2023 m. rugpjūčio 4 d. Tarptautinis taikos biuras išplatino pranešimą spaudai, kuriame paskelbė, kad 2024 m. Nobelio taikos premijai nominuojama Baltarusijos žmogaus teisių organizacija „Mūsų namai” ir jos direktorė Olga Karač. Nominacija skiriama už jų antikarinę veiklą ir visokeriopą paramą, teikiamą Baltarusijos sąžinės atsisakiusiems asmenims ir dezertyrams tiek Baltarusijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse. Šiuo metu vyksta visų nominacijai reikalingų dokumentų rengimo procesas.

Primename, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. „Mūsų namai” inicijavo kampaniją „NE reiškia NE„, kuria siekiama užkirsti kelią Baltarusijos kariuomenei dalyvauti kare Ukrainoje. Nuo to laiko žmogaus teisių aktyvistai aktyviai remia Baltarusijos vyrus, kurie atsisako stoti į kariuomenę ir nenori kariauti Ukrainoje. Šiuo metu taip pat tai apima paramos teikimą baltarusių sąžinės atsisakiusiems kariams, kuriuos Lietuva laiko potencialia grėsme savo nacionaliniam saugumui dėl jų ankstesnės karinės patirties.

Kartu su „Mūsų namai” Nobelio taikos premijai už aktyvią paramą Rusijos ir Ukrainos karo prievolininkams ir dezertyrams bus nominuotos dvi organizacijos iš Rusijos – Rusijos sąžinės atsisakiusių asmenų judėjimas ir Ukrainos pacifistų judėjimas.

Tarptautinis taikos biuras nuo 1977 m. turi konsultacinį statusą prie JT Ekonominės ir socialinės tarybos. Be to, organizacija turi asocijuotojo statusą Visuomenės informavimo departamente. Tarptautinis taikos biuras taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį Ženevos nevyriausybinių organizacijų nusiginklavimo komiteto, kuris yra Tarptautinės nevyriausybinių organizacijų konferencijos (CONGO), turinčios ECOSOC patariamąjį statusą, dalis, veikloje. Panašūs komitetai taip pat veikia Niujorke ir Vienoje. Organizacija stebi įvairias derybas dėl nusiginklavimo Jungtinėse Tautose ir už jų ribų.

Nuoroda į naujieną pateikiama čia.

Mūsų Namai