Vereinigung für Vernetzung und Partizipation e.V. iš Berlyno (Tinklaveikos ir dalyvavimo asociacija) savo interneto svetainėje praneša apie įspūdžius iš kelionės į Vilnių. Mes taip pat norėtume jais pasidalyti su jumis.

Kelionės į Lietuvą parengiamajame jaunimo mainų susitikime metu nuolat susidurdavome su solidarumo su Ukraina išraiškomis. Tiek reklaminiuose stenduose prie greitkelių, tiek miestuose. Į Putiną taip pat kreipiamasi tiesiogiai, o kartais jis įkalinamas kaip į kartono pavidale.

Nauja atrakcija

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Lietuvos mieste Vilniuje atsirado naujas orientyras. Aukštai miesto verslo rajono horizonte yra didžiulis užrašas ant dangoraižio. Jis nudažytas mėlyna ir geltona Ukrainos arba ES spalvomis. Užrašas skelbia: “Putin, Hague is waiting for you.”

Makiažo šalinimas

Lietuvos pilietinė visuomenė kitais būdais parodo, kad Putinas gali atsigriebti už savo rusišką pasaulį. Dar vieną to pavyzdį aptikome Trakų pilyje. Atstatyta pilis su grioviais buvo Didžiosios Kunigaikštystės rezidencija iki pat Vilniaus miesto įkūrimo. Istorinėje parodoje nesunku suprasti, kaip ši Kijevo Rusios paveldėtoja sieja Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos istoriją.

Putinas šulinyje

Piliui priklausančiame ūkiniame pastate esančio fontano apačioje mūsų laukė staigmena: užuot buvęs Hagoje įstatymų ir tvarkos kontroliuojamose kamerose, Putinas jau nuskendo (bent jau kartoninės statulos pavidalu) fontano dugne.

Po labai skanių pietų toliau kalbėjomės apie kalėjimus.

Apsilankymas KGB muziejuje

Aplankėme KGB muziejų. „Okupacijos ir laisvės kovų muziejus“ yra caro laikų kalėjime, kuriame SSRS gestapas ir KGB tardė, kankino ir žude politinius oponentus. Paroda rūsyje buvo labai gerai atlikta. Istorikai stengėsi ne sulieti skirtingus kalėjimo naudojimo etapus, o diferencijuoti įvairias kalinimo jame sąlygas.

Kalinys kameroje Putinas

Ir štai mes vėl susitikome su Putinu. Dar vienas kartoninės statulos pavyzdys, kurį jau matėme Trakų pilies fontane, čia – kalinio kameroje pavidalu.

Mokymasis visam gyvenimui

Mes, berlyniečiai, dar daugiau sužinojome Trakų pilies muziejuje. Dėmesio:

Liūtas.

Ne liūtas.

Palaikytojai:

Projektas įtrauktas į finansavimo programą MEET UP! Projektą „Youth for Partnership” finansuoja fondas „Atmintis, atsakomybė ir ateitis” (EVZ), Vokietijos užsienio reikalų ministerija, Europos Sąjunga pagal programą „Erasmus+”, Bertha von Suttner fondas ir Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsgegner*innen (DFG-VK). Šis leidinys neatspindi EVZ fondo nuomonės. Už šio leidinio turinį atsako autorius.