2023 m. sausio 18 d. Olga Karač internetu kalbėjosi su Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija nariais, kuriai šiuo metu pirmininkauja Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininkas Juozas Olekas, Europos Parlamento narys iš Lietuvos. Pati delegacija Strasbūre posėdžiavo neprisijungusi prie interneto.

Susitikime ir diskusijose daugiausia dėmesio skirta Lukašenkos režimo vykdomoms represijoms ir persekiojimui prieš nepriklausomas profesines sąjungas bei Baltarusijos darbuotojų teisių pažeidimams.

Olga Karač kalbėjo apie tikinčiųjų ir kunigų teisių pažeidimus Baltarusijoje ir pabrėžė, kad šiandien svarbiausias Baltarusijos pilietinės visuomenės uždavinys – užkirsti kelią Baltarusijos kariuomenės dalyvavimui kare Putino pusėje. Todėl parama tikintiesiems ir ypač „sąžinės prieštaraujantiems” (tiems, kurie atsisako tarnauti dėl religinių priežasčių), taip pat represijų prieš tikinčiuosius ir kunigus problema turi tapti Europos prioritetu ir ypatingu dėmesiu.

Olga Karač paprašė europarlamentarų priimti rezoliuciją dėl kunigų ir tikinčiųjų teisių pažeidimų Baltarusijoje ir kitame Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija posėdyje apsvarstyti padėtį, susijusią su baltarusių sąžinės atsisakytojais.

Jos kalbos vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia: