Sulaikytiems vaikams, kaip ir laisvėje esantiems jų bendraamžiams, reikia švietimo ir papildomos apsaugos. Tačiau realybė tokia, kad už grotų esantys vaikai patiria kankinimus, teisių pažeidimus ir priverstinį vergišką darbą.

Kiekvieną dieną Baltarusijoje vyksta nauji areštai, teismai skelbia nuosprendžius, todėl nenuostabu, kad Gomelio kardomajame kalėjime atidaryta mokymo klasė. Joje mokomi nepilnamečiai, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas.

Teisė į mokslą priklauso pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms. Ji įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir, žinoma, 1989 m. lapkričio 20 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija 44/25 priimtoje Vaiko teisių konvencijoje (40 straipsnis), kuri ratifikuota 1990 m. liepos 28 d. Baltarusijos TSR Aukščiausiosios Tarybos sprendimu. „Dėl Vaiko teisių konvencijos ratifikavimo” (Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyrchovnogo Sovieto Vedomasti, 1990, Nr. 1, str. 7). Įsigaliojimas: 1990 m. rugsėjo 2 d. pagal 49 straipsnį.

Prieš metus Mūsų Rūmai rašė, kad vaikai, patekę į konfliktą su įstatymais, nenustoja būti vaikais dėl jiems skirtos bausmės. Išsilavinimas padėtų jiems ir prisitaikyti prie gyvenimo po kalėjimo, ir neatsilikti nuo bendraamžių.

O štai iš pirmo žvilgsnio pozityvi žinia apie tai, kad ikiteisminio tyrimo įstaigoje atidaryta klasė… Tuo tarpu Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos „Mūsų namai” direktorės Olgos Karač teigimu:

„Tai nerodo humanizacijos bausmių vykdymo srityje, priešingai, tai įrodymas, kad ikiteisminio tyrimo metu sulaikytų nepilnamečių skaičius didėja. žymiai. Be to, ilgėja ikiteisminiame sulaikyme praleistas laikas. Jei jaunuolis pripažįstamas nekaltu, iš jo gyvenimo atimami mokykliniai metai. Dėl to nepilnamečiai arba bus priversti baigti mokslus izoliuoti nuo bendraamžių, arba iš viso negalės baigti mokslų, taigi bus priversti dirbti mažai kvalifikuotą ir menkai apmokamą darbą.”

Demokratinėse šalyse stengiamasi sumažinti būtinybę imtis kraštutinių priemonių vaiko laisvei apriboti. Be to, vaiko sveikatos priežiūros, švietimo, pažeminimo ir asmenybės sužalojimo pavojaus nebuvimo teisės yra gerbiamos.  Tarptautinių normų nesilaikymas yra praktiškai privalomas Lukašenkos režimo bausmių sistemos atributas.

Ypač ji turėtų būti taikoma tiems vaikams, kurių kaltė neįrodyta. Kaip pabrėžia Olga Karač:

„Yra trys kategorijos: didžiausia grupė – Vaikai 328, antra pagal dydį grupė – politiniai kaliniai, o mažiausia kategorija – nepilnamečiai, įvykdę plėšimą, žmogžudystę ar kitus nusikaltimus. Tačiau kol jų kaltė neįrodyta ir net po to, vaikai lieka vaikais, nors patys to ir nesuvokia. Nepilnamečiai turi mokytis ir turėti galimybę laikyti egzaminus. Ypač dėl to nerimauja vaikų, kurie dar nebuvo nuteisti, tėvai. Juk vaikas ikiteisminiame sulaikyme gali praleisti iki dvejų metų. Žinoma, yra ir tokių pavyzdžių. Kaip rodo praktika, išteisintam vaikui pasivyti mokyklos programą praktiškai neįmanoma”.