Tai, kad nemaža dalis PMC „Wagner” samdinių (skirtingais vertinimais, daugiau nei 3000 žmonių) persikėlė į Baltarusiją, neabejotinai tapo didžiule destabilizuojančia problema tiek Baltarusijos Respublikai, tiek Rytų Europos regionui apskritai. Tačiau visos dabartinio konflikto šalys stengiasi išnaudoti šią situaciją savo naudai, todėl kyla daug klaidingų spekuliacijų. Todėl pabandėme išsiaiškinti, kaip viskas yra iš tikrųjų ir kokią grėsmę Baltarusijai ir jos kaimynėms kelia „Wagner” samdiniai.

Mitinė grėsmė: PMC „Wagner” samdiniai užpuls Lietuvą arba Lenkiją

Tai buvo pirmoji ir labai natūrali demokratinių Baltarusijos kaimynų reakcija. Be to, rusai labai sumaniai pakurstė šias baimes. Pavyzdžiui, birželio 16 d. Rusijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto vadovas Andrejus Kartapolovas per Rusijos televiziją pareiškė, kad Baltarusijoje buvo dislokuota PSK „Wagner”, kad sukurtų „smogiamąjį kumštį” prie Suvalkų koridoriaus Lenkijos ir Lietuvos pasienyje. „Kalbame apie smūginį kumštį, kuris per kelias valandas užims tą varganą koridorių”, – sakė Rusijos deputatas.

Aišku, kodėl tokie pareiškimai gąsdina Vakarų politikus, o pirmiausia Lietuvos vadovybę, kuri į Wagnerį ir visus baltarusius pradeda žiūrėti kaip į vieną visumą, kaip į tą pačią grėsmę. Žinoma, tai ir neteisinga, ir baisiai neteisinga.

Tačiau kodėl ši grėsmė yra mitinė? Pirmiausia todėl, kad Wagnerio kariai yra apmokami samdiniai ir pernelyg brangina savo gyvybes, kad įsitrauktų į tikrą karą su NATO pajėgomis. Į Baltarusiją persikelia apmokytas „Wagner” grupės skeletas, t. y. samdiniai, kurie kariavo Afrikos ir Sirijos šalyse. Žinoma, jie kariavo ir Ukrainoje, tačiau teisingiau būtų sakyti, kad jie išsivežė minias iš kalėjimų paimtų nuteistųjų atlikti patrankų mėsos vaidmenį vadinamosiose „mėsos atakose”. Jie tikrai ne patys šoko į ukrainiečių griovius, rankose laikydami kulkosvaidžius. Jei būtų tai padarę, jie niekada nebūtų atvykę į Baltarusiją.

Vadinasi, dabartiniame PSK „Wagner” kontingente Baltarusijoje yra žmonių, kurie nenori pulti Vilniaus ar Suvalkų koridoriaus, bet nori kuo greičiau grįžti į Afriką ir ten užsidirbti daug pinigų kaip baudžiamasis regiono jėgos struktūrų būrys. Tiesą sakant, būtent tai jiems pažadėjo Jevgenijus Prigožinas.

Mitinė grėsmė: „Wagner” samdiniai užpuls Ukrainą iš Baltarusijos ir smogs Kijevui iš šiaurės

Kaina, kurią ukrainiečiai moka už 2022 m. vasario 24 d. pamoką, yra per didelė, kad ją būtų galima ignoruoti. Tik tie, kurie nematė, į ką ukrainiečiai pavertė savo teritoriją, besiribojančią su Baltarusija, gali bijoti „Wagner” samdinių puolimo prieš Kijevą iš šiaurės. Mes turime. Tai tvirta įtvirtinimų ir minų laukų juosta, nuskandinta ir apšaudoma per visą ilgį. Tai tikriausiai geriausiai įtvirtinta teritorija pasaulyje, kurią gina labai motyvuoti kariai. Tie kariai, kurie kovoja, kad apsaugotų savo namus ir šeimas, o ne tam, kad užsidirbtų pinigų.

Tikroji problema: „Wagner Group” kaip Baltarusijos režimo „girnapusė

Aliaksandras Lukašenka prieš televizijos kameras gali girtis, kiek tik gali, kad įsikišo ir sudarė taiką tarp Kremliaus ir PSK „Wagner”, o paskui pakvietė Prigožiną ir jo žmones į Baltarusiją. Iš tikrųjų niekam ne paslaptis, kad jis tiesiog buvo priverstas susitaikyti su tuo, kad nuo to laiko Baltarusijoje bus dislokuota „Wagner” grupė, ir už kompensaciją jam buvo leista prisistatyti taikdariu (ponas Lukašenka pernelyg mėgsta tokius dalykus).

Tiesą sakant, daug ką atiduotume, kad pamatytume Lukašenkos veido išraišką tą akimirką, kai paskambino iš Kremliaus ir pasakė: dabar „Wagner Group” bus dislokuota Baltarusijoje. Iš tiesų „Wagner” nariai Baltarusijoje yra tarsi Kremliaus „pretorijonų gvardija” – kruvini niekšai, neturintys jokių oficialių ryšių su Rusijos vadovybe ir pasirengę prireikus sužlugdyti visus A. Lukašenkos bandymus veikti savarankiškai ir nesilaikant Maskvos politikos.

Nereikia net sakyti, kad Baltarusijos kariuomenė ir specialiosios tarnybos akivaizdžiai bijo Vagnerio dar labiau, nei bijo Kastuś Kalinoŭski pulko. Taip yra todėl, kad PMC ” Wagner” samdiniai yra visiškai svetimi Baltarusijai žmonės, labai žiaurūs (tai jų vidinės atrankos veiksnys) ir turintys didžiulę kovinę patirtį. Mažai tikėtina, kad baltarusių kariškiai, kurie niekada gyvenime nėra užuodę šaunamojo ginklo kvapo, kilus konfliktui rizikuos pasipriešinti šiam samdinių būriui.

Tikroji problema: „Wagner Group” kaip apsauginis užraktas nuo demokratinių pokyčių Baltarusijoje

Ši problema kyla dėl ankstesnės problemos. „Wagner Group” Baltarusijoje yra ne tik „girnapusė” ant Lukašenkos kaklo, bet ir geras apsauginis užraktas nuo galimo Baltarusijos revoliucijos pasikartojimo. Jie yra smogiamoji grupė, kuri prireikus nevengs šaudyti ir į taikius piliečius, ir į Baltarusijos teisėsaugininkus, jei šie išdrįs stoti liaudies pusėn.

Tiesą sakant, šią funkciją jie sėkmingai atlieka keliolikoje Afrikos šalių, kur vietos autokratai pasamdė PMC „Wagner”, kad apgintų save ir savo valdžią nuo opozicijos. Opozicijos, kuri tradiciškai yra ir daug ryžtingesnė, ir daug geriau ginkluota nei Baltarusijos demokratinės jėgos.

Tikroji problema: „Wagner” kaip nauja mada Baltarusijoje

Atrodo, kad gimė nauja jaunimo mada – susižavėjimas PSK „Wagner” samdiniais, jų romantizavimas ir šlovinimas. Taip yra todėl, kad pastaraisiais mėnesiais ” Wagner” samdiniai nuolat ir garsiai skamba žiniasklaidos erdvėje, o nemaža dalis PSK „Wagner” dabar yra perdislokuota Baltarusijoje. Labiausiai stebina tai, kad „Wagner” tampa patrauklia alternatyva tai jaunimo daliai, kuri nėra entuziastingai nusiteikusi nuolatinei karinei tarnybai Baltarusijos Respublikos ginkluotosiose pajėgose.

Dabar „Wagner Group” netgi turi savo ypatingą gerbėjų ratą Baltarusijoje. Jį sudaro jaunuoliai, kurių kraujyje per daug testosterono ir kuriems labai trūksta žinių, gyvenimiškos patirties ir kritinio mąstymo. Jiems karas – tai romantika, o ne kraujas, žarnos už kūno ribų ir nušluotos rankos bei kojos. Juos traukia samdinių, vyrų kovinės „brolijos”, nepriklausomos nuo nuobodžių biurokratų, romantika. Nenuostabu, kad liepos 5 d. atsirado Telegramo kanalas „Wagner Belarus”, kuris jau turi 2000 prenumeratorių. Būtent tas Telegramo kanalas vienija jaunimą, kurį traukia „likimo kareivių” romantika.

Baltarusijos mentalinė erdvė iki kraštutinumo įsprausta į normatyvinius ir ideologinius rėmus. Atrodo, kad šalyje triumfuoja vienvaldystė. Vis dėlto yra ir kita tokios laisvės stokos, tokio valdančiųjų skatinamo spaudimo visuomenei pusė: netikėtai prasiveržia ir suklesti netikėčiausios mados, sektos, ideologijos ir judėjimai. Be to, jie beveik visada būna ekstremistinio pobūdžio, nes autoritarinis režimas slopina pilietinės visuomenės savireguliacijos mechanizmus.

Baltarusijos jaunimas puolamas iš kelių pusių: iš oficialių režimo vykdytojų per „patriotines stovyklas” ir kitus militaristinius projektus, dangstomus „patriotizmu”, o dabar ir iš samdinių, pripažintų tarptautine nusikalstama organizacija – „Wagner Group”, dar žinoma kaip privati karinė kompanija „Wagner”.

Tikroji problema: „Wagner Group” gali užgrobti valdžią Baltarusijoje

Kiek žmonių prisimena, kaip prasidėjo SSRS karas Afganistane? Buvo toks epizodas – Amino rūmų šturmas. 1979 m. gruodį sovietų specialiųjų pajėgų grupė užėmė tuometinio Afganistano revoliucinės tarybos pirmininko Hafizulos Amino rūmus, jį nuvertė ir nužudė, o į valdžią atvedė kitą Afganistano lyderį Babraką Karmalą. Keli šimtai gerai parengtų sovietų kovotojų be didesnių pastangų susidorojo su keliais tūkstančiais tankais ir kita sunkiąja ginkluote ginkluotų ir stiprias gynybines pozicijas turinčių afganų karių.

Ironiška tai, kad būtent Hafizula Aminas pakvietė sovietų kariuomenę į Afganistaną, kad ši gintų jį nuo „išorės priešų” ir „apmokytų Afganistano armiją”. Paralelės su „Wagner Group” atvykimu į Baltarusiją siūlosi pačios savaime.

Istorija žino daugybę pavyzdžių (nuo viduramžių Italijos iki XX a. antrosios pusės Afrikos), kai condottieri (samdinių vadai) išdavė savo darbdavius ir užkariavo ištisus miestus bei šalis, taip patys tapdami valdovais. Dabar panaši situacija prieš mūsų akis klostosi Baltarusijoje. Jei Prigožino ir Utkino ambicijos pastūmėjo juos sukilti prieš Vladimirą Putiną, visai tikėtina, kad jie gali tapti pasiryžėliais uždėti rankas ant vidutinio dydžio Europos šalies, kurios jokia NATO nesiruošia ginti.

Žinoma, ginkluoto susidūrimo tarp „Wagner grupės” ir Lukašenkos saugumo tarnybos atveju pergalės linkime abiem pusėms. Tačiau, kad ir koks būtų rezultatas, bet kuriuo atveju baltarusių tautai bus blogai. Gyventi šalį užgrobusių banditų-žudikų valdžioje arba stabdžius praradusio uzurpatoriaus valdžioje – rinktis iš dviejų katastrofų…

Mūsų Namai