Tarptautinė kampanija, skirta apsaugoti Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos karo prievolininkus pagal sąžinę

2023 M. GEGUŽĖS 15 D.

Tarptautinė sąžinės prieštaraujančiųjų diena

#ObjectWarCampaign

2022 m. rugsėjo 21 d., Tarptautinę taikos dieną, Tarptautinė susitaikymo draugija (IFOR), Tarptautinė karo pasipriešinimo organizacija (WRI), Europos sąžinės prieštaravimų biuras (EBCO) ir Connection e.V. pradėjo tarptautinę kampaniją #ObjectWarCampaign.Kampanija siekiama reikalauti, kad būtų apsaugoti sąžinės prieštaravimų turintys asmenys ir dezertyrai iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos, kurie atsisako dalyvauti kare Ukrainoje. Prie kampanijos taip pat prisijungė Baltarusijos žmogaus teisių centras „Mūsų Namai”.

Teisė atsisakyti atlikti karinę tarnybą pagal sąžinę yra žmogaus teisė, neatsiejama nuo Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnio, kuriame kalbama apie minties, sąžinės ir religijos laisvę, taip pat Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 18 straipsnio.

Prieš pradedant kampaniją #ObjectWarCampaign 2022 m. birželį buvo kreiptasi į aukščiausias Europos Sąjungos ir Europos Tarybos institucijas, raginant įgyvendinti apsaugos priemones asmenims, kurie atsisako dalyvauti kare, panašiai kaip tai buvo padaryta per konfliktą buvusioje Jugoslavijoje.

Rugsėjo mėn. kampanija dar labiau išsiplėtė – buvo paskelbta internetinė peticija, kuria palaikomas kreipimasis į Europos institucijas ir atskiras valstybes, raginant jas užtikrinti apsaugą.

Internetinė peticija surinko apie 50 000 parašų ir buvo užbaigta gegužės 15-ąją, Tarptautinę sąžinės prieštaraujančiųjų dieną, parašus įteikiant per viešą renginį Berlyne ir Briuselyje.

Šiai progai paminėti keliose Europos šalyse buvo suplanuotos įvairios iniciatyvos.

Dėmesys padėčiai Baltarusijojenepriklausoma Baltarusijos žmogaus teisių centro „Mūsų Namai” ataskaita (reguliariai atnaujinama).

Taip pat galite perskaityti Baltarusijos kampanijos „Ne reiškia Ne”, kuria siekiama apsaugoti ir paremti sąžinės prieštaraujančius asmenis Baltarusijoje ir kuri informuoja apie padėtį Baltarusijos kariuomenėje, naujienas.

Dėmesys padėčiai Rusijoje – nepriklausoma „Rusijos sąžinės prieštaraujančiųjų judėjimo” ataskaita (reguliariai atnaujinama).

Dėmesys padėčiai Ukrainoje – nepriklausoma „Ukrainos pacifistų judėjimo” ataskaita (reguliariai atnaujinama).

Palaikykime savo vyrus, kad jie nedalyvautų kare.

Olga Karač