Baltarusijos pabėgėliai Ukrainoje 2020-2022 m.

Remiantis oficialia Ukrainos pasienio tarnybos statistika, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 1 d. į Ukrainą atvyko 358,2 tūkst. baltarusių. Per tą patį laikotarpį iš Ukrainos išvyko tik 320,5 tūkst. baltarusių, daugiausia į Lenkiją.

Pasirodo, Ukrainoje liko beveik 38 tūkst. žmonių. Per tą patį laikotarpį 40 baltarusių kreipėsi į Ukrainos valstybę dėl politinio prieglobsčio arba papildomos apsaugos.

Be legalizavimo baltarusiai Ukrainos teritorijoje gali praleisti 90 dienų per 6 mėnesius. 2021 m. šis laikotarpis buvo padvigubintas iki 180 dienų. Norėdamas pasilikti ilgiau, baltarusis turėjo gauti leidimą gyventi šalyje. Be jo asmuo negalėjo oficialiai įsidarbinti, gauti valstybės paramos, studijuoti, atsidaryti banko sąskaitos, gauti banko kortelės ir t. t., ir pan.

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. liepos mėn. 3042 Baltarusijos piliečiai gavo laikiną leidimą gyventi, o 487 – nuolatinį. Be to, nuo 2020 m. Ukraina tik 9 Baltarusijos piliečius pripažino politiniais pabėgėliais, o dar 2 gavo asmenų, kuriems reikalinga papildoma apsauga, statusą.

Be to, į baltarusių diasporą Ukrainoje buvo įsiskverbę Baltarusijos specialiųjų tarnybų agentai, kurie rengė įvairias provokacijas, verbavo agentus ir darė viską, kad sugriautų baltarusių ir ukrainiečių santykius.

Su kokiomis problemomis šiandien susiduria baltarusių pabėgėliai?

Yra daugybė problemų, būdingų būtent baltarusiams, kurie pirmiausia bėgo nuo represijų Baltarusijoje, o paskui nuo karo Ukrainoje.

– Dokumentų nebuvimas.

Dauguma baltarusių Ukrainoje iki 2022 m. vasario mėn. nesugebėjo gauti net leidimo nuolat gyventi šalyje: jie turėjo tik laikinus dokumentus arba išvis jų neturėjo. Akivaizdu, kad karo situacijoje jie tapo žmonėmis, neturinčiais beveik jokių teisių Ukrainoje.

Priežastis – Ukrainos įstatymų specifika, dėl kurios gauti teisinį statusą Ukrainoje yra labai sunku: norint gauti net laikiną leidimą gyventi šalyje, o ką jau kalbėti apie nuolatinį, reikia labai svarių argumentų. Dėl to 9 iš 10 baltarusių Ukrainoje iki karo pradžios negalėjo legalizuotis, t. y. gauti leidimo gyventi šalyje ir tapti jos gyventojais. Taip yra dėl aukšto korupcijos lygio Ukrainoje ir dėl to, kad baltarusių pabėgėliai su savimi neturi daug pinigų. Taigi dėl finansinių išteklių trūkumo daugelis baltarusių negalėjo įveikti korupcijos barjero ir buvo priversti nelegaliai arba pusiau legaliai likti Ukrainoje.

– Sunkumai dėl statuso išvykstant iš Ukrainos

Pirmaisiais karo mėnesiais tiems baltarusiams, kurie bėgo nuo karo per vakarines Ukrainos sienas, Ukrainos valdžia leido išvykti praktiškai be dokumentų. Jiems taip pat buvo leidžiama patekti į Lenkiją, Slovakiją ir Vengriją, nors neretai su didelėmis kliūtimis.

Tačiau tada jie atsidūrė aklavietėje: naujoje šalyje, neturėdami teisės joje būti ir turėdami neaiškų teisinį statusą. Su Ukrainos piliečiais viskas buvo aišku: jie bėgo nuo karo savo šalyje, todėl jiems nebuvo sunku gauti leidimą gyventi ir apsaugą Europos šalyse. Tačiau Baltarusijos piliečiai negalėjo gauti tokio statuso, nes jų šalyje oficialiai nevyksta karas. Be to, jiems grėsė deportacija atgal į Baltarusiją, iš kurios jie ne taip seniai pabėgo.

Baltarusiams, pabėgusiems nuo karo iš Ukrainos į Europą, dėl teisinio statuso Ukrainoje nebuvimo nuo 2022 m. vasario 24 d. tapo neįmanoma gauti pagalbos kaip karo pabėgėliams. Taigi atsirado teisinis kabliukas: Baltarusiai bėgo nuo karo kartu su ukrainiečiais, tačiau jie nebuvo laikomi nukentėjusiais nuo karo Ukrainoje, nes negavo leidimo gyventi šioje šalyje. Net ir tuo atveju, jei jie šalyje buvo legaliai.

– Neįmanoma grįžti į Baltarusiją su sugadintais dokumentais

Pirmosiomis karo dienomis Ukrainos pasieniečiai masiškai gadino iš šalies išvykstančių baltarusių pasus: pavyzdžiui, tiesiai į pasą įrašydavo frazes «Putin khuylo!» arba «Šlovė Ukrainai». Taigi pasai buvo sugadinti, ir baltarusis, pabėgęs iš Baltarusijos dėl represijų, negalėjo jo pasikeisti. Asmuo su tokiu pasu negalėjo grįžti į Baltarusiją dėl grėsmės būti ten represuotas. Be to, su tokiais pasais tapo sunku patekti į Lenkiją: žmonės turėjo prašyti prieglobsčio prie pat Lenkijos sienos.

– Sunkumai kertant sieną politiniams pabėgėliams

Paaiškėjo, kad tie keli baltarusiai, gavę politinį prieglobstį Ukrainoje (devyni žmonės), negalėjo išvykti iš Ukrainos be vizos, nes ukrainiečiai tiesiog neleido jiems išvykti iš šalies.

– Neįmanoma grįžti į Ukrainą pasiimti asmeninių daiktų arba aplankyti giminaičių

Baltarusiai, kuriems nepavyko laiku gauti leidimo nuolat gyventi Ukrainoje (apie 95 proc. iš jų), negalėjo grįžti į Ukrainą po to, kai iš jos išvyko karo metu, pavyzdžiui, pasiimti paliktų asmeninių daiktų arba aplankyti giminaičių.

– Šališkumas ir išankstinis nusistatymas prieš baltarusius

Rusijos kariai į Ukrainą įsiveržė ir iš Baltarusijos teritorijos, nors Aliaksandras Lukašenka ne kartą viešai prisiekinėjo, kad Baltarusija niekada netaps Rusijos agresijos prieš Ukrainą placdarmu. Jis melavo. Praėjo metai, kaip iš Baltarusijos teritorijos skraidė raketos ir dronai, kurie smogė taikiems Ukrainos miestams ir miesteliams, o lėktuvai kilo juos bombarduoti. Rusijos kariai ruošiasi naujiems smūgiams Baltarusijoje. Akivaizdu, kad tai daro įtaką ukrainiečių požiūriui į baltarusius, kuris tapo labai blogas, taip pat ir žmogiškuoju, kasdieniu lygmeniu.

Yra tūkstančiai istorijų, kaip baltarusiai Ukrainoje buvo sulaikomi visuose blokpostuose, žeminami ir įžeidinėjami, ilgai tardomi ir net deportuojami iš šalies be jokių paaiškinimų. Sunku dėl to kaltinti ukrainiečius: dėl Aliaksandro Lukašenkos baltarusiai ukrainiečiams tapo beveik tokiais pat agresoriais kaip ir rusai.

Yra žinoma daug faktų, kai Ukrainoje savininkai atsisakė pratęsti nuomos sutartį baltarusiams po 2022 m. vasario 24 d., notarai, teisininkai ir vertėjai atsisakė jiems teikti paslaugas, o Ukrainos valstybinės institucijos nepriėmė baltarusių skundų ir prašymų. Tiesą sakant, iki šiol tokie atvejai vyksta masiškai.

Atskira problema – banko sąskaitų blokavimas. Po 2022 m. vasario 24 d. Ukrainos nacionalinio banko nurodymu buvo užblokuotos visos Baltarusijos piliečių banko sąskaitos. Sąskaitą galima atblokuoti tik po to, kai Ukrainos saugumo tarnyba nusiunčia savo sutikimą dėl kiekvieno konkretaus asmens jo bankui. Tačiau tai ilga ir sudėtinga procedūra, ypač karo metu. Dėl to daugiau kaip 80 % baltarusių sąskaitų Ukrainoje tebėra įšaldytos.

– Diskriminacija naujose buvimo šalyse

Pabėgę nuo karo Ukrainoje į Vakarų šalis, baltarusiai nesąmoningai tapo ukrainiečių konkurentais tokiais klausimais kaip humanitarinė pagalba, socialinė apsauga ir vietos valdžios institucijų bei žmogaus teisių organizacijų dėmesys. Tačiau jei ukrainiečiai iš visų jų sulaukdavo užuojautos, tai baltarusiai dažnai susidurdavo (ir vis dar susiduria) su neigiamu požiūriu, nes Baltarusija Vakaruose turi itin neigiamą įvaizdį, kuris dar labiau pablogėjo dėl Baltarusijos bendraagresorės statuso. Todėl ir už Ukrainos ribų baltarusiams dažnai neišduodami reikalingi dokumentai, o jų banko operacijos blokuojamos.

– Neįmanoma gauti pagalbos iš Baltarusijos diplomatinių atstovybių užsienyje

Ukrainiečiai greitai ir be jokių kliūčių gauna visokeriopą pagalbą ir paramą iš Ukrainos ambasadų įvairiose šalyse. Tačiau tie baltarusiai, kurie iš pradžių dėl politinių represijų pabėgo iš Baltarusijos, o paskui dėl karo – iš Ukrainos, Baltarusijos Respublikos ambasadose vertinami neigiamai: kaip «bėgliai». Visų pirma ambasados ciniškai siūlo jiems vykti į Baltarusiją spręsti savo problemų su dokumentais, nors daugelis žmonių negali grįžti atgal, nes tokiu atveju iš karto patirtų represijas.

P.S.

Rengdami šią medžiagą kalbėjomės su keliais baltarusiais (tiksliau, su keliomis baltarusių šeimomis), kurie per pastaruosius dvejus metus du kartus tapo pabėgėliais: iš pradžių iš Baltarusijos į Ukrainą, paskui iš Ukrainos į Europą. Vis dėlto nė vienas iš jų nesutiko, kad apie juos būtų kalbama žiniasklaidoje. Jie tiesiai pasakė, kad nenori jokio viešumo, nes turi Baltarusijoje likusių giminaičių, kurie gali būti represuoti ir užpulti KGB, jei išeis į viešumą.