Iki COVID-19 pandemijos egzistavo tvirta nuomonė, kad diktatūros yra efektyvesnės valdymo sistemos krizės sąlygomis, jos sugeba veikti ryžtingai ir greitai. Baltarusijos atvejis nuvilia: kai sprendimo priėmimas priklauso nuo vieno giliai nekompetentingo asmens, visa valstybės valdymo sistema paralyžiuojama ir neveikia.

Papasakosime, kaip Aleksandr Lukašenko ir jo valdininkai kovoja su COVID-19 virusu Baltarusijoje.

Tai panašu į kovą su Černobylio katastrofos, įvykusios SSRS 1986 m. balandžio 26 d., padariniais.

Taigi,

 1. Baltarusijos valdžios institucijos neigia koronaviruso SARS-CoV-2 egzistavimą Baltarusijoje, o vietoje realios kovos prieš jį mes girdime idiotiškus Baltarusijos valdininkų juokelius. Aleksandr Lukašenko viešai pareiškė, kad „virusas neegzistuoja“, nes „jis yra nematomas“. Tarp kitko, radiacija taip pat yra nematoma, bet ji yra pavojinga. Beje, Aleksandr Lukašenko patarė visiems baltarusiams gydytis nuo koronaviruso „traktoriumi, degtine ir sauna“. Sveikatos apsaugos ministras Vladimir Karanik patarė baltarusiams gydytis nuo koronaviruso „pavasariu, meilės pasimatymais ir teigiamomis emocijomis“.
 2. Beje, nuo 2020 m. kovo 1 d. pirmą kartą per keletą metų Baltarusijoje buvo sumažinta laidojimo pašalpa, be to, gana nemažai (Baltarusijoje) sumai – 120,6 Baltarusijos rublių (beveik 50 еurų). Kaip yra aišku iš ankstesniojo sakinio, mirus žmogui, Baltarusijoje jo giminės gauna tam tiką sumą laidotuvėms. Ši suma kasmet vis didėdavo. Ją sumažino pirmą kartą, ir tai labai panašu į neformalų pasirengimą masinėms mirtims, kuomet valdžia nutarė pasitaupyti išmokų laidotuvėms sąskaita.
 3. Gydytojai pasirašo dokumentą dėl „paslapties neatskleidimo“, tarp kita ko, KGB ir kitos represinės žinybos grasina iškelti baudžiamąsias bylas, jeigu bus atskleista informacija apie užsikrėtusius koronavirusu. Dabar gydytojai sutinka teikti šią informaciją tiktai anonimiškai, ir ja negalima remtis.
 4. KGB darbuotojai gąsdina pačius ligonius ir jų gimines. 2020 kovo 18 d. Vitebske mirė 58 metų Tatjana Chuzejeva. Ją laidojo uždarame karste, buvo uždrausta ką nors kviesti į jos laidotuves. 2020 m. kovo 20 d. jos vyras, marti ir kaimynė davė interviu nepriklausomiems kelių leidinių žurnalistams, kuriuose guodėsi neturintys galimybės „žmoniškai palaidoti“ ir pasakojo, kad velionei buvo aptiktas koronavirusas, dėl ko jie visi turėjo vykti į testus ir po to sėdėti karantine. 2020 m. kovo 21 d. Аleksandr Lukašenko įpareigojo КGB pirmininką Valerijų Vakulčiką „griežtai susitvarkyti su niekšais, skleidžiančiais melagingus gandus apie COVID-19“. Atsaku tapo visų nepriklausomos žiniasklaidos leidinių publikuotos interviu su mirusios moters giminėmis stenogramos, įrodančios anksčiau atskleistos informacijos teisingumą. Tačiau Sveikatos apsaugos ministerija viešai pareiškė, kad moteris mirė ne nuo koronaviruso. Vėliau mirusiosios vyras pradėjo painiotis, „pamiršo“, kada žmona buvo paguldyta į ligoninę, ir „atsiminė“, kad karstas buvo atviras. Mūsų patirtis rodo, kad, kai giminės taip staigiai keičia savo parodymus, esant Lukašenkos grasinimui „griežtai susitvarkyti“, tai reiškia, kad su jais jau „susitvarkė“. Esama ir kitų neoficialių ligoninėse gulinčių žmonių liudijimų apie jų bei jų giminių bauginimą iš KGB pusės.
 5. Sergančiųjų koronavirusu skaičiavimo sistema labai primena balsų skaičiavimo sistemą Baltarusijos rinkimuose, o tai reiškia statistikos slėpimą ir klastojimą. Rinkimų metu komisijos nariai skaičiuoja savo biuletenių paketus tylėdami ir praneša gautą skaičių komisijos pirmininkui. Tad bendrą suvestinį skaičių žino tiktai komisijos pirmininkas ir gali jį pakoreguoti reikiama linkme. Šiuo atveju stebėtojų kontrolė nėra įmanoma. Šiandien Sveikatos apsaugos ministerija nepateikia išsamios statistikos apie sergamumą COVID-19  srityse ir miestuose. Žinybos tinklalapyje konkretūs skaičiai nėra minimi. Ministerijos „Telegram“ kanale pateikiami kažkokie duomenys ir dar vėluojant dviem trimis dienomis. Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimai spaudai primena įdomiosios aritmetikos uždavinėlius pradinei mokyklai, juose tikslus susirgusiųjų skaičius nenurodomas.

Štai, pavyzdžiui, 2020 m. kovo 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas spaudai: Iki šios dienos 8.00 val. ryto tik 9 pacientai turi COVID-19 infekcijos požymių, tai yra faktiškai serga. Yra kontroliuojami 37 pacientai, kurių laboratorinių testų rezultatas yra teigiamas, bet klinikinių ligos apraiškų nesama. Yra išleisti iš ligoninių penki pacientai, o dar trims pacientams yra atliekami pakartotini laboratoriniai tyrimai ir artimiausiu laiku jie bus išleisti“.

Vis dėl to kiek Baltarusijoje yra sergančių koronaviruso infekcija 2020 m. kovo 18 d.?

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus duomenis šią dieną sergančiųjų skaičių yra 51. Susumavus visus sergančius koronavirusu, minimus šiame pranešime spaudai (susirgusių, išleistų iš ligoninių ir kt.), jų yra 54. Tokių nesutapimų Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimuose spaudai yra gausu.

Beje, Sveikatos apsaugos ministerija įvedė naują terminą – „faktiškai sergantis koronavirusu“, tačiau nepaaiškino, ar toks asmuo serga ar neserga šia infekcija.

Visi minėti faktai liudija, kad Baltarusijos Sveikatos apsaugos ministerija yra nesuinteresuota teikti atvirą ir išsamią statistiką, bet daro viską tikriems skaičiams maksimaliai supainioti ir nuslėpti.

 1. Valdžios institucijos nenagrinėja testų rezultatų ir mini įvairias diagnozes, oficialiai nesusijusias su koronavirusu, todėl yra sudėtinga susekti tikslų susirgusiųjų skaičių. Ligoniams yra rašomos tokios diagnozės, kaip ūmi virusinė kvėpavimo takų infekcija (ŪVKTI), plaučių uždegimas, bronchitas ir kt. Tad koronavirusas Baltarusijoje tapo „Šredingerio koronavirusu“: jis tuo pačiu metu egzistuoja ir neegzistuoja. 2020 m. kovo 23 d. Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino, kad 58 metų Žitkovičių gyventoja, prieš tai visą savaitę turėjusi nedarbingumo lapelį dėl ŪVKTI,  kovo 21 d. nualpo, eidama iš poliklinikos po terapeuto konsultacijos. O  2020 m. kovo  25    Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad minėta moteris koronavirusu neserga. Tuo pačiu metu moters kolegoms buvo uždrausta (prigrasinus taikyti sankcijas) „bendrauti su žurnalistais“.
 2. „Dingsta“ testų koronavirusui rezultatai. Keli asmenys iš skirtingų regionų skundėsi karščiavimu, sausuoju kosuliu bei kitais koronaviruso požymiais, tačiau atliktų testų rezultatai buvo gydytojų „pamesti“ ir nebeatsirado.
 3. Kyla grėsminga naujų represijų prieš vaizdo tinklaraštininkus ir žurnalistus (kurie gali „ką nors iškapstyti“) banga.
 • 2020 kovo 18 d. pasirodė informacija apie kovo 12 d. vykusį teismo posėdį, skirtą YouTube kanalo MozgOn tinklaraštininko  Vladimir‘o Ciganovič‘iaus bylai nagrinėti. Pats Vladimiras posėdyje nedalyvavo. Jis buvo kaltinamas paskelbęs vaizdo klipą, raginantį visus, susirūpinusius kuro kainų augimu, kreiptis į sostinėje esantį „Belneftechim“ koncerno biurą. Ciganovič buvo nuteistas už akių pagal Baltarusijos Respublikos administracinių pažeidimų kodekso 23.34 straipsnio 3 dalies nuostatas („pakartotinis masinio renginio organizavimo ir vedimo tvarkos pažeidimas metų bėgyje“), taikant 15 parųadministracinio arešto sankciją. Arešto laikotarpis bus skaičiuojamas nuo sulaikymo momento.
 • 2020 kovo 19 d. vakare nežinomi asmenys bandė patekti į Bobruiske žinomo žmogaus teisių gynėjo ir tinklaraštininko Оleg‘o Želnov‘o žmonos ir sūnaus butą. Apie tai papasakojo kaimynai. Pusvalandį nežinomieji beldėsi į duris ir panašu, kad bandė jas išlaužti, bet paskui atsisakė šios idėjos. Nei pašto dėžėje nei prie durų nebuvo palikta jokių dokumentų, vizito tikslas liko neaiškus.
 • 2020 kovo 19 d. vakare buvo sulaikytas buvęs politinis kalinys, baltarusių savitarpio pagalbos koronaviruso pandemijos metu „Telegram“ kanalo autorius Nikolaj Dedok. Jis buvo kaltinamas pagal Administracinių pažeidimų kodekso 17.1 straipsnio nuostatas („smulkus chuliganizmas“) už grafitį ant bendrabučio Minske. Nikolaj‘ų naktį atvežė į tardymo izoliatorių, kur jis išbuvo iki teismo posėdžio, įvykusio kovo 20 dieną Мinsko miesto Moskovskij rajono teisme. Proceso metu paaiškėjo, kad minėtas grafitis buvo nupieštas bendrabučio sienoje 2020 m. vasario 2 d., tačiau Nikolaj atvyko į Baltarusiją tik vasario 3 dieną. Kai buvo piešiamas minėtas grafitis, vaizdo kameros ant bendrabučio pastato neveikė, tačiau tardytojai staiga surado liudytoją, kažkokiu būdu atpažinusią Nikolaj‘ų, nors jo tuo metu nebuvo šalyje. Liudytoja nematė momento, kai buvo pieštas grafitis, asmeniškai į miliciją tuo klausimu nesikreipė. Milicija neva ją pati surado. Byla buvo iškelta tik remiantis „liudytojų“ parodymais. Teismo posėdis priėmė sprendimą dėl bylos grąžinimo papildomam tyrimui. Nikolaj‘aus nuomone, administracinio persekiojimo motyvacija galėjo tapti  jo atliktas grafičio nuotraukos repostas socialiniuose tinkluose.
 • 2020 m. kovo 25 d. nežinomi asmenys, vilkėję civiliniais rūbais, Minsko priemiestyje sulaikė Baltarusijos elektroninio žurnalo „Ježednevnik“ /“Dienraštis“) vyriausiąjį redaktorių“ Sergej‘ų Sacuk‘ą, kuris buvo pagarsėjęs savo žurnalistiniais tyrimais, susijusiais su masine visuotine korupcija Baltarusijos sveikatos apsaugos ministerijoje. Likus dviem dienoms iki sulaikymo, kovo 23 dieną Sergej Sacuk paskelbė žurnale „Ježednevnik“  straipsnį „Кas sėja paniką aplink koronavirusą – prezidentas ar tinklalapiai ir kanalai?, kuriame išreiškė abejones oficialios informacijos apie koronaviruso paplitimą Baltarusijoje patikimumu. Žurnalistas taip pat papasakojo apie korumpuotų Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų grasinimus, susijusius su jo žurnalistine veikla. Sergej Sacuk iki šiol yra kalėjime.
 • 2020 m. kovo 30 d. prasideda Vitebske gyvenančios Olgos Žuravskajos, kuri yra YouTube tinklaraštininkė, kanalo „Snimat razrešeno“ („Filmuoti leidžiama“) redaktorė,  YouTube kanalo „Naš dom“ („Mūsų namai“) partnerė, teismo procesas. Ji bus teisiama už vaizdo klipą apie beviltiškus bandymus atlikti koronaviruso testus Vitebske. Оlga yra kaltinama pagal Administracinių pažeidimų kodekso 17.1 straipsnį („Smulkus chuliganizmas“). Jai taip ir nepavyko atlikti testo koronavirusui, o sukurtas vaizdo klipas buvo peržiūrėtas daugiau kaip 60 000 kartų.
 1. Be KGB, Aleksandr Lukašenko pasitelkė kovai su koronavirusu ir miliciją. 2020 m. kovo 13 d. Lukašenko, susitikęs su vidaus reikalų ministru Jurijumi Karajevu, atkreipė ypatingą dėmesį į milicijos vaidmenį kovoje su koronaviruso plitimu. „Be milicijos mes neišsiversime, – pareiškė Lukašenko, – tačiau nereikia prievartos ir įtampos“. Kaip rodo mūsų patirtis, tai reiškia, kad kaip tik bus „ir prievartos ir įtampos“.
 2. Baltarusijos valdžia demonstruoja nesveiką optimizmą, kuris labai primena situacijos, susijusios su Černobylio atominės jėgainės 4-ojo energijos bloko sprogimu, nutylėjimą, kuomet valdžios struktūros neatšaukė net planuotos po 4 dienų po sprogimo demonstracijos 1986 m. gegužės 1 d.
 • Sparčiai vyksta pasirengimas Pergalės Paradui. 2020 m. kovo 18 į Minską atvyko 2 tūkstančiai kareivių, dalyvausiančių pėsčiųjų kolonoje per Pergalės Didžiajame Tėvynės kare 75-ąsias metines. Paradas yra numatytas 2020 m. gegužės 9 d.
 • 2020 m. kovo 19 d. prasidėjo Baltarusijos futbolo čempionatas ir stadionai yra atviri sirgaliams.
 • 2020 m. kovo 14 ir 28 dienomis Baltarusijos miestuose vyko šeštadienio talkos. Šeštadienio talka yra nemokamo priverstinio darbo, kuris vadinamas „savanorišku“, forma, likusi iš sovietinių laikų. Atsisakyti jos nevalia, nes gresia griežtos sankcijos (iki atleidimo iš darbo).

Tačiau atrodo, kad situacija, susijusi su koronavirusu, vis dėl to tampa nebekontroliuojama, kadangi:

 1. 2020 kovo 17 d. Švietimo ministerija ryte išplatino žinią apie mokyklų atostogų perkėlimą savaitei anksčiau. Tos pačios dienos vakare Švietimo ministerija pakeitė savo nuomonę ir atšaukė šį nutarimą.
 2. 2020 kovo 21 d. stačiatikių šventikai vežioja po Novopolocko įstaigas bei įmones Šventojo kankinio Konstantin‘o Ždanov‘o palaikus (kūno fragmentus), kuriuos žmonės masiškai bučiuoja. “Palaikai“ turėtų apsaugoti Novopolocką nuo koronaviruso.
 3. 2020 kovo 22 d. stačiatikių šventikai Baltarusijai apginti nuo koronaviruso apšlakstė Minską švęstu vandeniu iš malūnsparnio. Šiai „operacijai“ asmeniškai vadovavo Minsko ir Zaslavsko metropolitas Pavel, patriarcho egzarchas Baltarusijoje.
 4. 2020 kovo 29 d. Аleksandr Lukašenko įsakė iki 2020 m. balandžio 10 d. sukurti vakciną prieš koronavirusą ir įpareigojo tai atlikti mediką ir Baltarusijos Respublikos Prezidento padėjėją Aleksandr‘ą Kosinec‘ą, pažadėjęs jam „medalį“ už vakcinos sukūrimą.
 5. Neoficialiai iš psichiatrijos klinikų ir kitų profilinių ligoninių, taip pat ligoninių profilinių skyrių pradėta masiškai išleidinėti pacientus. Pasak gydytojų, yra ruošiamasi sergančių plaučių uždegimu antplūdžiui. Net ir Prezidento vasarnamis – „Krupenino“ kompleksas prie Vitebsko, kuris nėra ligoninė, yra įrengtas ligoniams priimti. Gydytojai, nors ir anonimiškai, pradeda pasakoti apie gąsdinamai didėjantį sergančių pneumonija skaičių ligoninėse ir net reanimacijos skyriuose ir kad ši pneumonija yra nepanaši į ankstesniuosius plaučių uždegimus. Oficialios informacijos minimumo sąlygomis, Baltarusijoje sklando daugybė gandų; pavyzdžiui, populiarėja nuomonė, kad Lukašenko sąmoningai neskelbia karantino, siekdamas atsikratyti pensininkų ir nebemokėti jiems pensijų (Baltarusijoje giminės pensijos nepaveldi). Masinis šios versijos paplitimas tarp Lukašenkos elektorato – pensininkų – sudavė labai stiprų smūgį jo reitingui.
 6. 2020 kovo 29 d. neoficialiai dviem savaitėms buvo uždaryti Minsko klubai ir diskotekos.
 7. 2020 kovo 30 d. milicijos pareigūnams buvo uždrausta išvykti už miesto ir srities ribų, tai yra valdžia ruošiasi miestų (o ypač Vitebsko, kur ypač siautėja epidemija) blokavimui.

Artimiausias dvi-tris savaites situacija Baltarusijoje vystysis įdomiai.

BET!

Jeigu sprogs Baltarusijos atominė jėgainė, mes iš koronaviruso pavyzdžio žinome, kokia bus Baltarusijos valdžios reakcija.

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

*