Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (TCAO) asamblėja priėmė faktų nustatymo komisijos ataskaitą dėl „Ryanair” skrydžio FR4978 nusileidimo. Kodėl tai svarbus įvykis?

Įvyko 41-oji TCAO Tarybos asamblėjos sesija. Viename iš asamblėjos darbotvarkės 28 punkte buvo numatyta: „Baltarusijos Respublikos padarytas Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pažeidimas”. Kalbame apie 2021-05-23 Baltarusijos oro erdvėje su RYANAIR skrydžiu FR4978 įvykusio įvykio faktams nustatyti atlikto tyrimo ataskaitos svarstymą.

Kodėl toks dėmesys skiriamas šios ataskaitos peržiūrai? Tiesa ta, kad 2021 m. rudenį ir pavasarį ataskaitoje nebuvo jokių konkrečių Baltarusijos režimo pažeidimų. Kadangi civilinės aviacijos lėktuvo priverstinio nusileidimo atveju kitas, autoritetingesnis nei TCAO, tyrimas neįmanomas, Lukašenka galėtų kreiptis į teismą su šiuo pranešimu, reikalaudamas atlyginti žalą ir panaikinti sankcijas. Todėl jis galėtų ir užsidirbti iš oro piratavimo, ir parodyti visam pasauliui, kad tarptautinės teisės galima ne tik nepaisyti, bet ir gauti užmokestį už tokį paniekinamą požiūrį.

Dabar, kai buvo priimta Faktų nustatymo komisijos ataskaita dėl „Ryanair” lėktuvo FR4978 nusileidimo, tai tampa neįmanoma – nė vienas pasaulio teismas nepripažįsta nei Lukašenkos, nei kitų su tuo susijusių asmenų nekaltais. Tai neabejotinai yra oro piratavimo aktas.

TCAO asamblėjos plenarinio posėdžio rezoliucijos tekste teigiama:

„Atsižvelgdama į tyrimo rezultatus, TCAO padarė išvadą, kad 2021 m. gegužės 23 d. Baltarusijos vyriausybė įvykdė neteisėto kišimosi aktą, kuriuo sąmoningai sukėlė pavojų tiek paties skrydžio saugai ir aviacijos saugumui, tiek visų lėktuve buvusių žmonių gyvybėms.”

Nurodoma, kad „Ryanair” skrydžio FR4978 saugumui kilo pavojus, kai pagal Baltarusijos vyriausybės aukštų pareigūnų nurodymus skrydžio įgulai buvo perduota melaginga informacija apie bombos grėsmę. Rezoliucijoje teigiama, kad Baltarusijos Vyriausybės veiksmai vykdant neteisėtą kišimąsi buvo šiurkštus ir rimtas Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pažeidimas. Taip pat teigiama, kad Baltarusijos vyriausybės veiksmai buvo šiurkštus ir rimtas Čikagos konvencijos pažeidimas ir neteisėtas kišimasis į tarptautinės civilinės aviacijos saugą ir saugumą.

Taigi Baltarusijos valdžios institucijų neteisėti ir nusikalstami veiksmai dėl „Ryanair” skrydžio nusileidimo yra oficialiai užfiksuoti ir įvertinti (išsami informacija pateikta nuorodoje).

Ir kas toliau?

Tada viskas priklausys nuo aukų. Visos pusės, nukentėjusios nuo Lukašenkos režimo įvykdyto oro piratavimo ir tarptautinio terorizmo akto, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti nubausti nusikaltėlius, taip pat gauti kompensaciją už nukentėjusiųjų patirtus nuostolius. Jei jie kreipsis į teismą, galiausiai galės pasiekti bet ko – nuo asmeninės kompensacijos iki piratavimo fakto pripažinimo ir galbūt net atsakingų asmenų suėmimo. Tačiau norint pasiekti šiuos tikslus, būtina kreiptis į teismą, nes pagrindinis demokratinės teismų sistemos principas yra tas, kad teismas dirba tik tada, kai kam nors jo reikia.

Primename, kad „Mūsų Namai” sekė įvykių raidą nuo pat priverstinio RYANAIR lėktuvo nusileidimo momento ir ne kartą pareiškė, kad režimo veiksmai neturėtų likti nenubausti.

Mūsų Namai inicijavo informacinę kampaniją, kuria siekiama, kad tarptautinė bendruomenė pripažintų Baltarusijos Respublikoje valdžioje esančio teroristinio režimo nusikaltimus.

„Mūsų Namai” vadovė Olga Karač giria visus, kurie prisijungė prie šios informacinės kampanijos, tapusios viena sėkmingiausių. Olga Karač džiaugiasi TCAO Tarybos asamblėjos sprendimu ir yra įsitikinusi, kad vėliau visi atsakingi už lėktuvo užgrobimą bus nubausti.