2023 m. rugpjūčio 2 d. iš Lietuvos į Lenkiją buvo deportuotas baltarusių sąžinės prieštarautojas Ivan Strashkevich, nes Lietuva pripažino, kad jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui dėl buvusios karinės tarnybos Baltarusijos pasienio tarnyboje.

Ivan Strashkevich turi galiojantį leidimą gyventi Lenkijoje ir yra lenkų kilmės, taip pat yra lietuvių kilmės, nes jo motina buvo Lietuvos pilietė.

Ivaną sulaikė Lietuvos Migracijos departamentas, pusantro mėnesio jis praleido Lietuvos pabėgėlių stovykloje Pabradėje.

Kad jo „viešnagė” ten būtų dar malonesnė, iš jo buvo atimtas mobilusis telefonas ir atimtos visos ryšio priemonės. Būdamas pabėgėlių stovykloje Ivanas parašė apie 70 skundų ir kreipimųsi į valdžios institucijas dėl sulaikymo sąlygų ir situacijos, į kurią pateko. Jis negavo jokio raštiško atsakymo nė į vieną savo skundą.

Lenkija sutiko priimti Ivaną atgal, šiuo metu jis yra saugomas Lenkijos ir yra laisvas.

Ivano asmeniniai daiktai ir automobilis liko Vilniuje, Migracijos departamentas atsisakė juos grąžinti Ivanui ir užtikrinti sąlygas, kuriomis jis galėtų atgauti savo turtą.

Iš visos širdies sveikiname Ivaną išlaisvinimo proga ir dėkojame visiems, kurie dalyvavo jį išlaisvinant, rašė laiškus, palaikė ir jaudinosi dėl jo.

Tačiau taip pat norėtume priminti, kad mūsų kova dar nesibaigė: turime įrodyti Ivano sulaikymo neteisėtumą ir grąžinti jam automobilį bei asmeninius daiktus.

Pusantro mėnesio iš jaunuolio gyvenimo buvo atimta tik todėl, kad buvo atimta be jokio pagrindo ar pateisinamų priežasčių.

Negalima taip elgtis su baltarusiais!

Todėl linkime Ivanui daug energijos, stiprybės ir kantrybės, kad pavyktų įgyvendinti tai, kas pradėta, ir pasiekti teisingumą.