2023 m. birželio 23 d. Europos sąžinės prieštaraujančiųjų biuras (European Bureau for Conscientious Objection) ir Tarptautinė karo pasipriešinimo organizacija (WRI), tarptautinė antikarinė organizacija, įkurta 1921 m., turinti būstinę Londone ir padalinius daugiau nei trisdešimtyje šalių, išplatino bendrą atvirą laišką, kuriame išreiškė paramą baltarusiui Vitalijui Dvarashin, kuris šiuo metu gyvena Lietuvoje ir kuriam gresia deportacija į Baltarusiją.

Tarptautinės organizacijos ragina Lietuvą suteikti politinį prieglobstį baltarusiui dėl jo, kaip karo prievolininko pagal sąžinę statuso, dalyvavimo solidarumo akcijose su karo prievolininkais pagal sąžinę ir dezertyrais iš Baltarusijos, taip pat dalyvavimo protestuose prieš Baltarusijos režimą.

Tačiau Migracijos departamentas mano, kad baltarusis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes 1987 m. baigė karo akademiją, o vėliau iki 1998 m. dirbo orlaivių mechaniku.

Čia pateikiamas visas tarptautinių antikarinių organizacijų kreipimosi tekstas:

Kam: Lietuvos imigracijos institucijos
El. paštas: [email protected]

Tema: Vitali DVARASHYN, Prašymo Nr.: 2306-AS-0022

Briuselis, 2023 m. birželio 23 d.

Gerbiamasis pone / ponia,

Europos sąžinės prieštaraujančiųjų biuro (EBCO) ir Tarptautinės pasipriešinimo karui organizacijos (WRI) vardu kreipiamės į Jus, norėdami išreikšti didelį susirūpinimą dėl Vitali DVARASHYN (Prašymo Nr.: 2306-AS-0022) bylos.

Atkreipėme dėmesį, kad minėtam Baltarusijos piliečiui Vitalijui DVARASHYN, gimusiam 1969 m. rugpjūčio 12 d. ir gyvenančiam bei dirbančiam Lietuvoje, 2023 m. balandžio 26 d. buvo panaikintas leidimas gyventi Lietuvoje, o Lietuvos valdžios institucijos paskelbė, kad jam penkerius metus draudžiama atvykti į Europos Sąjungą. Buvome informuoti, kad šiuo metu jis laukia, kol bus išnagrinėtas jo prašymas suteikti pabėgėlio statusą Lietuvoje (prašymo pateikimo data – 2023 m. birželio 15 d.).

Skubiai kreipiamės į Lietuvos valdžios institucijas, kad Baltarusija neturėtų būti laikoma saugia šalimi, į kurią būtų galima grįžti, ypač tiems, kurie jau yra pripažinti Baltarusijos valdžios institucijų priešininkais, kaip tai yra Dvarashyn, kuris viešai buvo siejamas su Baltarusijoje vykdoma kampanija „Ne reiškia ne” ir kurio pasirodymas su šia kampanija susijusiuose „Facebook” vaizdo įrašuose užtraukia jam iki septynerių metų laisvės atėmimo bausmę pagal Baltarusijos įstatymus, atveju.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad akivaizdus veiksmų, kurių buvo imtasi, pateisinimas buvo buvusi Dvarashyn karinė tarnyba Baltarusijoje. Paradoksalu, bet būtent dėl šios priežasties jis ypač rūpinasi, kad negrįžtų į Baltarusiją.

Yra rimtų požymių, kad artimiausiu metu Baltarusija įsitrauks į karą Ukrainoje, palaikydama Rusiją. Tai, kad Baltarusijoje neseniai buvo dislokuoti Rusijos branduoliniai ginklai, liudija apie glaudų abiejų šalių aljansą. Tokiu atveju karinio rezervo mobilizacija, panaši į įvykusią Rusijoje, yra labai tikėtina. Visiems karinio amžiaus vyrams gresia pavojus būti pašauktiems į tokią mobilizaciją, tačiau pirmenybė būtų teikiama tiems, kurie anksčiau yra atlikę karinę tarnybą ir turi atitinkamą išsilavinimą. Kaip matyti iš bylos, kuri buvo nagrinėjama pagal Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvinį protokolą, Baltarusija jokiomis aplinkybėmis nepripažįsta teisės pagal sąžinę atsisakyti tarnybos rezerve.

1987 m. Dvarashyn baigė Vasilkovo karinę aviacijos ir technikos mokyklą ir įstojo į kariuomenę. Tačiau nusivylęs kariuomene, jis priėmė sprendimą atsisakyti ginklo ir savo noru pasitraukė iš tarnybos, o 1998 m. liepos 15 d. paliko kariuomenę. Nuo to laiko jis stengėsi gyventi taikų gyvenimą ir vengė bet kokių ryšių su kariuomene ar kitomis teisėsaugos struktūromis.

Raginame jus:

a) susilaikyti nuo Dvarashyn deportavimo į Baltarusiją, taip pat bet kurio kito asmens, kurio tapatybė nebuvo nustatyta kaip aktyvaus dabartinės Baltarusijos valdžios institucijų rėmėjo ar agento.

b) nedelsiant atšaukti draudimą atvykti į ES.

c) geriausia būtų apsvarstyti galimybę suteikti jam prieglobstį Lietuvoje kaip sąžinės prieštaraujančiam karinei tarnybai, o to nepadarius, bent jau išduoti jam naujus leidimus gyventi ir dirbti.

Mūsų žiniomis, bent vienam Lietuvoje gyvenančiam Baltarusijos piliečiui, kurio inicialai K.P., taip pat ištarnavusiam minimalų penkerių metų laikotarpį po Karo aviacijos ir technikos mokyklos baigimo, šiuo metu gresia panaši grėsmė – jam įteiktas draudimas penkerius metus atvykti į Lietuvą arba trejus metus atvykti į kitas ES šalis. Yra žinoma, kad daugelis kitų baltarusių vyrų, kuriems dėl ankstesnės tarnybos gresia mobilizacija į atsargą, stengiasi jos išvengti persikeldami į Lietuvą ar kitas regiono šalis.

Mums didelį nerimą kelia žinia, kad: „Neigiami sprendimai [priimami] dažniau Baltarusijos piliečių atžvilgiu nei kitų užsieniečių atžvilgiu. Atsisakyta išduoti leidimą apie 300 baltarusių”, – sako Migracijos departamento direktoriaus pavaduotoja Liucija Voišnis. Kokios priežastys lemia dažnesnius atsisakymus baltarusių atžvilgiu, Migracijos departamento atstovė nenurodo. Tik sako, kad pagrindinė visų atsisakymų priežastis yra ta, kad šie asmenys, būdami Lietuvoje, gali „kelti grėsmę Lietuvos Respublikos saugumui ir valstybės viešajai tvarkai”.

Prašome, kad Lietuva visais atvejais susilaikytų nuo asmenų, kuriems gresia karinė mobilizacija, deportavimo į Baltarusiją, palankiai vertintų tokių asmenų prašymus suteikti prieglobstį kaip sąžinės prieštaraujantiems karinei tarnybai, o priešingu atveju sutiktų tokiems asmenims išduoti reikiamus leidimus gyventi ir dirbti, kad jie galėtų likti Lietuvoje ir ES.

Iš anksto dėkojame už malonų dėmesį ir atidų svarstymą.