į užsienio universitetą, jam jau bus taikomas įstatymas ir jis negaus karinės tarnybos atidėjimo.

Be to, tai taikoma ir Rusijos universitetams, o tai visiškai suprantama. Pastaraisiais metais priėmimas į įvairias Rusijos institucijas tapo labai populiarus tarp jaunų baltarusių, kurie nori greitai išvykti iš Baltarusijos, bet nemoka užsienio kalbų arba tiesiog neturi galimybės išvykti į Vakarus. Tačiau ir čia yra spraga. Jaunuoliai gali gauti lengvatą, jei įstos į Rusijos universitetą biudžeto lėšomis per Rusijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo programą pagal užsienio piliečiams skirtą kvotą. Tačiau šio klausimo detalės kol kas nepatikslintos, tikimasi Baltarusijos švietimo ministerijos paaiškinimų.

Mūsų Namai nepritaria tokioms naujovėms Baltarusijos teisės aktuose ir mano, kad šis įstatymas pablogina jaunųjų šauktinių, kurie nori mokytis ir laikyti rankose knygas, o ne šaunamuosius ginklus, padėtį.