Baltarusijos valstybinės institucijos ruošiasi deginti dokumentus, jei netektų šalies kontrolės. Bent jau apie tai kalbama 2023 m. vasario 15 d. Teisingumo ministerijos įsakyme N. 7 «Apie Baltarusijos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymų pakeitimus», kurį paskelbė Baltarusijos Respublikos nacionalinis teisinis interneto portalas.

Baltarusijos teisingumo ministerija nustatė valstybės institucijų dokumentų tvarkymo karo ar nepaprastosios padėties atveju tvarką. Naujoje įžangoje nustatyta, kad «atskirų kategorijų dokumentai» turi būti «neeiliniu būdu perduodami į valstybinį archyvą», jei valstybės įstaiga evakuojama nepaprastosios padėties atveju. (Įdomu, kas yra «nepaprastoji padėtis»? Nesakykite, kad tai potvynis ar marsiečių invazija!)

Reikia pasakyti, kad Minskas šį klausimą vertina rimtai. Pirmiausia buvo sudaryta vieninga dokumentų naikinimo grupė «slaptų bylų perėmimo grėsmės» atveju. Valstybinės institucijos, kurioms nurodyta evakuotis, turėtų sudaryti šias darbo grupes: atrankos, likvidavimo, dokumentų pakrovimo-iškrovimo ir transportavimo. (Taip smalsu, kaip visa ši biurokratinė takoskyra bus įvykdyta tikros ekstremalios situacijos atveju).

Pagal šią instrukciją į valstybės archyvą perduodami šie dokumentai: «prezidento, Nacionalinės Asamblėjos, Ministrų Tarybos, respublikos valdžios institucijų, vietos vykdomųjų ir administracinių institucijų dokumentai, vadovų ir kitų darbuotojų asmens bylos».

Be to, verta paminėti šią Baltarusijai labai netipišką naujovę: pareigūnai privalo archyvuose sudaryti grupę «dokumentų likvidavimui, jei kyla slaptų bylų perėmimo grėsmė (jei yra valstybės paslapčių apsaugos padalinys)».

Iš to galima daryti tik vieną išvadą: arba Lukašenka ruošiasi karui ir siunčia kariuomenę į Ukrainą palaikyti Putino, arba Baltarusijos režimas labai bijo, kad kilus sukilimui, žlugus šaliai ar dėl kokių nors priežasčių netikėtai pasikeitus valdžiai, archyvai pateks į nepriklausomų tyrėjų rankas, o režimo nusikaltimai bus atskleisti. O tada juos tirs naujosios, demokratinės ir laisvos Baltarusijos valdžia.