2023 m. vasario 20 d. Kijeve, prie Baltarusijos ambasados, vyko Ukrainos pacifistų judėjimo organizuota akcija, skirta paremti baltarusių sąžinės atsisakiusiems asmenims ir baltarusių dezertyrams.

Norėtume pabrėžti, kad Ukrainoje uždraustos bet kokios protesto ar politinės akcijos, tačiau ukrainiečiai vyrai nebijojo išeiti prie Baltarusijos ambasados ir išreikšti savo protestą prieš sąžinės prieštarautojų ir dezertyrų persekiojimą Baltarusijoje.

Peticija taip pat buvo išsiųsta Baltarusijos ambasadai Ukrainos paštu.