Váženy pane!

Obracíme se na Vás s prosbou o podporu a vyjádření solidarity s běloruskými ženami, které byly zatčeny v Bělorusku během poklidných demonstrací dne 25. března 2017. Dne 25. března Bělorusové slaví historický Den nezávislosti, spojený s prohlášením Běloruské národní republiky v roce 1918. Každý rok tento den v Bělorusku probíhají poklidné demonstrace, pochody.

Letos tyto akce po celé země byly brutálně potlačeny, účastníci oslav, novináři, mezinárodní pozorovatelé byli zmláceni a zatčení. Mezi nimi je hodně žen.

Pronásledování pokračuje i tyto dny.

Ministerstvo zahraničních věcí Běloruské republiky dne 26. března se vyjádřilo, že reakce policie byla přiměřená.

Násilí vůči bezbranným ženám nemůže být adekvátní. My vyslovujeme nesouhlas s podobným použitím násilí vůči demonstrantům, vůči ženám.

Prosíme Vás o vyjádření podpory a solidarity s běloruskými ženami, které se dožadují realizace svých práv na svobodu slova a shromáždění, o šíření informací o situaci v Bělorusku. Vaše slovo je pro ně důležité.

Ženy by neměly zůstat oběťmi diktátorského režimu a být terčem nových represí.

Žádámě Vás o odsouzení zatýkání a použití násilí vůči účastníkům mirných demonstrací a nevinných lidí a požádání běloruských úřadů o zahájení soudních procesů vůči důstojníků z řad běloruské milicie, které použivají násilí vůči nevinným lidem. Žádáme Vás, abyste požadoval od oficiálního Běloruska propustit a zrušit rozsudky nad nevinnými účastníky mirných demonstrací.

Posdravem,

Pani Olga Karatch

Mezinárodní spolek
„Centrum občanských iniciativ
NÁŠ DOMOV“