Vitebsko srityje buvo sulaikyti du graikų katalikų (unitų) kunigai, jų namuose buvo atliktos kratos. Atrodo, kad galime kalbėti apie naują represijų bangą prieš unitų Bažnyčią Baltarusijoje.

2023 m. gegužės pabaigoje tris dienas iš eilės egzekutoriai atliko kratas pas įvairius Polocko rajono aktyvistus. Visų pirma, atliekant baudžiamąjį tyrimą dėl „ekstremizmo”, krata buvo atlikta pas graikų katalikų kunigą Aliaksandrą Shautsou: iš jo namų buvo paimta visa biuro įranga. Kol kas baudžiamosios bylos esmė nežinoma. Greičiausiai ji pradėta prieš „nenustatytą asmenų ratą” – taip tyrėjai gauna pagrindą neribotam kratų skaičiui.

Aliaksandras Shautsou yra Šventojo Juozapato parapijos abatas, jau daugiau kaip 10 metų vadovaujantis Polocko unitų bendruomenei. Jo dėka tarp skirtingų graikų katalikų parapijų užsimezgė geri, draugiški santykiai. Pagal vieną iš versijų, kunigą ketinama apkaltinti „nesankcionuotu piketu” per socialinius tinklus. Reikalas tas, kad jo nuotrauką socialiniame tinkle „Facebook” puošia rėmelis su užrašu „Melskitės už Baltarusiją”, padarytas raudonomis raidėmis baltame fone. Baltarusijos režimas baltą ir raudoną spalvas Baltarusijoje laiko „protesto spalvomis”, t. y. „ekstremistinėmis spalvomis”.

Be to, 2023 m. gegužės 25 d. buvo sulaikytas Miory graikų katalikų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Užmigimo parapijos abatas kunigas Andrej Kulik. Sulaikymo priežastys nežinomos, tačiau mažai kas abejoja, kad jo byla yra kaip nors susijusi su „ekstremistinio” kunigo Aleksandr Shautsou byla.

Kunigas Andrej nuo 2019 m. birželio 23 d. yra Miory miestelio parapijos abatas; jis taip pat buvo Disnos parapijos klebonas (iki 2020 m. rugsėjo 6 d.). Jis gimė Gardino srityje, tačiau nuo pirmojo paskyrimo į Gorodoką, gauto po kunigystės šventimų, didžiąją savo tarnystės dalį praleido Vitebsko srityje. Nuo 2005 m. balandžio 21 d. iki 2012 m. gegužės 31 d. buvo Podsvilio administratorius. Tarnaudamas parapijoje, kunigas užsiėmė naujos bažnyčios statybos užbaigimu ir jos vidaus darbų atlikimu; tuomet, 2011 m. liepos 30 d., bažnyčia buvo pašventinta. Vėliau sekė darbas Vitebsko (Bilevo mikrorajonas) Švento Vladislovo parapijoje, po to – Kanstancinevo (Glybotsko rajonas) Švento Juozapato Kuncevičiaus parapijoje.

Nuo 2014 m. rugsėjo 28 d. iki 2019 m. birželio 22 d. rūpinosi Zerkaščinos Viešpaties žengimo į dangų parapija. Dirbdamas pastoracinį darbą kunigas daug dėmesio skyrė darbui su vaikais ir jaunimu. Pastaraisiais metais jis dirbo Mioryje.

Graikų katalikų (unitų) bažnyčios tikintieji yra viena iš labiausiai pažeidžiamų religinių kategorijų Baltarusijoje. Jie beveik neturi savo bažnyčių.

Tuo pat metu būtent į Uniatų Bažnyčią 1980-1990 m. rėmėsi žymūs Baltarusijos renesanso veikėjai. Tai viena iš priežasčių, kodėl režimo požiūris į graikų katalikus toks neigiamas: jis juos laiko visų tikinčiųjų protesto judėjimo šaltiniu.