Pirmiausia norime pristatyti informaciją apie išorinius išpuolius prieš Lietuvoje esančias baltaruses: žmogaus teisių gynėjas, žurnalistės ir aktyvistės tremtyje. Šioje ataskaitoje nurodytus faktus patvirtina dokumentai, tarp jų iš: LR Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, susirašinėjimo kopijos, ir viešos nuorodos į kitus šaltinius. Šioje ataskaitoje neteikiame jokių spėlionių, tiesiog išdėstome turimus faktus.

Mes fiksuojame išpuolius prieš baltarusių žmogaus teisių gynėjas, žurnalistes ir aktyvistes, tačiau pažymime, kad, pirma, šios atakos neapsiriboja Lietuvos Respublikos teritorija. Panašios Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų tarnybų atakos vyksta ir Lenkijos bei Ukrainos teritorijoje, taip pat, matyt, ir Latvijoje. Antra, Rusijos ir Baltarusijos specialiosios tarnybos atakuoja visus be išimties demokratų aktyvistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žurnalistus, atsižvelgdamos į lytį, tačiau taip atsitiko, kad 2020 metų revoliucija Baltarusijoje palietėir sutelkė daugybę moterų, kurios nenori taikstytis su įprasta žeminančia savo padėtimi patriarchalinėje Baltarusijos valdžios sistemoje ir kovoja už savo teises, todėl baltarusės moterys yra rimtai puolamos specialiųjų tarnybų. Trečia, būtina atsižvelgti į Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų tarnybų lytinę sudėtį, kuriose dauguma darbuotojų yra vyrai.            Visi ataskaitoje pateikti faktai dar kartą įrodo, kad pagrindinis raktas į Baltarusijos pertvarkos į dekomratinę valstybę ir jos nepriklausomybės išsaugojimą yra feministinės darbotvarkės, pagrįstos JT 1325 straipsniu, propagavimas bei horizontalių moterų tinklų stiprinimas. kuri skirta Baltarusijos pabėgėlių teises ir pagalbą Baltarusijos režimo represijų aukoms, taip pat moterų lyderių, galinčių Baltarusijoje vykdyti visas būtinas demokratines reformas, įskaitant ekonomines, stiprinimą, užtikrinant Baltarusijos suverenitetą, teritorinį vientisumą, pasitraukimą iš karinių blokų. su Rusija, taip pat Baltarusijos pasitraukimu iš Sąjungos valstybės ir aktyvaus dalyvavimo kuriant naują pokarinį saugumą mūsų regione.

Šios ataskaitos tikslai:

 1. Atkreipti dėmesį į precedento neturinčius išpuolius ir į priekabiavimą prie Baltarusijos moterų žmogaus teisių gynėjų, žurnalisčių ir aktyvisčių, kurios yra tremtyje Lietuvoje.
 2. Sustiprinti tarptautinių struktūrų ir mūsų partnerių budrumą, dėl to, kad, deja, tenka pripažinti, kad kai kurios diskreditavimo kampanijos buvo sėkmingos ir pasiekė savo rezultatų, nes dezinformacija nebuvo pakartotinai patikrinta, o priimta kaip aktuali be papildomų patikrinimų , vien dėl to, kad ją skleidė žmonės, turintys ” Baltarusijos eksperto ” mandatą.
 3. Imtis esminių priemonių, kad būtų sustabdyti išpuoliai prieš Lietuvoje gyvenančias baltarusių moteris ir apsaugoti jas, nuo Baltarusijos KGB ir Rusijos FSB atakų bei grasinimų ir priekabiavimo Lietuvos teritorijoje.
 4. Paraginti patikslinti ir pakartotinai patikrinti iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją apie moterų žmogaus teisių gynėjas, žurnalistes ir aktyvistes tremtyje Lietuvoje, nes skleidžiama daug netikros ir melagingos informacijos.
 5. Pasiekti tarptautinį dėmesį apie apgailėtiną baltarusių pabėgėlių situaciją Lietuvoje, dėl kurios jie tapo lengvomis ir pažeidžiamomis Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų tarnybų verbavimo šnipinėjimo tikslais aukomis ir pakeisti šią situaciją į gerąją pusę. Baltarusijos pabėgėliai ir baltarusių grupės tremtyje turėtų tapti patikimais partneriais Lietuvai ir Europos Sąjungai kovojant su Rusijos žvalgybos tarnyboms ir Baltarusijos režimo veikla Europos Sąjungos teritorijoje.

Didžiuojamės, kad nepaisant visų šių išpuolių ir kryptingų diskreditavimo kampanijų, taip pat su labai menka parama, Lietuvoje tremtyje gyvenančios baltarusės nei minutei nenutraukė savo darbo gelbėdamos aukas ir padedamos žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Didžiuojamės, kad nuo represijų pabėgę baltarusiai Lietuvoje neliko vieni, kaip, deja, atsitiko daugelyje kitų šalių, o mūsų pastangų ir paramos dėka žmonės sulaukė visos įmanomos pagalbos ir, kad būtent mūsų diaspora Lietuvoje tapo viena iš aktyviausių diasporos grupių Lietuvoje, padedančių ukrainiečių karo pabėgėliams, pirmiausia moterims ir vaikams.

Pranešimo turinys :

 • 1 skyrius. Baltarusijos moterų žmogaus teisių gynėjų, žurnalisčių ir aktyvisčių tremtyje Lietuvos Respublikos teritorijoje specifikos aprašymas. Atliktų darbų apimtis, statistika, demografinė, socialinė ir ekonominė situacija.
 • 2 skyrius. Priekabiavimas, nuolatiniai išpuoliai, provokacijos, įsilaužimai, grasinimai nužudyti ir fizinis smurtas, priekabiavimas iš Lietuvos piliečių – vyrų, kurie atvirai prisipažįsta ir bendradarbiaujantys su KGB bei kitomis Baltarusijos ir Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
 • 3 skyrius. Baltarusijos piliečiai, veikiantys KGB agentai ir jų laisvai samdomi asmenys. Grasinimai atimti Baltarusijos pilietybę, bandymai verbuoti, provokacijos, „stebėjimas iš išorės“, botų fermų atakos, įsilaužėlių išpuoliai ir neskelbtinų dokumentų vagystės su tikslu perduoti dokumentus KGB.
 1. 4. Išvados.
 2. 5. Rekomendacijos.

Mes, kaip Baltarusijos moterys: žmogaus teisių gynėjos, žurnalistės ir aktyvistės, gyvenančios tremtyje Lietuvoje, labai dėkojame už dėmesį, paramą ir solidarumą tiems, kurie mus palaiko Lietuvoje:

 • Lietuvos politikams, visų pirma, ETPA (PACE) specialiajam pranešėjui Baltarusijos klausimais Emanueliui Zingeriui, nuolatiniam pranešėjui Baltarusijos klausimais Europos Parlamente Petrui Auštrevičiui ir delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininkui Juozui Olekui , LR Seimo Lietuvos nacionalinio saugumo komiteto pirmininkui; Seimo LR nariui Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SSDK) pirmininkui Algirdui Sysui; Seimo Nacionalinio saugumo komitetui ir frakcijos „Už demokratinę Baltarusiją“ narėi Dovilei Šakalienei, LR Seimo Kultūros reikalų komiteto pirmininkui Vytautui Juozapaičiui; LR Seimo Kultūros reikalų komiteto nariui Kęstučiui Vilkauskui; Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariui Valdui Rakučiui; LR Seimo Kultūros reikalų komiteto nariui, kultūros viceministrui Vygintui Gasparavičiui; Kultūros viceministrui Albinui Vilčinskui; taip pat ir Seimo frakcijos „Už demokratinę Baltarusiją“ narei ir LR Seimo sveikatos apsaugos komiteto narei Jurgitai Sejonienei. LR Seimo Švietimo ir mokslo klausimų komiteto narei, taip pat LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkei Daliai Asanavičiutei; Andriui Navickui, frakcijos „Už Demokratinę Baltarusiją“ nariui; Tomui Vytautui Raskevičiui, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkui; Nacionalinio saugumo komiteto ir frakcijos „Už demokratinę Baltarusiją“ nariui Raimundui Lopatai ir daugeliui kitų Lietuvos politikų, kurie remia baltaruses tremtyje, tarp jų:
 • Europos Sąjungos teisės instituto vadovui, Nuolatinio arbitražo teismo nariui, buvusiam LR krašto apsaugos ministro teisės patarėjui profesoriui Dainiui Žalimui;
 • migracijos tarnybos ir Lietuvos migracijos departamento vadovei Evelinai Gudzinskaitei ;
 • Lietuvos pasienio komiteto ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkui pulkininkui Rustamui Liubajevui ;
 • Lietuvos policijos generaliniam komisarui Renatui Požėlai ;
 • „Maisto banko“ direktoriui Simonui Gurevičiui ir jo bendradarbiams už sistemingą ir praktinę pagalbą nepasiturinčioms Baltarusijos moterims. „Maisto bankas“ jau padovanojo per 9 tonas nemokamo maisto baltarusių moterims ir vaikams, gyvenantiems tremtyje Lietuvoje.
 • akylai Lietuvos mokesčių tarnybai ir jos nuostabiems darbuotojams, kurie neleido mūsų duomenų nutekinti į Baltarusiją, nepaisant visų KGB provokacijų.

dėkojame už aukštą profesionalumą, rūpestingą požiūrį, humanizmą ir labai dėmesingą bei individualų požiūrį į kiekvieną baltarusių pabėgėlių Lietuvoje atvejį.

Dėka moralinės paramos ir dėmesio, Baltarusijos moterų žmogaus teisių gynėjos, žurnalistės ir aktyvistės, gyvenančios tremtyje Lietuvoje, sugebėjo atlaikyti visus žemiau išvardintus išpuolius ir provokacijas, rinkti medžiagą šiam pranešimui ir yra pasiryžusios tęsti kovą už Baltarusijos laisvę ir visų engiamų baltarusių moterų teisės.

ATASKAITA

TARPTAUTINIS CIVILINIŲ INICIATYVŲ CENTRAS

„MŪSŲ NAMAS”

Vilnius, Lietuva

2022-10-15

1 skyrius. Baltarusijos moterų žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų ir aktyvisčių grupės tremtyje Lietuvos Respublikos teritorijoje specifikos aprašymas. Atliktų darbų apimtis, statistika, demografinė, socialinė ir ekonominė situacija.

Baltarusiai Lietuvoje – pagal oficialią statistiką yra trečia pagal dydį tautinė mažuma Lietuvoje po lenkų ir rusų. 2001 m. Lietuvos Respublikoje gyveno 42 866 etniniai baltarusiai, tai sudarė 1,23% visų gyventojų, iš kurių tik 0,3% buvo Baltarusijos piliečiai. Remiantis Lietuvos gyventojų registro duomenimis, 2021 metais baltarusių dalis Lietuvos gyventojų tarpe išaugo iki 1,9% (pabėgo į Lietuvą dėl protestų) ir siekė 66 216 baltarusių.  2021 metais į Lietuvą atvyko apie 23 350 baltarusių, kurių dauguma yra asmenys, pabėgę nuo gresmės gyvybei, sveikatai ar laisvei dėl Baltarusijos rėžimo persekiojimo [1].

Šį skaičių patvirtina ir Lietuvos vidaus reikalų ministerijos duomenys. Nuo 2020 metų rugsėjo iki 2021 metų rugsėjo Lietuvos Vidaus reikalų ministerija baltarusiams išdavė apie 20 000 nacionalinių Lietuvos vizų. Specialų ministro leidimą atvykti į Lietuvą dėl ypatingų humanitarinių sąlygų (naudota „humanitarinio koridoriaus“ schema) gavo 834 baltarusiai. 206 baltarusiai pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje [2].

Užimtumo tarnybos duomenimis, 2022 metų rugpjūčio 1 dieną Lietuvoje dirba 7500 baltarusių, kurie čia atvyko prasidėjus karui Ukrainoje. 88% yra vyrai, jų amžiaus vidurkis – 37 metai . Jų vidutinis atlyginimas „ ant popieriaus “ siekia 1786 eurus . Daugiausia baltarusių dirba Vilniuje – 4200, Kaune – 600, Šiauliuose – 300, Klaipėdoje – 200.

Beveik 2000, arba 26% baltarusių, atvykusių po karo pradžios, dirba aukštos kvalifikacijos darbą. Iš jų 1700, arba 87,1%, dirba IT arba ryšių srityje .

Vidutinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus atlieka 5500 baltarusių, atvykusių po karo, arba 73 proc.

Žemos kvalifikacijos ar nekvalifikuotą teisinį darbą atlieka tik 86 baltarusiai, arba 1 proc. Tokį mažą procentą lemia tai, kad tie baltarusiai, kurie atlieka nekvalifikuotą darbą, dėl sunkumų, susijusių su Lietuvos teisės aktais, yra priversti dirbti nelegaliai.

Deja, duomenų apie 2020-2021 metais dėl represijų į Lietuvą atvykusių baltarusių įdarbinimą nėra.

Šie Lietuvos Respublikos teritorijoje tremtyje esantys baltarusiai nėra monolitinė grupė, o sąlyginai suskirstyti į dvi nevienalytes dalis.

 1. Privilegijuoti baltarusiai, finansiškai apsaugoti, kaip taisyklė, dirbantys IT sektoriuje, ir jų šeimos. Vien 2022 metų pirmąjį pusmetį šios grupės atstovai į Lietuvos biudžetą sumokėjo ne mažiau kaip 25 mln. eurų [3]mokesčių. Jie turi aukštas socialines garantijas, didelius atlyginimus ir legalų darbą, nepatiria adaptacijos sunkumų Lietuvoje. Šios baltarusių grupės skaičius siekia apie 7-8 tūkstančius žmonių. Tai jauni vyrai iki 37 metų su šeimomis .
 2. Baltarusijos moterys ir vaikai (taip pat ir vyrai), kurie aktyviai dalyvavo protestuose prieš rinkimų klastojimą 2020 ir 2021 m. Dalis jų buvo priversti nelegaliai bėgti per sieną arba pasinaudoti „humanitariniumi koridoriumi“ į Lietuvą patekti, kad išvengtų arešto ir persekiojimo Baltarusijoje. Jie yra labai atskirta ir pažeidžiama grupė.

Mūsų pranešimas yra skirtas antrai socialinei, ekonominei, demografinei baltarusių gyvenančių tremtyje grupės padėčiai Lietuvos Respublikos teritorijoje, nes pirmoji baltarusių grupė nepatiria rimtų sunkumų ir jai nereikia pagalbos ir apsaugos.

Antrosios grupės baltarusių tremtyje Lietuvoje specifika:

 1. Ryški moteriška lyderystė ir ryškios moteriškos lyderės, turinčios labai principingą demokratinė poziciją. Ši dalis baltarusių Lietuvoje gyvena darniai, draugiškai ir dirba kartu, stengdamiesi padėti vieni kitiems.
 2. Horizontali valdymo struktūra ir bendras koalicinis darbas.
 3. Aukštas socialinis ir politinis aktyvumas. Baltarusijos moterų žmogaus teisių gynėjos, žurnalistės ir aktyvistės tremtyje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio surengė daugiau nei 900 protesto ir solidarumo akcijų, įskaitant kasdienę akciją „Memorialas protestuose žuvusiems baltarusiams atminti“, kuri sukėlė ypatingą Baltarusijos ir Rusijos specialiųjų tarnybų susierzinimą ir išpuolius .

Nuotraukoje – Memorialas baltarusiams, kurie žuvo per protestus Baltarusijoje, prie Baltarusijos ambasados Vilniuje (Lietuva), kurį organizavo Dapamoga ir kitos baltarusių organizacijos Vilniuje. Žvakės atnaujinamos kasdien.

 

 

 1. Ryški provakarietiška ir antiputiniška/antikremliška orientacija.
 2. Aktyvi pagalba Ukrainos pabėgėliams Lietuvoje nuo pat aktyvios Ukrainos karo fazės pradžios.
 3. Šioje grupėje yra daug neįgaliųjų ir moterų, sergančių sunkiomis lėtinėmis ligomis.
 4. šios grupės tarpe yra daug vienišų motinų su vaikais.
 5. šios grupės tarpe yra daug baltarusių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, t.y. tų, kurie Aleksandro Lukašenkos sistemoje buvo modernios valstybės vergijos aukos. ( Pagalba, kas yra „valstybės vergijos” sistema, rasite išnašoje [4]).
 6. Tarp šios grupės yra daug kultūros darbuotojų, medicinos darbuotojų, pedagogų.
 7. Baltarusijos režimas ir pats Aleksandras Lukašenka šią Baltarusijos pabėgėlių grupę nuolat viešai vadina „bėgliais“ „vergų pabėgėlių“ prasme dėl šiuolaikinės vergovės aukų statuso, t.y. „valstybės vergai“ praeityje .
 8. Yra moterų su vaikais ir vyrų, kurie turėjo nelegaliai bėgti per sieną, bėgdami nuo Lukašenkos režimo represijų ir persekiojimo.
 9. Baltarusijos propaganda Ksenijos Lebedevos asmenyje šią baltarusių pabėgėlių grupę Lietuvoje vadina „destruktyviąja opozicija[5]. Propagandistų ir KGB žargonu tai reiškia „ grupę, kuri atsisako bendradarbiauti su KGB “. KGB savo agentų verbavimą ir darbą su agentais ir informatoriais vadina „socialine partneryste“ (taip suprasti KGB eufemizmų vartojimo specifiką ). Todėl jei kas nors iš Baltarusijos vartoja terminus „konstruktyvi opozicija“, „socialinė partnerystė“, „konstruktyvus dialogas“, tai praktiškai reiškia bendradarbiavimą su KGB ir buvimą KGB ar kitų Baltarusijos režimo specialiųjų tarnybų kontroliuojamoje terpėje.
 10. Labai sunki Baltarusijos pabėgėlių ekonominė padėtis. Dauguma vienišų baltarusių moterų su vaikais tremtyje Lietuvos Respublikos teritorijoje išgyvena už mažiau nei 2-3 eurus per dieną vienam asmeniui ( atėmus nuomos išlaidas ir komunalinius mokesčius ).
 11. Paklusnūs įstatymui. Labai didelis noras gyventi pagal Lietuvos įstatymus ir jų nepažeisti. Nepaisant tokio skaičiaus į Lietuvą persikelusių baltarusių, tai niekaip nepaveikė kriminalinės padėties Lietuvoje, ji nepablogėjo.
 12. Baltarusijos moterys, nepaisant labai sunkios finansinės padėties, nebuvo įtrauktos į prostituciją ir prekybą žmonėmis (išskyrus pavienius atvejus) vien dėl aktyvios pagalbos iš baltarusių organizacijų, padedančių tremtyje gyvenančioms baltarusėms Lietuvoje..
 13. Egzistuoja daug socialinių, darbo, ekonominių ir panašių problemų dėl tam tikro šios baltarusių grupės nematomumo Lietuvos viešajai nuomonei ir Lietuvos politikams.

2 skyrius.  Lietuvos piliečių vyrų priekabiavimas, nuolatiniai išpuoliai, provokacijos, įsilaužimai, grasinimai nužudyti ir fizinis smurtas. Jie atvirai prisipažįsta bendradarbiavimą su KGB ir kitomis Baltarusijos ir Rusijos specialiosiomis tarnybomis.

 1. Lietuvos piliečių vyrai, kurie persekioja baltaruses moteris žmogaus teisių gynėjas, žurnalistes ir aktyvistes tremtyje Lietuvoje, ir viešai prisipažįsta bendradarbiavę su Baltarusijos ir Rusijos specialiosiomis tarnybomis .

2022 metų kovo 8 dieną Lietuvos valstybės saugumo departamentas pripažino, kad „ VSD nurodo, kad Baltarusijos valstybės saugumo komitetas (KGB) baltarusių diasporai ir Baltarusijos politinei opozicijai Baltarusijoje ir užsienyje diskredituoti išnaudoja Lietuvos piliečius, skleidžiančius Baltarusijos režimui palankų naratyvą. KGB stebi Lietuvoje gyvenančius Baltarusijos opozicijos aktyvistus, renka apie juos informaciją, fiksuoja jų veiklą ir ieško svertų daryti jiems poveikį. Prieš opoziciją veikia ne tik KGB, bet ir Baltarusijos vidaus reikalų ministerijai pavaldžios tarnybos (pavyzdžiui, GUBOPIK – Vyriausioji kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija valdyba), ir Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU). Be to, Baltarusijos žvalgybos tarnybos, veikdamos prieš politinę opoziciją, bendradarbiauja su Rusijos žvalgybos tarnybomis.[6]

2022 metų kovo 9 dieną Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas paskelbė, kad Lietuvoje yra žmonių, sulaikytų už strateginių objektų, tarp jų ir karinių, fotografavimą.

Ši vyrų grupė Lietuvoje yra nedidelė, tačiau labai aktyvi, susijusi su Baltarusijos moterų žmogaus teisių gynėjų persekiojimu, išpuoliais ir priekabiavimu. Kaip pavyzdys pateikiami trys žmonės, tačiau manome, kad jų gali būti daugiau, o priekabiavimo ir persekiojimo procese gali dalyvauti ne tik vyrai, bet ir moterys.

Kyla klausimas dėl jų pajamų šaltinių, nes laikas, kurį jie praleidžia persekiodami baltarusių moteris: žmogaus teisių gynėjas, aktyvistes ir žurnalistes, tremtyje Lietuvoje, yra nepakankamas, kad dirbti ir užsidirbti iš stabilaus darbo.

Norėtume duoti konkrečių tokios destruktyvios veiklos požymių – išpuolių, provokacijų, įsilaužimų ir bandymų diskredituoti baltarusių moteris žmogaus teisių aktyvistes, savanores ir žurnalistes Lietuvoje.

 1. Visi šie vyrai turi ryškią proputinišką ir prokremlišką poziciją, viešose vietose jie atvirai pasirodo su Šv. Jurgio juostele kaip paramos Vladimirui Putinui ir Kremliui simboliu ( nepaisant to, kad Lietuvoje už Šv. Jurgio kaspino dėvėjimą gresia bauda). Jie atvirai palaiko Vladimirą Putiną.
 2. Labai dažnai jie atvirai įžeidinėja Lietuvos valstybinius organus, o pačią Lietuvą laiko „ nevalstybe“, sako, kad valdžią Lietuvoje užgrobė „naciai“. Jų pažiūros aiškiai rasistinės. Dažnai teigiama, kad Lietuvoje „žydai užgrobė valdžią“, nuolat skelbiami antisemitiniai pareiškimai.
 3. Jie mano, kad Ukrainoje karaliauja „fašistinis režimas“, ne kartą pasisakė prieš „Ukrainos nacius“ ir palaiko Ukrainos „denacizaciją“. Vienas jų (lietuvis Mantas Danielius) taip pat puola, persekioja ukrainietes pabėgėles Lietuvoje. Taip pat nuolat bandoma diskredituoti ukrainietes Lietuvos visuomenės akyse.
 4. Persekiojamos ir puolamos Baltarusijos moterų žmogaus teisių gynėjų lyderės, žurnalistės ir aktyvistės tremtyje: vykdomas sekimas, renkama informacija, taip pat ir nelegaliomis priemonėmis. Bet koks viešas, pavyzdžiui, žmogaus teisių aktyvistės Olgos Karač pasirodymas yra filmuojamas arba slaptai įrašomas, lydimas jos įžeidimų arba aktyviai skleidžia melagingą informaciją bei šmeižtą. Įskaitant, viešus grasinimus nužudyti Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistus tremtyje.
 5. Visa informacija, kurią jie filmuoja vaizdo kamera – atvirai ar slaptai – vėliau perduodama KGB ir pasirodo Baltarusijos režimo televizijos programose. Jie aktyviai bendradarbiauja su įvairiais Baltarusijos propagandistais. Jie dažnai savanoriškai pasirodo Baltarusijos režimo propagandinėse laidose tariamų „tiesą apie Lietuvą kalbančių lietuvių “ vardu.
 6. Jie yra viešai prisipažinę bendradarbiavę su KGB, FSB ir kitomis Baltarusijos ir Rusijos specialiosiomis tarnybomis, puikiai žino, kad šios Baltarusijos ir Rusijos specialiosios tarnybos veikia prieš Lietuvos nacionalinius ir valstybinius interesus ir nėra draugiški Lietuvai.
 7. Jie aktyviai naudoja savo „YouTube“ kanalus ir socialinių tinklalapius, kuriuose diskredituoja ir skleidžia melagingą informaciją apie Lietuvą ir Baltarusijos/Ukrainos pabėgėlius Lietuvoje.
 8. Jie įsitikinę savo visišku nebaudžiamumu dėl baltarusių moterų, kaip socialinės grupės, pažeidžiamumo Lietuvoje.
 9. Konkrečių atvejų, kai Lietuvos piliečiai vyrai persekiojo Lietuvos Respublikos teritorijoje tremtyje esančias Baltarusijos moteris žmogaus teisių gynėjas, žurnalistes ir aktyvistes bei prisipažino bendradarbiavęs su Baltarusijos ir Rusijos specialiosiomis tarnybomis .
  1. i) Laurynas Ragelskis .

Lietuvos pilietis. Pagal tautybę save vadina baltarusiu.

Aktyvus politiko Algirdo Palecko, nuteisto už šnipinėjimą Rusijai 6 metams kalėjimo, rėmėjas. Ukrainoje tėvynės išdavyste įtariamo prorusiško tinklaraštininko Anatolijaus Šarijaus šalininkas. [7][8].

Prorusiškas aktyvistas. Jis turi savo „Youtube“ kanalą “Lietuvis rėžia tiesą“, kurį „YouTube“ ne kartą blokavo dėl neapykantos ir priešiškumo kurstymo. Čia rasite nuorodą į naujausią šio „YouTube“ kanalo versiją[9]

Laurynas Ragelskis Lietuvos Valstybės saugumo departamento pranešime minimas kaip „kurantis antivakarietiškus ir prorusiškus straipsnius lietuvių kalba YouTube  platformoje [10].

2021 metų rugpjūčio 10 dieną jis aktyviai dalyvavo riaušėse prie LR Seimo, dėl kurių buvo sulaikytas policijos. „Belarus Today“ propagandistai pripažįsta, kad riaušes ir protestus organizavo kai kurie lyderiai, o 2021 m. rugsėjo 10 d. buvo suplanuotos dar didesnės riaušės, [11]Lietuvos valdžią vadina „chunta“, o taip pat, kad Lietuvoje tvyro „atviras teroras“.

2021 m. rugpjūčio 21 d. Ragelskis pasirodė laidoje su baltarusių propagandistu Igoriu Turu, kurioje Lietuvos režimą pavadino „fašistiniu“ dėl COVID-19 apribojimų Lietuvoje [12]. [13]( Informaciją apie tai, kas yra Igoris Turas, galite perskaityti išnašoje ) [14][15][16].

2022 m. gegužės 9 d. Lauryną Ragelskį policija sulaikė prie Antakalnio kapinių, nes jis asmeniškaisusidūrė su lietuviu „YouTube“ tinklaraštininku Olegu Šurajevu, kuris atvyko į kapines protestuoti prieš Rusijos karą Ukrainoje. Apsižodžiavimas peraugo į konfliktą. Pasak policijos atstovo Ramūno Matonio, sulaikytasis Ragelskis trukdė oficialiam renginiui kapinėse, nevykdė teisėtų policijos reikalavimų.

Laurynas Ragelskis ne kartą užpuolė žmogaus teisių aktyvistę Olgą Karačą, ją įžeidinėjo, fiksuodamass tuos įžeidimus vaizdo įraše ir skelbdamas juos savo „YouTube“ kanale, taip pat šaipėsi iš kitų baltarusių, aktyviai dalyvavusių protestuose prie Baltarusijos ambasados Lietuvoje.

Pagal Baltarusijos moterų ir vyrų žmogaus teisių gynėjų ir aktyvistų Lietuvoje kolektyvinį pareiškimą dėl Lauryno Ragelskio veiksmų iškeltą baudžiamąją bylą dėl priešiškumo ir neapykantos baltarusiams kurstymo protestuose prie Baltarusijos ambasados Lietuvoje ir žmogaus teisių organizacijos „Dapamoga“ organizuoto Atminimo memorialo („Šviesos pamaina“) skirto žuvusiems bei per protestus žuvusiems baltarusiams sugadinimo. Pareiškime rašoma, kad Laurynas Ragelskis ne kartą bandė trypti protesto akcijose žuvusių baltarusių portretus ir išniekinti Memorialą skirtą žuvusiems baltarusiams. Be to L. Ragelskis filmavo Memorialo naikinimą ir savo vaizdo įrašuose įžeidinėjo ir tyčiojosi iš protestuotojų.

Šiuo metu Laurinas Ragelskis yra teisiamas už priešiškumą ir neapykantos Baltarusiams, kaip socialinei grupei, kurstymą.

Laurynas Ragelskis puikiai ir laisvai kalba lietuvių kalba. Teismo posėdžio metu jis pareikalavo vertėjo į rusų kalbą ir išversti visą jo baudžiamosios bylos medžiagą į rusų kalbą, kaip mes manome, siekiant perduoti Baltarusijos KGB ir Baltarusijos propagandistams informacinę medžiagą prieš Lietuvos Respubliką.

2022 m. gegužės 24 d. LRT nacionalinis stebėtojas pranešė, kad „Lietuvoje veikia asmenų tinklas, skleidžiantis prokremlišką propagandą ir valdantis 105 grupes „Facebook“, „Youtube“ kanaluose ir portaluose, tarp kitko skleidžianti dezinformaciją apie karą Ukrainoje“. Aktyviausias šio tinklo administratorius yra Laurynas Ragelskis [17].

 1. ii) Mantas Danielius .

Iškelta baudžiamoji byla dėl šnipinėjimo. Sulaikytas policijos dėl Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistų pareiškimų.

Lietuvos pilietis. Save vadina etniniu lietuviu.

Teisininkas pagal išsilavinimą.

Jis bandė infiltruotis į baltarusių organizacijas Lietuvoje, padedančias baltarusių ir ukrainos pabėgėliams. Tai organizacijos „Mūsų namai“, „Dapamoga“ ir apie 12 kitų baltarusių organizacijų tremtyje, aktyviai padedančių politiniams pabėgėliams Lietuvoje ir politiniams kaliniams Baltarusijoje . M. Danielius visiems siūlė savanorišką pagalbą kaip teisininkas.

Jis bandė sėti nesantaiką baltarusių ir ukrainiečių organizacijų tremtyje terpe, skleisdamas melagingą ir diskredituojančią informaciją tarp jų. Tai nepasiteisino, nes Lietuvoje veikia aktyvi organizacijų koalicija ir tokio pobūdžio informacija buvo akimirksniu patikslinta ir patikrinta. Bet kaip tik šie bandymai supriešintibaltarusius ir ukrainiečius tapo viena pagrindinių priežasčių, kodėl baltarusių diaspora Lietuvoje blokavo Mantą Danielių.

Be baltarusių, jis aktyviai puolė ukrainietes ir ukrainiečių diasporą, kirgizų diasporą ir kitas, bandydamas jas diskredituoti Lietuvoje.

Tik Lietuvos tremtyje esantys baltarusiai kartu su kompetentingomis institucijomis pasiekė to, kad buvo iškelta baudžiamoji byla ir Mantas Danielius buvo sulaikitas.

2022 m. rugsėjo 28 d Mantas Danielius bandė pabėgti į Baltarusiją. Jis buvo sulaikytas bandant pabėgti. Šiuo metu jis yra suimtas dviems mėnesiams.

Nuotraukoje Lietuvos advokatas Mantas Danielius

 

Mantas Danielius puolė ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų (UGP) Kosto Kalinausko vardo gudų tautinio pulko kovotojus.

Kosto Kalinausko pulko ex-kareivio byla. Mantas Danielius prisistatė, kaip Amerikos ambasados Lietuvoje darbuotojas.

Kosto Kalinausko pulko ex-kovotojas Viktoras Savičus, Lietuvoje turintis politinio pabėgėlio statusą, atvyko į Lietuvą atostogų, nes negalėjo atvykti į Baltarusiją dėl jam iškeltos baudžiamosios bylos. Mantas Danielius sužinojo, kad Vilniuje atostogauja baltarusis, atvykęs iš Kosto Kalinausko pulko, paskambinęs Viktorui ir prisistatęs Amerikos ambasados Lietuvoje darbuotoju[18]. Įgavęs pasitikėjimą, jis ėmė klausinėti jautrius klausimus apie padėtį Kosto Kalinausko pulke, slaptai nufilmavo pokalbio vaizdo įrašą. Vėliau baltarusių propagandistė ir KGB darbuotoja Ksenija Lebedeva rodydavo slaptai padarytą vaizdo įrašą savo televizijos laidoje „Tai yra kitaip“.

Dainininkės Margaritos Levčuk ir „YouTube“ tinklaraštininko Andrejaus Paūko, satyrinio vokalinio-instrumentinio dueto „Raudona žaluma“ (“Красная Зелень”) kūrėjų atvejis. Baltarusių kultūros veikėjų tremtyje teisinis persekiojimas Lietuvoje piktnaudžiaujant Lietuvos įstatymais.

2022 m. rugsėjo 6 d. Mantas Danielius kreipėsi į Lietuvos policiją su prašymu iškelti baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Baudžiamojo kodekso 170 straipsnį dėl Lietuvos tikinčiųjų jausmų įžeidimą dviems tremtiniams, kultūros veikėjams, Margaritai Levčuk ir Andrejui Paūkui už jų satyrinę dainą „Relikvijos“ prieš Aleksandrą Lukašenką [19]. Policija atsakė, kad tikrina jo prašymą.

Yra rimtų priežasčių manyti, kad Mantas Danielius kažkokiu būdu gavo prieigą prie kai kurios jautrios žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ (“Pavasaris”) finansinės medžiagos, kuri buvo panaudota prieš „Viasnos“ žmogaus teisių aktyvistus Baltarusijos baudžiamuosiuose procesuose ir juos sulaikant. Primename, kad jau du „Viasnos“ žmogaus teisių gynėjai gavo griežtas 15 ir 6 metų laisvės atėmimo bausmes. Likusieji laukia teismo sprendimo. Dar aštuoni su ta pačia byla susiję asmenys gavo nuo 5 iki 17 m. 2022 m. Nobelio premijos laureatas Alesis Beliackis buvo sulaikytas 2021 m. liepos 14 d.. Jis kaltinamas, be kita ko, nesumokėjęs mokesčių pagal BK 2 straipsnio 2 dalį. Baltarusijos baudžiamojo kodekso 243 str. ( mokesčių slėpimas ) [20]– kalbame apie 90 tūkstančių dolerių sumą [21].

Jauna žurnalistė A.V. byla (vardas pakeistas saugumo sumetimais). Kibernetinė ataka prieš Lietuvos teismų informacinę sistemą. Dokumentų vagystės iš Valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos apie jauną žurnalistę A.V. ir duomenų perdavimas Ksenijai Lebedevai, atitinkamai, Baltarusijos KGB.

Organizacijos “Freedom house” Lietuvos skyriaus direktorius Vytis Jurkonis parašė laišką LR Užsienio reikalų ministerijai su dezinformacija apie jauna žurnalistė A. V. veiklą, pagal V. Jukronio pareiškimą, jauna žurnalistė neva praeityje dirbusi didžiausiame propagandiniame laikraštyje “Baltarusija šiendien” (“Беларусь сегодня”) ir perdavinėdavo svarbią informaciją KGB, dėl kurios buvo suimti žmogaus teisių aktyvistai ir žurnalistai.

Žurnalistė A.V. niekada nedirbo didžiausiame propagandiniame laikraštyje „Belarus Segodnia“, apie ką gerai žinoma Vyčiui Jurkoniui, nebendradarbiavo su KGB ir neperdavinėdavo propagandistams ar KGB pareigūnams jokios informacijos apie baltarusių diasporos veiklą Lietuvoje ar apie baltarusių teisių aktyvistų arba žurnalistų veiklą. Tai nesunkiai įrodami faktai netgi naudojantis Google paieška. Vytis Jurkonis tyčia pateikė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai melagingą informaciją, siekdamas, kad žurnalistė būtų deportuota iš Lietuvos. Bet LR Užsienio reikalų ministerija, remdamasi žmogaus teisių organizacijos „Freedom House“ Lietuvos skyriaus direktoriaus raštu, atšaukė šios žurnalistės akreditaciją, faktiškai sukeldama jai deportacijos į Baltarusiją grėsmę. (Žurnalistė buvo Lietuvos teritorijoje pagal leidimą laikinai gyventi, išduotą remiantis žurnalisto akreditacija Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje).

„Mūsų namai“ stojo ginti jaunos moters iš Baltarusijos, be to, sergančios sunkia liga, keliančia grėsmę jos gyvybei. Baltarusijos žurnalistei deportacija į Baltarusiją reiškia kalėjimą ir ankstyvą mirtį dėl vaistų ir galimybės gauti medicininę priežiūrą kalėjime trūkumo, atsižvelgiant į jos diagnozę.

Todėl „Mūsų namai“ padavė ieškinį ir nesutiko su Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sprendimu atimti iš Baltarusijos žurnalistės akreditaciją.

Mantas Danielius, sužinojęs apie „Mūsų namų“ ieškinį Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, kažkaip sugebėjo atidaryti elektroninę teismų sistemą Lietuvoje (dabar policija tiria, kaip jis tai padarė) ir susipažinti su civilinės bylos medžiaga dėl VŠĮ “Mūsų namai” ieškinio Lietuvos užsienio reikalų ministerijojai (“Mūsų namai” ir žurnalistė nesuteikė jam prieigos, kas taip pat nesunkiai įrodoma) ir pavogė neviešą korespondenciją – Valstybės saugumo departamento ir LR Užsienio reikalų ministerijos dokumentus, kurie buvo susiją su jauna žurnalistė A.V. akreditavimo klausimu. Šią pavogtą informaciją jis paskui perdavė baltarusių propagandistei Ksenijai Lebedevai ir atitinkamai Baltarusijos KGB.

Byla „Mūsų namai“ ir byla „Dapamoga“, dvi aktyviausios žmogaus teisių gynėjų organizacijos, padedančios Baltarusijos pabėgėliams Lietuvoje.

Mantas Danielius bandė gauti prieigą prie jautrios finansinės informacijos, kas jam nepavyko. Bandė gauti prieigą prie duomenų bazių apie Baltarusijos pabėgėlius ir represijų aukas Baltarusijoje – irgi nepavyko. Jis rašė skundus daugeliui valstybės institucijų, tikėdamasis tokiu būdu gauti slaptą informaciją – prieigos negavo.

Filmavo slaptus pokalbius,  stengėsi nustatyti kiekvieno socialiai ir politiškai aktyvaus savanorio bei savanorės vaidmenis ir reikšmę organizacijose. Visą nelegaliai gautą slaptą vaizdo medžiagą perdavė propagandistei Ksenijai Lebedevai, Baltarusijos KGB darbuotojai.

Priėjo iki absurdo: propagandistė ir KGB pareigūnė Ksenija Lebedeva per Lietuvos advokatą Mantą Danielių (o jis per trečiąsias šalis) teikė pasiūlymą žmogaus teisių aktyvistei Olgai Karač tapti KGB agente mainais už galimybę “mirti Baltarusijoje, Tėvynėje“, kalėjime nelaisvėje (yra tokio nuostabaus „pasiūlymo“ ekrano kopija) .

Bandymai diskredituoti socialiai ir politiškai aktyvius baltarusius tremtyje Lietuvoje.

Manto Danieliaus pasirodimas hibridinėje Sviatlanos Cichanouskajos dukterinėje žiniasklaidoje „Naša Niva“, su tikslu diskredituoti dvi aktyviausias Baltarusijos žmogaus teisių organizacijas Lietuvoje – „Mūsų namai“ ir „Dapamoga“ – jis pareiškė, kad neva Olga Karač ir Natalija Kolegova žinojo apie M. Danieliaus bendradarbiavimą su Ksenija Lebedeva, bet niekam apie tai nesakė.

Šią klastotę, be kitko, paneigia ir tai, kad Mantas Danielius buvo sulaikytas būtent Olgos Karač ir Natalijos Kolegovos prašymu atitinkamoms institucijoms ir remiantis jų pateikta medžiaga.

„Naša Niva“, sužinojusi apie Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistų kreipimąsi į policiją, nepaskelbė Manto Danieliaus klastotės paneigimo ir nutyli šį faktą, kuris dar kartą įrodo, kad „Naša Nivatyčia platino klastotes apie Baltarusijos žmogaus teisių gynėjas, aktyvistes ir žurnalistes Lietuvos teritorijoje.

 • iii) Igoris Makaras .

Lietuvos pilietis, buvęs Baltarusijos pilietis.

Lietuvoje pradėta baudžiamoji byla dėl  grasinimo nužudyti ir fizinio smurto prieš žmogaus teisių aktyvistę Olgą Karač (Lietuvos baudžiamojo kodekso 145 str. 2 d.), taip pat už žmogaus teisių aktyvistės Olgos Karač šmeižtą, ir kaltintamas padares itin sunkią nusikalstamą veiką  (BK 154 str.). Abu straipsniai sujungti į vieną bylą, šiuo metu policija tiria ne tik Igorį Makarą, bet ir su Sviatlana Cichanouskaja susijusią žiniasklaidos priemonę “Naša Niva”.

Buvęs Baltarusijos specialiųjų pajėgų „Almaz“ pareigunas. ( Nuorodą apie tai, kas yra „Almaz“, rasite išnašoje ) [22].

Igoris Makaras prisipažino asmeniškai apmokęs Nikolajų Karpenkovą[23], šiuo metu Baltarusijos vidaus reikalų viceministrą[24], kuris 2022 m. spalio 2 d. propagandinėje laidoje Grigorijui Azarenakai [25]sakė, kad „opozicija užsienyje yra pasiutę šunys, nusipelnę mirties, nes juos užvaldė velnias[26]. Atsižvelgdama į tai, kad jo pašnekovas propagandistas Grigorijus Azarionakas anksčiau viešai Olgą Karač vadino „velniu“, o save – „angelu“, o prieš dvi dienas Lietuvos policija ir specialiosios tarnybos sulaikė lietuvį advokatą Mantą Danielių (dėl įtarimų šnipinėjimu KGB ir mėginimo įsiskverbti į “Mūsų namai” ir kitas baltarusių organizacijas Lietuvoje), tuomet galima susidaryti gana patikimas prielaidas apie tai, ką grasina nužudyti Baltarusijos saugumo pareigūnas.

Igoris Makaras 2006 ar 2007 metais gavo politinį prieglobstį Lietuvoje, tuo pretekstu, kad jis buvo 2006 metų kandidato į prezidentus, buvusio Baltarusijos valstybinio universiteto rektoriaus Aleksandro Kazulino asmens sargybinis (pats Kazulinas vėliau buvo įkalintas už dalyvavimą proteste 2006 m. kovo 25 d.). Pats Igoris Makaras prieš prasidedant šiai akcijai pabėgo į Maskvą.

Lietuvos vizą gavo per Lietuvos ambasadą Maskvoje, 2006 m. Lietuvos diplomatai jį išvežė [27][28].

2021 m. sausio 19 d. Baltarusijos ambasada Lietuvoje paskelbė pokalbio su Igoriu Makaru įrašą, kuriame Igoris Makaras siūlo Baltarusijos ambasadai Lietuvoje „nutekinti“ (tiekti) informaciją už didelį piniginį atlygį. Garso įrašą galite pasiklausyti čia[29]. Igoris Makaras niekada neneigė šio įrašo ir šio pokalbio autentiškumo.

Igoris Makaras ne tik neslepia savo ryšių su KGB ir kitomis Baltarusijos specialiosiomis tarnybomis [30], bet ir Ukrainos tinklaraštininkui Balaganovui viešai prisipažino apie ryšius su FSB ir Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Igorio Makaro citata pažodžiui: „ Aš skambinu savo žmogui į Maskvą [31]

Aktyvus Vladimiro Putino rėmėjas. Jo kreipimąsi, ginant Vladimirą Putiną ir Šv. Jurgio juostelę, su angliškais subtitrais galite peržiūrėti čia [32]:

Jis viešai prisipažino, kad kankino ir mušė žmones kalėjimuose kaip „tiesiog įsakymą“, o žmones buvo „tiesiog sutrinti“ [33].

Sviatlana Cichanouskaja asmeniškai pakvietė į konferenciją „Naujoji Baltarusija“ , skirtą dvejiems metams nuo protestų Baltarusijoje pradžios, įvykusią 2022 m. rugpjūčio 8–9 d .

Prieš tai jis du kartus dalyvavo Baltarusijos demokratinių jėgų forume, bet 2022 m. rugpjūčio 3 d. Demokratinių jėgų forumo laikinoji taryba balsavo dėl nepasitikėjimo juo dėl „sistemingo Baltarusijos demokratinių jėgų forumo etikos kodekso pažeidimo“, todėl Igoris Makaras buvo pašalintas iš Baltarusijos demokratinių jėgų forumo narių. Sprendimą jį pašalinti galite perskaityti čia [34].

Byla gydytojos ir 4 vaikų motinos iš Minsko V.V. (vardas pakeistas dėl moters saugumo).

Igoris Makaras bendradarbiavo ir palaikė glaudžius ryšius su Baltarusijos KGB.

Baltarusijos KGB su  I. Makaro pagalba parengė ir įvykdė specialią operaciją, apie kurią vėliau buvo parodyta propagandiniame filme „Mankurtai“[35].

Baltarusijos KGB kaip „gyvą masalą“ panaudojo  Igorį Makarą – tariamai demaskuotą KGB pareigūną, kuris esą nutekino slaptus duomenis „Telegram“ kanalams. KGB nurodymu KGB pareigūnas susisiekė su Makaru ir pasiūlė jam visą archyvą „slaptų KGB dokumentų“ mainais už didelę pinigų sumą ir jo išvežimą iš Baltarusijos.

KGB parengė ir Igoriui Makarui perdavė netikrus dokumentus. Igoris Makaras paprašė savo buvusios klasiokėe, gydytojos ir 4 nepilnamečių vaikų motinos, išvežti šiuos dokumentus iš šalies. KGB per Igorį Makarą bandė išsiaiškinti ir blokuoti galimybes Baltarusijos protestuotojams nelegaliai išvykti iš šalies. Makaras kreipėsi į įvairias struktūras su prašymu neteisėtai išvežti KGB pareigūną (taip pat ir į „Mūsų namus“), visur po daugybės patikrinimų jo buvo atsisakyta.

Igorio Makaro prašymu Minske perdavusi dokumentus gydytoja buvo sulaikyta KGB pareigūnų ir patalpinta į KGB tardymo izoliatorių. Ji buvo kankinama KGB tardymo izoliatoriuje, ir kaip ji pati sakė, KGB tardymo izoliatoriuje „sudaro tokias sąlygas, patikėkite, bet kuris žmogus gali palūžti ir pasirašyti viską, ką jie sako, ypač kai yra svertų prieš žmogų, ypač kai žmogus nėra vienas” Galų gale, ji buvo paleista, ir ji iš karto su vaikais išvyko iš šalies, tačiau tuoj pat buvo sulaikytas jos vyras gydytojas, prieš kurį iš karto buvo iškeltos 4 baudžiamosios bylos. Formaliai jos vyras buvo sulaikytas už tai, kad socialiniame tinkle „Facebook“ neigiamai pakomentavo savo žmonos sulaikimą Baltarusijos specialiųjų tarnybų, taip pat ragino Baltarusijos saugumo pajėgas „nustoti persekioti ir tyčiotis iš žmonių, nustoti belstis, informuoti, ir  skatinti represijas”. Gydytojas buvo nuteistas 5 metam bendrojo režimo kolonijoje.

Šiuo metu ši moteris paprašė politinio prieglobsčio vienoje iš Europos šalių.

2020 metų pabaigoje Igoris Makaras išleido Baltarusijos KGB pirmininko Vadimo Zaicevo garso įrašą, kuriame kalbama apie Baltarusijos žurnalistą Pavelą Šeremetą. 2016-ųjų liepos 20-osios rytą Kijevo centre susprogdintas „Ukrainos tiesos“ vadovės Alionos Pritulos (sprogimo metu jos automobilyje nebuvo) automobilis, kuriame buvo baltarusis žurnalistas Pavelas Šeremetas.

[36]. Garso įrašo paskelbimas sukėlė didžiulį pasipiktinimą.

2021 m . gegužės 9 d. Igoris Makaras padėjo gėlių Vilniuje, Antakalnio karių kapinėse su Šv. Jurgio kaspinu ant krūtinės („Šv. Jurgio kaspinas“, simbolis tų, kurie palaiko Vladimiro Putino ir Kremliaus politiką). Šį simbolį Lietuvos teritorijoje nešioti draudžiama.

Nuotraukoje Igoris Makaras sovietų karių kapinėse Antakalnyje, 2021 m. gegužės 9 d.

Žmogaus teisių gynėjos Olgos Karač atvejis, Tarptautinio pilietinių iniciatyvų centro „Mūsų namai” vadovė.

Pirmą kartą Igoris Makaras į organizaciją “Musų namai” bandė įsiskverbti 2012 m., pasinaudodamas buvusio vidaus tarnybos pulkininko Olego Alkajevo[37] rekomendacijomis, kuris visais įmanomais būdais stengiasi paremti buvusius saugumo pareigūnus užsienyje ir prisidėjo prie  akcijos „Saugokis policijos“, kurią „Mūsų namai“ vykdė gindama moteris aktyvistes ir žmogaus teisių gynėjas nuo policijos pareigūnų seksualinio smurto[38]. Tada Olga Karač į Igorį Makarą nežiūrėjo rimtai, todėl kontaktas nebuvo palaikomas.

2021 m. sausio mėn. Igoris Makaras dar kartą susisiekė su Olga Karač kad aptarti pagalbą bėgančiam iš Gomelio srities baltarusui.

Igoris Makaras antrą kartą bandė įsiskverbti į organizaciją “Musų namai”, tačiau savo veiksmais ir žodžiais sukėlė įtarimą. Iki šiol jis asmeniškai nepažįsta nei vieno žmogaus teisių gynėjo ar „Mūsų namų“ aktyvisto (išskyrus Olga Karač). Olga Karač niekada neturejo jokios bendros veiklos su Makaru, išskyrus sveikinimus su Tarptautine moters diena 2021 m. kovo 8 d. dalyvaujant streiko komitetų ir daugybe Baltarusijos politikų per Olgos Karač „YouTube“ kanala[39] ir kelis asmeninius susitikimus visada su liudininkais.

Makaras bandė surengti daugybę provokacijų, kuriomis buvo siekiama diskredituoti Olgą Karač, kurios nebuvo sėkmingos. Pirmiausia, Igoris Makaras domėjosi apie nelegalius žmonių iš Baltarusijos išvežimo būdus, ir tai yra ta pati  informacija, kuria anksčiau domėjosi KGB byloje su Makaru klasiokė. Tokios informacijos iš Olgos Karač jis negavo.

2021 m. balandžio 23 d. Olga Karač viešai paaiškino, kodėl nuo 2021 m. kovo 24 d. ji nutrauke bet kokį ryšį su Igoriu Makaru. Tai susiję su Igoriaus Makaraus prisipažinimu 2021 m. kovo 24 d. apie anoniminį susirašinėjimą su „aukšto rango FSB pareigūnu“ per Telegram programą. Olga Karač pati įžvelgė didelę grėsmę bendradarbiauti su tais, kurie tiesiogiai bendrauja su Rusijos FSB ir nedelsdama nutraukė visus ryšius [40].

Tačiau Igoris Makaras ėmė ją visur persekioti, skleisti dezinformaciją ir klastotes apie ją ir – daugiausia per Sviatlanos Cichanouskajos susijusią žiniasklaidą, visų pirma per “Naša Niva” žiniasklaidą, registruotą Lietuvoje kaip labdaros fondas „Naša Niva“ vadovaujamas Anastasijos Rovdo.

Žemiau teikiame  pavyzdžius apie tyčinę dezinformaciją ir klastotes, kurias, , siekiant diskredituoti Olgą Karač, platino Igoris Makaras per žiniasklaidą „Naša Niva“ susijusią su Sviatlana Cichanouskaja :

 1. 2021-04-20 su Sviatlana Cichanouskaja susijusi žiniasklaida “Naša Niva” paskelbė didelį straipsnį „ Makaras susikivirčijo su Karač, sakydamas, kad Zenkovičius atskrido į Maskvą pagal jos suteiktas saugumo garantijas“, remdamasi Igorio Makaro žodžiais žmogaus teisės gyneja Olga Karač buvo apkaltinta tuo, kad ji neva dalyvavo Rusijos specialiųjų tarnybų operacijoje, siekdama įkalbeti politologą Aleksandrą Fedutę ir advokatą Jurijų Zjankovičių „su jos garantijomis į Maskvą“, kur juos sulaikė specialiosios tarnybos. Ši klastotė apie tai, kad Olga Karač tariamai padėjo suimti Fedutą ir Zenkovičių, apie ką buvo aktyviai transliuojama per kitas su Sviatlana Cichanouskaja susijusias žiniasklaidos struktūras, įskaitant tinklaraštininką Antoną Motolko. (Informaciją apie „Mikės Pūkuotuko sąmokslą“, pagal kurį buvo suimti Feduta ir Ziankovičias, galima perskaityti išnašoje ) [41].

 

2021-04-17  Maskvoje Rusijos ir Baltarusijos specialiosios tarnybos sulaikė politologą Aleksandrą Fedutę ir teisininką Jurijų Ziankovičių, apkaltinus pasikėsinimu įvykdyti valstybės perversmą ir planavimu nužudyti Aleksandrą Lukašenką.

2021-04-07 Rusijos ir Baltarusijos specialiosios tarnybos kartu su Aleksandru Fedute ir Juru Zjankovičiumi bandė pritraukti į Maskvą žmogaus teisių aktyvistę Olgą Karač, siūlydami jai kalbėti per federalinius Rusijos televizijos kanalus. Jie jai rašė anoniminiu slapyvardžiu „enforcer(yra susirašinėjimo ekrano kopija). Dabar yra aišku, kad jeigu Olga Karač būtų pasirodžiusi Maskvoje, ji būtų nedelsiant suimta kaip bendrininkė „sąmokslininkų“ byloje. Olga Karač kategoriškai atsisakė vykti į Maskvą.

2022-09-01 Paskutinėje kalboje prieš teismo nuosprendį Aleksandras Feduta papasakojo, kas iš tikrųjų atsitiko ir kodėl jis atsidūrė Maskvoje su Jurijumi Ziankovičiumi. Laisvės radijas beveik visiškai paskelbė Aleksandro Fedutos kalbą, kur jis pripažįsta, kad buvo specialiųjų tarnybų saugumo pareigūno Ivano Žuravskio provokacijos auka[42]. Jurijus Ziankovičius teismo posėdžio metu patvirtino tą pačią informaciją apie saugumo pareigūną Ivaną Žuravskio .

Aleksandras Feduta niekada neprisimena Olgos Karač. Ji nepriklausė vadinamajam „sąmokslo klubui“, nedalyvavo jokiame „zoom“ susitikime ir niekada nerodė jokio noro ten dalyvauti. Apie „sąmokslininkų“ planus ji nieko nežinojo ir jais nesidomėjo, nes laikė juos nerealiais. Be to, ji vengė kalbėtis su Jurijumi Ziankovičiumi, dėl ko susierzinęs Jurijus Ziankovičius teismo metu ją pavadino „neatsakinga“. Jurijus Ziankovičius teismo posėdyje pripažino, kad Olga Karač nebuvo „sąmokslininkų“ klubo narė, t.y. Apie Ziankovičiaus ir Fedutos planus vykti į Maskvą aš nežinojau. Igorio Makaro versija apie kažkokias „garantijas“ pasirodė esanti dezinformacija ir klastotė.

Baltarusijos specialiosios tarnybos buvo taip susierzinusios, kad joms nepavyko (tiksliau, iš dalies pavyko – per Naša Niva )  susieti Olgos Karač su „sąmokslininkais“ ir nepavyko jos įkalbėti važiuoti nei į Maskvą, nei į Baltarusiją, kad 2022 m. rugpjūčio 2 d. Baltarusijos režimo propagandos ruporas „Belarus Today“, [43]po „sąmokslininkų“ teismo, paskelbė nervingą straipsnį, kuriame rėmėsi Fedutos žodžiais „Teisme apklausiamas kaltinamasis Feduta: kaltinamasis nepripažįsta niekšiškų motyvų“ su žodžiais „ Karač kandidatūra, anot Fedutos, susitarimo, kaip sąmokslo dalyvės, nepraleido. Ir tada ekstremistei nepavyko.“ (nepavyko = ta prasme, kad Olga Karač nebuvo paimta į sąmokslininkų klubą)[44].

2022 m. rugsėjo 5 d . Minsko apygardos teismas priėmė nuosprendį „perversmo byloje“, Jurijus Ziankovičius nuteistas kalėti 11 metų, Aleksandras Feduta ir Grigorijus Kostusevas – 10 metų kalėjimo, Olga Golubovič ir Denisas Kravčiukas buvo nuteisti po 2,5 metų laisvės atėmimo bausmėmis[45].

 1. 2022-05-29 Igoris Makaras su Sviatlana Cichanouskaja susijusioje žiniasklaidoje “Naša Niva”, registruota kaip VšĮ Nasha Niva Fund (i.k. 305965367), viešai apkaltino Olgą Karač užsakymu nužudyti Andrejų Strižako, Svetlanos Cichanouskajos fondo BYSOL įkūrėją. Neva šią žmogžudystę turėjo įvykdyti Kosto Kalinausko pulko kovotojas Pavelas Kulaženko, kuris savo ruožtu išprovokavo Makarą tapti bendrininku. Igoris Makaras pateikė pokalbio su Pavelu Kulaženko garso įrašą, iš kurio matyti, kad tuo metu, kai buvo daromas įrašas (pagal Igorį Makarą, įrašas buvo padarytas 2020-12-28[46]) Olga Karač ir Pavelas Kulazhenko dar nebuvo susipažinę, ir ji negalėjo pasamdyti jo kaip Strižako nužudymo vykdytojo, net jei įsivaizduotume, kad buvo ruošiamasi šiam pasikėsinimui.

Olga Karač kreipėsi į Lietuvos policiją su reikalavimu iškelti baudžiamąją bylą dėl jos šmeižto, nes yra ir kitų Olgos Karač nekaltumą patvirtinančių faktų.

Igoris Makaras viešai pareiškė, kad jo, kaip saugumo pareigūno „garbės reikalas“ sunaikinti žmogaus teisių aktyvistę Olgą Karač.

Šiuo metu Lietuvos teritorijoje dėl visuomenės grasinimų yra iškelta baudžiamoji byla Lietuvos teritorijoje nužudymu ir fiziniu smurtu prieš žmogaus teisių aktyvistę Olgą Karač (Lietuvos baudžiamojo kodekso 145 str. 2 d.), taip pat už šmeižtą ir viešus kaltinimus žmogaus teisių aktyvistės Olgos Karač padarius ypač sunkų nusikaltimą (154 str. Lietuvos baudžiamojo kodekso nuostatas ). Abu straipsniai sujungti į vieną bylą, šiuo metu policija pagal abu straipsnius tiria ne tik Igorį Makarą, bet ir su Sviatlana Cichanouskaja susijusią žiniasklaidą “Naša Niva”.

3 skyrius. Grasinimai atimti Baltarusijos pilietybę, bandymai verbuoti, provokacijos, kibernetinės atakos ir slaptų dokumentų vagystės, kurias Baltarusijos piliečiai, KGB agentai ar jų laisvai samdomi agentai vėliau perduoda Baltarusijos KGB .

3.1. Grasinimai pagrobti iš Lietuvos teritorijos ir išvežti į Baltarusiją „bagažinėje“, grasinimai fiziniu smurtu, kiti grasinimai ir grasinimai internetu.

2021 m. kovo 9 d. Rusijos propaganda ir Olga Skobeeva savo laidoje lygino žmogaus teisių aktyvistę Olgą Karač su nacių mirties stovyklos prižiūrėtoja Irma Grese, naudodama „Photoshop“, kad sugadintų Olgos Karač išvaizdą ir paverstų ją panašia į Irmą Grese. Yra tiesioginė užuomina, kad Olga Karač turėtų būti pakarta, kaip nacistė Irma Grese.

Pagal kraujo teisę?

1.    Nuotraukoje kairėje – Irma Grese, nacių karo nusikaltėlė, nacių mirties stovyklų prižiūrėtoja, pravarde „Blond Devil“. Ji buvo pakarta 1945 m. gruodžio 13 d. Belzeno karo tribunolo nuosprendžiu.

2.        Dešinėje jos epigonas yra Olga Karač, BČB (balta-raudona-balta) šovinistė.

Ji grasino V. Putinui sankcijomis – galia, suteikta jai „kraujo teise“.

Atkreipkite dėmesį į abiejų fašistų autentišką niekingai fanatišką išvaizdą, šukuoseną ir aprangos stilių.

Istorinės paralelės visada susikerta!

2021 metų gegužės 23 dieną Baltarusijos režimo vadinamosios Nacionalinės Asamblėjos Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Olegas Gaidukevičius viešai paskelbė, kad Lietuvos ir Lenkijos teritorijoje planuojama eilė specialiųjų operacijų prieš žinomus opozicionierius, įskaitant jų pagrobimą ir sugrąžinimą į Baltarusiją bagažinėje[47]. (Nuorodą apie tai, kas yra Olegas Gaidukevičius, skaitykite išnašoje )[48].

Nuo 2021 metų birželio mažiausiai penkios Baltarusijos moterų žmogaus teisių aktyvistės „Mūsų namai“ ir partneriškos organizacijos, padedančios Baltarusijos pabėgėliams, pradėjo skųstis dėl nepažįstamų vyrų vykdomo sekimo Lietuvos teritorijoje.

2021 metų birželio 22 dieną „Mūsų namai“ oficialiai kreipėsi į Lietuvos Seimą žmogaus teisių aktyvistų sekimo klausimu. Seimo nariai neoficialiai siūlė skirti saugumo ir kitas priemones, tačiau tai gerokai apsunkintų baltarusių moterų darbą padedant pabėgėliams, todėl baltarusės atsisakė papildomos apsaugos. Neįmanoma naktį nuvažiuoti į pasienį, pavyzdžiui, pasiimti atbėgusių baltarusių ar padėti kitiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos, jei turite asmens sargybinius ir jų darbo diena baigėsi[49].

2021 m. rugpjūčio 2 d . per Baltarusijos televizijos propagandinį kanalą ONT Ksenija Lebedeva (žr. 2 skyrių. Byla „ Mantas Danielius“ ) išleido propagandinę laidą apie „Mūsų namai“ pavadinimu „Tai yra kitka“ (“Это другое”), kur „Mūsų namų“ žmogaus teisių gynėjų pavardės[50] yra išvardintos sąraše, įskaitant Olgos Karač, kaip organizacijos vadovės, pavardę.

2021 m. rugsėjo 5 d. Saugumo Tarybos valstybės sekretoriaus pavaduotojas Vladimiras Arčakovas pripažino, kad ruošiamasi daugybei specialiųjų operacijų, skirtų fiziškai likviduoti opozicijos lyderius užsienyje, įskaitant automobilių avarijų imitacijas.

Arčakovas teigė, kad tai visų pirma liečia tuos lyderius, kurie siekia sankcijų Baltarusijos režimui. Atsižvelgiant į tai, kad “Mūsų namai” aktyviai dirba dėl sankcijų ir mūsų aktyvistai dažnai važinėja automobiliais, mes taip pat suvokiame šį grasinimą, kaip grėsmę mums.

Arčakovo citata iš straipsnio: „Todėl šie „bėgliai“ („vergų“ reikšme), prašydami sankcijų, patys nesupranta, į kokią neatkuriamą skylę bando įgrūsti Baltarusiją. Be to, aišku, kad Vakarai juos anksčiau ar vėliau nupils, jau nupilia. Ir jie žus savo autoavarijose, bet Baltarusija liks su tomis “priekabomis “, – mano Arčakovas [51].

2021 m. lapkričio 6 d. kitas pagrindinis Lukašenkos propagandistas Grigorijus Azarenokas savo „VKontakte“ puslapyje poetine forma pareiškė, kad Olga Karač yra „velnias “ lyginant su „ angelu “Azarenoku [52].

Taip pat buvo paskelbtas eilėraštis, tariamai Baltarusijos rinkėjo vardu, apie propagandisto Grigorijaus Azarenokaus (angelas) ir žmogaus teisių gynėjos Olgos Karač (velnias) palyginimą. Šį eilėraštį galima perskaityti išnašoje:[53]

2021 m. lapkričio 6 d. Ilja Begunas (asmuo, paskelbtas nepageidaujamu asmeniu Lietuvoje, 3.3 skyrius. Byla „Ilja Begunas” ) savo telegramos kanale užpuolė žmogaus teisių aktyvistę Olgą Karač, kuri remia LGBT ir feminisčių eiseną Berlyne su žodžiais Bet nei vienas nepastebėjo, kad Karač buvo Berlyno gėjų ir lesbiečių žygyje?[54]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. gruodžio 3 d. Baltarusijos generalinio prokuroro įsakymu buvo apribota prieiga prie organizacijos „Mūsų namai“ svetainės dėl etninės neapykantos Rusijos piliečiams ir jos vadovams kurstymo.

Iš Baltarusijos generalinės prokuratūros sprendimo medžiagos: „Generalinė prokuratūra stebėsenos metu nustatė šį internetinį šaltinį. Remiantis vyriausybinių agentūrų medžiaga, nuo 2020 metų jame agresyviai ir be įrodymų kritikuojama socialinė-politinė situacija Baltarusijoje ir jos vadovybė.

Organizacijos svetainėje sistemingai buvo skelbiama melaginga arba tyčia iškraipyta informacija. Tuo pačiu metu daugumos publikacijų autorių išvados buvo pateiktos taip, kad sąmoningai didėtų įtampa ir susipriešinimas visuomenėje, būtų sukurta atmetimo bet kokiems teisėsaugos pareigūnų veiksmams atmosfera, kurstomas priešiškumas šiai socialinei grupei.

Čia taip pat buvo skelbiama medžiaga, kuria buvo siekiama kurstyti tautinę neapykantą ar nesantaiką prieš Rusijos piliečius ir jos vadovybę. Atskiri straipsniai sąmoningai diskreditavo Baltarusijos ir Rusijos santykius“ [55].

2022 m. spalio 3 d., praėjus kelioms dienoms po Lietuvos advokato Manto Danieliaus sulaikymo, pagal Baltarusijos žmogaus teisių gynėjų ir aktyvisčių Lietuvoje pareiškimą (žr. 2 skyrių. Byla Mantas Danielius) ONT „Nedelia“, propagandistas Grigorijus Azarenokas uždavė klausimą Nikolajui Karpenkovui, iš kurio taip pat aiškėja, kad jie užsimena apie Lietuvos slaptųjų tarnybų Manto Danieliaus sulaikymą: „ar jie iš pradžių tokie, mūsų oponentai, ar tiesiog degradavo, vadovaujami Vakarų specialiųjų tarnybų užsienyje, iki  atviro nacizmo ir beprotybės? “[56]. Šioje programoje buvo atviras grasinimas nužudyti Baltarusijos žmogaus teisių gynėjas.

2022 m. spalio 3 d. vienas didžiausių Baltarusijos propagandos kanalų „Geltonos slyvos“ viešai apkaltino Olgą Karač esant Lenkijos žvalgybos agente, tik tuo pagrindu, kad Olga Karač, kaip žmogaus teisių organizacijos „Mūsų namai“ vadovė, kartu su Vokietijos organizacija IGFM į Krokuvą (Lenkija) atvežė sunkvežimį humanitarinės pagalbos, skirtą baltarusių ir ukrainiečių pabėgėliams [57].

Jau beveik dvejus metus Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistus Lietuvoje atakuoja įvairios botų fermos, rašančios jiems bjaurius dalykus į privačios žinutės, siekiant atitraukti dėmesį ir blokuoti bendravimą su Baltarusijos gyventojais dėl didžiulio kiekio šlamšto pašto dėžutėse.

Tai tipiškas įžeidimų, kuriuos reikia nuolat valyti iš mūsų socialinių tinklų, pavyzdys.

O, kale, ar nutekini mus piktajam?

O apie teismą, pirma išspjauti penį iš už skruosto

Priešingu atveju nieko negalima išanalizuoti

 

Taip pat socialiniuose tinkluose, siekiant ją diskredituoti, masiškai kuriamos netikros paskyros, panašios į žmogaus teisių aktyvistės Olgos Karač paskyras.

Suklastotos paskyros, išoriškai labai panašios į Olgos Karač paskyras, rašo įžeidimus ir žeminančias žinutes telegramos pokalbių dalyviams, tariamai jos vardu.

Štai pavyzdžiai, kaip atrodo tikroji ir netikroji paskyra.

 

Pavyzdžiui, tariamai Olgos Karač vardu sukuriama paskyra, kurios skirtumas yra viena raidė – šiuo atveju raidė „ L “ ir „ I “. Žmonės neįsižiuri, kad ta paskyra yra netikroji, o iš šios paskyros skleidžiama dezinformacija ir asmeniniai įžeidimai pokalbiuose, kurie nuteikia žmonės prieš Olga Karač.

Štai dar vienas melagingos Olgos Karač paskyros pavyzdys, kuri pokalbiuose rašė antisemitiniai įžeidimus Lietuvos baltarusiams.

Tačiau iš tikrųjų tokių botų, dirbančių pokalbiuose, kurių tikslas buvo diskredituoti žmogaus teisių gynėją Olgą Karač, buvo žymiai daugiau.

Manome, kad telegramos kanalo ID yra KGB-botas

3.2. Baltarusijos režimo „amnestija“ ir baltarusių pabėgėlių grįžimas namo mainais už jų šnipinėjimą Lietuvos teritorijoje .

3.2.1. KGB siūlo šnipinėti ir bendradarbiauti baltarusių pabėgėliams Lietuvoje mainais už „saugų grįžimą“ ir baudžiamųjų bylų nutraukimą.

Maždaug 2021 metų rudenį Baltarusijos KGB, supratusi, kad socialiniės, darbo, teisinės ir kitos baltarusių pabėgėlių problemos Lietuvoje kaupiasi ir yra prastai sprendžiamos, žmonės pavargsta nuo visų neįveikiamų problemų, o tai yra silpnoji baltarusių diasporos vieta Lietuvoje, pradėjo masiškai pulti ir siusti asmenines žinutes pabėgėliams Lietuvoje su pasiūlymu „ saugiai grįžti į Baltarusiją “ ir aptarti grįžimo sąlygas. Jei žmogus bandė susisiekti, jam mainais už „saugų sugrįžimą“ buvo pasiūlyta kurį laiką užsiimti šnipinėjimu Lietuvos teritorijoje KGB naudai ( yra patvirtinančių ekrano kopijų ). ONT propagandistė ir baltarusė Ksenija Lebedeva per Lietuvos advokatą Mantą Danielių buvo viena iš tų, kurie pasiūlė baltarusiams pabėgėliams bendradarbiauti su KGB, kad vėliau „saugiai sugrįžtų į Baltarusiją“.

Mūsų nuomone, baltarusių pabėgėlių marginalumas ir pažeidžiamumas Lietuvoje lemia tai, kad, deja, dalis baltarusių pradėjo sutikti su šiuo pasiūlymu, o tai padidino rizikas ir grėsmes Baltarusijos moterų žmogaus teisių gynėjoms, aktyvistėms ir žurnalistėms Lietuvoje. Negalime pasakyti kiek baltarusių pabėgėlių šiandien sutiko bendradarbiauti su KGB Lietuvos teritorijoje mainais į „saugų sugrįžimą“, tačiau akivaizdu, kad jų skaičių galima drastiškai sumažinti padedant baltarusiams spręsti savo socialines, darbo, finansines ir kitas problemas Lietuvoje.

2022 m. kovo 4 d. žmogaus teisių aktyvistė Olga Karač asmeniniame susitikime aptarė šią problemą su Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotoja ir jos sprendimo būdus, ypač dėl prieglaudos Baltarusijos pabėgėliams Lietuvoje organizavimo  ir rėmimo. Iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos reakcijos nesulaukta.

3.2.2. Lukašenkos „amnestija“ kaip oficialus būdas verbuoti baltarusių pabėgėlius šnipinėti Europos Sąjungos teritorijoje, taip pat grasinimai atimti Baltarusijos pilietybę iš tų Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistų, kurie ir toliau kovoja už žmogaus teises tremtyje.

2022 m. rugsėjo 6 d. Aleksandras Lukašenka surengė posėdį su teisėsaugos institucijų atstovais dėl pilietybės ir amnestijos teisės aktų tobulinimo tiems, kurie įtariami „nusikaltimais“ susijusiais su 2020 m. įvykiais. Aleksandras Lukašenka pasiūlė šią amnestiją įvykdyti iki rugsėjo 17 d.[58] ir pažadėjo paleisti apie 8000 kalinių. Į „amnestiją“ buvo įtraukti ir tie, kurie paliko Baltarusiją po 2020 metų rugpjūčio įvykių, bet norėtų sugrįžti.

Ką šis įstatymo projektas reiškia baltarusių pabėgėliams Lietuvoje:

 1. Lukašenka galės atimti Baltarusijos pilietybę iš visų Lietuvos Respublikos teritorijoje tremtyje gyvenančių Baltarusijos žmogaus teisių gynėjų, aktyvistų ir žurnalistų, padedančių baltarusių pabėgėliams. Tai reiškia, kad spaudimas Baltarusijos žmogaus teisių gynėjams stiprėja [59].
 2. Suaktyvėja Baltarusijos piliečių, politinių pabėgėlių, verbavimas LR teritorijoje šnipinėjimui KGB naudai.
 3. Baltarusijos pabėgėliai, kurie negali išgyventi ar prisitaikyti Lietuvoje, kurių problemos taip ir nebuvo išspręstos, kurie atsidure aklavietės situacijoje, megins sugrįšti į Baltarusiją Lukašenkos režimo sąlygomis ir taps propagandos prieš Lietuvą padėjėjais.

Yra vienintelis teisingas sprendimas – sistemingai padėti spręsti baltarusių pabėgėlių problemas Lietuvoje, kad baltarusių diaspora būtų visavertė ir patikima Lietuvos ir Europos Sąjungos partnerė prieš Baltarusijos režimą ir ypač KGB atakas.

3.3. Byla „Ilja Begunas”, kurį Lietuvos saugumo departamentas įtraukė į nepageidaujamų asmenų sąrašą.

Rugsėjo 2020 m. I. Begunas, jaunas programuotojas iš Minsko, Valerijos Cepkalo[60] štabo aktyvistas, buvo vienas iš tų, kuris pasinaudojo humanitariniu koridoriumi. Ilja Begunas prašė politinio prieglobsčio Lietuvoje, tačiau po kurio laiko jo atsisakė, ir iš naujo paprašė humanitarinės vizos, kurią gavo 2020 metų lapkričio mėn.

Tuomet jis pradėjo aktyviai bendradarbiauti su Sviatlanos Cichanouskajos afiliuotasis fondais „BYSOL“ ir „Strana dlya zhizni“, skirtais suteikti pagalbą politiškai represuotiems baltarusiams. Taip pat jis bandė įsiskverbti ir į kitas baltarusiškas organizacijas Lietuvoje. Pavyzdžiui, jis pasiūlė savo programavimo paslaugas žmogaus teisių organizacijos „Mūsų namai“ kampanijai „Vaikai-328“ (kampanija, kuria siekiama apsaugoti nepilnamečių nuteistųjų ilgam terminui už nesmurtinius nusikaltimus teises su narkotikais), pasiūlė pagalbą VŠĮ „Dapamoga“ spręsti baltarusių pabėgėlių problemas Lietuvoje ir kt.

Tam tikru metu jis pradėjo susitikinėti ir užmezgė ryšius su viena iš Sviatlanos Cichanouskajos fondų spaudos sekretorių, jauna žurnaliste C.V. iš Baltarusijos (pavardė saugumo sumetimais negali būti skelbiama). Įgavęs pasitikėjimą, įsilaužė į jos kompiuterį, ir iš jos kompiuterio pavogė visus duomenis ir pabėgo į Baltarusiją. Pavogtus duomenis perdavė Baltarusijos KGB, o vėliau propagandistas Igoris Turas (žr. 2 skyriaus byla Laurynas Ragelskis) panaudojo tos duomenis savo cikle „Bėglių melas“. Iš viso 2021 m. Ilja Begunas dalyvavo 18-oje ONT (valstybinio propagandos kanalo, kuriame dirba Ksenia Lebedeva, Igoris Turas, Grigorijus Azarenokas ir kiti) propagandinių programų.

Vėliau Ilja Begunas tapo vienu iš vadinamojo Jurijaus Vaskrasenskio „apskritojo stalo“ dalyvių. ( Nuorodą apie tai, kas yra „Apskritasis J. Vaskrasenskio stalas“, rasite išnašoje [61], taip pat apie tai, kas yra kandidatas į Baltarusijos prezidentus – Viktoras Babaryka [62]) .

Tačiau, įsilaužęs į jaunos žurnalistės kompiuterį, Ilja Begunas negavo jokios rimtos ir jautrios informacijos, dėl kurios būtų galima suimti ir sulaikyti žmones, tačiau gavo daugybę asmeninių garso ir vaizdo įrašų apie jaunos moters asmenybę, daugiausia tai buvo gandai ir subjektyvių vertinimų rinkinys apie kai kuriuos Baltarusijos protesto judėjimo dalyvius, įskaitant Sviatlaną Cichanouskają, Olgą Karač, Franaką Viačorką ir kitus.

Pavogtoje informacijoje buvo tokia nereikšminga informacija, kad net po jos paskelbimo nei vienas asmuo nebuvo sulaikytas.

Tačiau jaunos žurnalistės, kuri patikėjo Ilja Begunu, ir pradėjo su juo susitikinėti bei kurti toli siekiančius gyvenimo planus (o tai, kad ji turėjo tokius planus, buvo pastebėta iš Igorio Turo išsakytos medžiagos), reputacija labai nukentėjo.

Jai prasidėjo rimti kaltinimai, t.y. seksistas iš Baltarusijos opozicijos apkaltino nusikaltimo auką dėl įsilaužimo į kompiuterį ir kad ji yra atsakinga už Iljos Beguno veiksmus, nes iš karto neatspėjo, kad jis gali būti  KGB agentas.

Jauna moteris buvo nedelsiant atleista iš Sviatlanos Cichanouskajos fondo . Baltarusijos opozicijoje prasidėjo rimtas priekabiavimas prieš jauną, nusikaltimo auką. Olga Karač bandė užkirsti kelią persekiojimui ir netgi surengė jaunos moters susitikimą su vienu iš susijusių fondų pirmininku. Deja, susitikimas baigėsi niekuo.

2021 m. sausio 17 d. jauna žurnalistė buvo nedelsiant įtraukta į „Juodosios Baltarusijos knygos“[63] KGB agentų sąrašus su visais savo asmeniniais duomenimis, įskaitant namų adresą. Tuo pačiu metu į Baltarusijos “Juodosios knygos” sąrašus nebuvo įtrauktas pats Ilja Begunas, kuris tuo metu atvirai dirbo KGB, aktyviai dalyvavo Jurijaus Vaskrasenskio apskritajame stale ir savanoriškai dalyvavo propagandinėse programose. Baltarusijos diasporos aktyvistai pradėjo kelti klausimą kodėl nusikaltimo auka, o ne nusikaltėlis, buvo įtraukta į Baltarusijos „juodąją knygą“ (yra patvirtinančių ekrano kopijų), todėl Ilja Begunas taip pat buvo įtrauktas į „Juodąją knygą“ kaip KGB agentas, tačiau  keliomis dienomis vėliau. Jauna žurnalistė, KGB specialiosios operacijos auka, vis dar yra Baltarusijos „Juodojoje knygoje“, tariamai esanti KGB agentė. “Juodosios knygos” darbuotojai jos niekada neatsiprašė.

Moterų vadovaujamos organizacijos „Dapamoga“ ir „Mūsų namai“ vienintelės užstojo jaunos žurnalistės orumą.

3.3. Atviras moterų žmogaus teisių gynėjų, aktyvisčių ir žurnalistų  „stebėjimas lauke“ Lietuvoje, kurį vykdo neatpažinti asmenys .

2021 metų birželį Baltarusijos moterys žmogaus teisių gynėjos, aktyvistės ir žurnalistės Lietuvoje pradėjo pastebėti agresyvų ir atvirą „stebėjimą“. Nepažįstami vyrai, kurie bandė jas nufotografuoti, sekdavo jas ar siųsdavo keistas žinutes, kartais prisidengdami noru „Susipažinti“.

„Mūsų namai“ surinko nemažai baltarusių moterų liudijimų ir kreipėsi į Lietuvos Seimą su informacija bei prašymu reaguoti į „išorinį sekimą“. Seimas oficialiai neatsakė, vyko neoficialios konsultacijos su Baltarusijos moterimis žmogaus teisių gynėjoms ir, aišku, kažkokių priemonių kažkas ėmėsi, nes toks atviras persekiojimas ir „stebėjimas“ nutrūko [64].

Išvados:

 1. Visi minėti išpuoliai ir diskreditavimo kampanijos prieš baltarusių moterų organizacijas Lietuvoje turi vieną tikslą – apriboti, nutraukti, blokuoti ir drausminti socialinę, humanitarinę, žmogaus teisių, kultūrinę ir politinę baltarusių moterų žmogaus teisių aktyvisčių tremtyje Lietuvoje veiklą, taip pat sustabdyti bet kokią pagalbą baltarusių politinėms pabėgėlėms Lietuvoje, nes jos tampa labiau pažeidžiamos šnipinėjimo verbavimui. Ypač tai viešai išreiškė propagandistė Ksenija Lebedeva savo „Telegram” kanale, kur paskelbė apie lietuviškų mokyklų Baltarusijoje uždarymą kaip kerštą Lietuvai už paramą baltarusių politiniams pabėgėliams.
 2. Akivaizdu, kad būtent ryški ir aiški provakarietiška aktyvi visuomeninė ir politinė baltarusių moterų išeivijoje pozicija, aktyvi pagalba baltarusių pabėgėliams Lietuvoje tarnauja kaip tam tikras dirgiklis Baltarusijos ir Rusijos KGB ir kitų specialiųjų tarnybų intensyvėjantiems išpuoliams, provokacijoms ir diskreditavimo kampanijoms.
 3. Analizuojant visus eksteritorinius išpuolius prieš baltarusių moteris tremtyje Lietuvoje, tampa akivaizdu, kad šių išpuolių, provokacijų ir jų valdymo centras yra Baltarusijoje, ypač KGB.
 4. Dėl nemokamos teisinės pagalbos neprieinamumo ir lėšų bei galimybių už tokią kokybišką pagalbą sumokėti stokos baltarusių moterų žmogaus teisių gynėjos tremtyje Lietuvoje yra pažeidžiamos ir lengvai tampa ne tik KGB ir kitų Baltarusijos bei Rusijos specialiųjų tarnybų, bet ir Lietuvos seksistų, ksenofobų ir rasistų išpuolių bei persekiojimo aukomis.
 5. Deja, išteklių ir visapusiškos pagalbos trūkumas lėmė ir tai, kad nėra galimybių sukurti savo saugumo tarnybą, kuri tikrintų ir tikrintų galimą KGB agentų ir kitų specialiųjų tarnybų infiltraciją. Būtent tai būtina nedelsiant pakeisti, todėl šiuo neatidėliotinu klausimu laukiame aktyvios ir neatidėliotinos pagalbos tiek iš Lietuvos valstybės, tiek iš Europos Sąjungos.

Rekomendacijos, ką dar galima padaryti dabartinėmis aplinkybėmis:

 1. Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų ir Nacionalinio saugumo komitetuose surengti uždarus klausymus dėl esamos situacijos, apklausti ir išklausyti šių eksteritorinių išpuolių aukas – baltarusių (ir ukrainiečių) moteris, imtis neatidėliotinų veiksmų, remiantis klausymų rezultatais ir gauta informacija.
 2. Atsižvelgiant į visas minėtas provokacijas, diskreditacijos kampanijas ir išpuolius prieš Baltarusijos žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus ir aktyvistus tremtyje Lietuvos teritorijoje, primygtinai rekomenduojame dvigubai tikrinti bet kokią informaciją ir prašyti dokumentinių įrodymų apie pranešamus faktus, ypač jei jie yra neigiami baltarusių moterų atžvilgiu. Labai rekomenduojame visus faktus išsiaiškinti iš pačių baltarusių moterų žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų ir aktyvistų.
 3. Prašome pagalbos ir visapusiškos paramos Baltarusijos moterų žmogaus teisių gynėjų veiklai Lietuvoje, kad galėtume atlaikyti visus išpuolius ir grasinimus.

Ir svarbiausia!

Prašome pagaliau atkreipti dėmesį į rimtas baltarusių pabėgėlių Lietuvoje socialines, darbo ir kitas problemas, kad Baltarusijos režimas, pasinaudodamas šiais pažeidžiamumais, negalėtų įgyvendinti savo tikslų Lietuvos teritorijoje. Šiuo metu baltarusių pabėgėliai Lietuvoje dėl neišspręstų socialinių, ekonominių, darbo ir kitų problemų tapo lengvu taikiniu KGB agentams verbuoti šnipinėti Lietuvos teritorijoje. Visas šias problemas reikia spręsti.

Baltarusijos ir Rusijos specialiųjų tarnybų vykdomas baltarusių pabėgėlių verbavimas Lietuvos teritorijoje turi būti nedelsiant ir ryžtingai

[1]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B_%D0%B2_%D0 %9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5#:~:text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1 %81%D1%8B%20%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%8B%2C%20%D0%BB%D0%B8%D1%82.,%2C23%20 %25%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1 %81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

[2]https://belsat.eu/ru/news/20-08-2021-v-mvd-litvy-rasskazali-skolko-belorusov-za-god-uehali-v-litvu/

[3]https://officelife.media/news/34847-skolko-nalogov-zaplatili-kompanii-iz-nbsp-belarusi-v-nbsp-litovskuyu-kaznu/

[4] Nuoroda: Baltarusijoje praktikuojama „ valstybinės vergijos “ sistema – tai yra tada, kai jauna moteris / vyras, kaip taisyklė, iš mažas pajamas gaunančios šeimos, iš regionų, gauna aukštąjį išsilavinimą ir pagal Baltarusijos įstatymus ji turi „dirbti“ dvejus metus po valstybinio diplomo gavimo arba sumokėti 10-20-25 000 eurų baudą už neva valstybės tam išleistus pinigus. Paprastai kalbame apie priverstinį, mažai apmokamą darbą žiauriomis sąlygomis, tačiau jo atmetimas veda į skolinę vergiją Lukašenkos režimui ir anuliuojamą aukštojo mokslo diplomą. Išeiti iš darbo savo noru ir mesti be skolų vergijos ir rimtų ekonominių (viso turto inventorizavimas ir areštas ir kt.) bei politinių sankcijų (pavyzdžiui, draudimas išvykti iš Baltarusijos).

Baltarusijos propagandistai baltarusių moteris žmogaus teisių aktyvistės, aktyvistės ir žurnalistės tremtyje viešai vadina „ bėgančiomis“ prasme „ pabėgusia verge“. Propaganistas Igoris Turas per Baltarusijos režimo televizijos kanalą skyrė visą propagandinį serialą, kuris vadinasi „Bėglių melas“ (vergų), o vėliau „Mūsų namams“ ir kitiems žmogaus teisių aktyvistams bei žurnalistams skyrė knygą, kurią taip pat vadinamas „Pabėgėlių melas“ (vergės).

[5]https://youtu.be/AxE9AeDlv1M (“VSD nurodė svarbiausius Rusijos ir Baltarusijos žvalgybų taikinius Lietuvoje”)

[6] https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vsd-nurode-svarbiausius-rusijos-ir-baltarusijos-zvalgybu-taikinius-lietuvoje.d?id=89658339

[7] 2022 metų rugpjūčio 13 dieną tapo žinoma, kad Lietuvos generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą Anatolijui Sharijui, įtariant pinigų plovimu .

[8]https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/teisesaugai-pradejus-tyrima-a-sarijus-pratruko-ituziu-ir-panieka-lietuvai-55-1916806

[9]https://www.youtube.com/c/%D0%9B%D0%B8%D1 %82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%A0%D0%A3%D0 %91%D0%98%D0%A2%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%94%D0%A3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1% 8B%D0%B9

[10] https://www.delfi.lt/ru/news/live/v-sud-peredano-delo-ragelskisa-iz-za-vozmozhnyh-nasmeshek-nad-belorusami.d?id=91084707

[11]https://www.youtube.com/watch?v=UvMHjN8J49g

[12] https://www.youtube.com/watch?v=tBg-iAPWKdo

[13]https://www.youtube.com/watch?v=ldljhrdJRa0

[14] Nuoroda: TV kanalo ONT (vieno iš Aleksandro Lukašenkos režimo valstybinių propagandos kanalų) politikos apžvalgininkas Igoris Turas parašė knygą „Bėglių melas“, kurioje daug dėmesio skyrė darbui Baltarusijos žmogaus teisių aktyvistės Olgos Karač, taip pat Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos tremtyje „Mūsų namai“, registruotos Lietuvoje, veiklą. Vadinama Olga Karač „čekų lėlininke“ su užuomina, kad ji yra Čekijos karinės žvalgybos agentė. Aktyviai nagrinėjo per Aleksandro Lukašenkos režimo organizuotą Irako ir kitų šalių „nelegalių migrantų“ temą Lietuvoje, kurį Igoris Turas pristatė kaip nežmonišką Lietuvos elgesi su migrantais ir kaip „skandalą aplink Lietuvą: šokas dėl požiūrio į pabėgėlius, jų lietuvius badu marino, mušdavo ir išvarydavo lauk“ .

[15]https://www.youtube.com/watch?v=_7Brql_i3go

[16] https://www.youtube.com/watch?v=i3AzRg5AJaQ

[17]https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvoje-prokremliska-informacija-skleidzianciu-asmenu-tinklas.d?id=90297001

[18]https://news.house/lt/53536

[19] https://youtu.be/q7cZq1IWWOE

[20]https://spring96.org/ru/news/104665

[21]https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/ramunas-bogdanas-kaip-lietuva-padejo-ikisti-uz-grotu-siu-metu-nobelio-taikos-premijos-laureata-alesi-beliacki.d?id=91490933

[22] Nuoroda: Specialusis kovos su terorizmu padalinys Almaz yra Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos antiteroristinis specialusis padalinys, atliekantis įvairias užduotis, skirtas užkirsti kelią teroristiniams veiksmams ir reaguoti juos įvykdžius. Tiesiogiai ir asmeniškai pavaldus tik Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministrui. Remiantis žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija, padalinys, be kovos su terorizmu operacijų, dalyvauja slopinant politinę opoziciją bei masinius protestus.

[23]https://www.the-village.me/village/city/whatsgoingon/285757-kto-omon

[24]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_ %D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0 %B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

[25]https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%93 %D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0 %B8%D1%87

[26] https://www.svaboda.org/a/32062601.html

[27]https://www.the-village.me/village/city/whatsgoingon/285757-kto-omon

[28] https://belaruspartisan.by/politic/215035/

[29]ttps://www.belta.by/society/view/igor-makar-predlagal-slivat-vlastjam-belarusi-informatsiju-za-krupnoe-voznagrazhdenie-mid-opublikoval-424752-2021/

[30] https://www.svoboda.org/a/30953316.html

[31]https://www.youtube.com/watch?v=ywHwvYglVYo

[32] https://www.youtube.com/watch?v=BcWs9ockePk&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%9D%D0%90%D0%A8%2C%D0%BA %D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0 %B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA %D0%B5%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8

[33]https://www.the-village.me/village/city/whatsgoingon/285757-kto-omon

[34] https://belarusforum.org/ru/documents/reshenie-no2-o-vynesenii-votuma-nedoveriya-uchastniku-foruma-i-primeneniyu-sanktsii-za-sistematicheskoe-narushenie-kodeksa-etiki-foruma-demokraticheskikh-sil- baltarusiai

[35]https://ont.by/news/delo-mankurtov-kto-takoj-igor-makar-kak-on-slivaet-druzej-i-pochemu-glavnoe-dengi-rubrika-budet-dopolneno

[36]https://www.delfi.lt/ru/abroad/global/v-dele-ob-ubijstve-sheremeta-poyavilas-belorusskaya-plenka-chto-izvestno.d?id=86162935

[37] https://slaptai.lt/%C5%BEym%C4%97/olegas-alkajevas/

[38]https://petrimazepa.com/makar_o_podgotovke_ubiystva_sheremeta_ukrainu_preduprezhdali_esche_v_2012_godu

[39]https://www.youtube.com/watch?v=GHFw-0V0W5Q&t=5s

[40] https://www.youtube.com/watch?v=zGZTopxlM98&t=132s

[41] Nuoroda : „Mikės Pūkuotuko sąmokslas “ yra baudžiamoji byla apie „perversmo“, kuri gavo populiarų pavadinimą „Mikė Pūkuotuko sąmokslas“ (dėl tam tikro Aleksandro Fedutos ir Juro Ziankovičiaus kūno sudėjimo ir akivaizdaus nekenksmingumo).

Grupė baltarusių, įskaitant amerikiečių teisininką Jurą Ziankovičių, Baltarusijos liaudies fronto partijos pirmininką Rygorą Kostusevą , politologą Aleksandrą Fedutą, buvo apkaltinti sąmokslu užgrobti valstybės valdžią, o Zjankovičiaus padėjėjas ir advokatas Denisas Kravčiukas ir Olga Golubovič dalyvavo grupės veiksmuose, šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką. Be to, Ziankovičius, kurdamas ir vadovaudamas ekstremistinei grupuotei, ragina užgrobti valdžią, kurstydamas socialinę neapykantą. Be to, „sąmokslininkų klube“ buvo buvęs saugumo pareigūnas Pavelas Kulaženko, vėliau tapęs Kalinauskio pulko kovotoju ir pranešėju, ir amerikiečių psichiatras Dmitrijus Ščigelskis. Į šį klubą taip pat buvo įtrauktas buvęs saugumo pareigūnas ir politinis pabėgėlis Lietuvoje Igoris Makaras .

[42] https://www.svaboda.org/a/32013990.html

[43]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0 %91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0% B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)

[44] https://www.sb.by/articles/zagovor-pod-gipnozom.html

[45]https://reform.by/328447-prignovor-po-delu-o-gosperevorote-feduta-i-kostusev-osuzhdeny-na-10-let-zenkovich-na-11-let-lishenija-svobody

[46] https://belsat.eu/ru/news/01-06-2022-pochemu-strizhaka-ranee-ne-predupredili-o-gotovyashhemsya-shantazhe-i-ugroze-ubijstva-sprosili-igorya-makara/

[47]https://nash-dom.info/69564

[48] Nuoroda: Olegas Gaidukevičius yra buvęs Frunzenskio rajono vidaus reikalų departamento vadovas, kurio asmeniniu nurodymu 2011 m. balandžio 19 d. buvo sulaikyta žmogaus teisių aktyvistė Olga Karač ir dar 17 „Mūsų namų“ žmogaus teisių aktyvistų, juos įtariant įvykdžius teroristinį išpuolį Oktyabrskaya metro stotelėje Minske. “Mūsų namų” kampanijos „Atsargiai, milicija!“ dėka 2012 m . jis buvo atleistas iš Minsko Frunzenskio rajono vidaus reikalų departamento vadovo pareigų (oficialiai atleistas šalių susitarimu). O 2011 m. balandžio 19 d. žmogaus teisių aktyvistę Olgą Karačą sumušęs ir jai išprievartauti grasinęs policijos pareigūnas Dinas Linkus už kitą nusikaltimą buvo nuteistas kalėti 4 metus, jis sumušė savo pavaldinį ir padarė jį neįgalų. “Mūsų namai” padėjo šią bylą iškelti iki kaltinimo ir nuosprendžio Linkui.

Būtent todėl “Mūsų namai” asmeniškai priima Gaidukevičiaus grasinimus, tarp jų ir žmogaus teisių gynėjų pagrobimo Lietuvoje grasinimus. Olegui Gaidukevičiui šiuo metu taikomos asmeninės Europos Sąjungos sankcijos, jis dalyvauja masiniuose nepriklausomų žurnalistų, žmogaus teisių aktyvistų ir aktyvistų (ne tik Mūsų namų) pagrobimuose ir kankinimuose. Jis asmeniškai vadovavo kruvinam taikių protestų susidorojimui per 2011 m. Baltarusijos „Twitter“ revoliuciją. Vadovauja Vladimiro Žirinovskio „Liberalų demokratų partijos“ Rusijos partijos skyriui Baltarusijoje. Jis yra Aleksandro Lukašenkos patikėtinis. Jis buvo kandidatas į prezidentus 2015 ir 2020 m.. Septintojo šaukimo Baltarusijos režimo Nacionalinės Asamblėjos Atstovų rūmų narys (2019–2023), Atstovų rūmų tarptautinių reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas. Jis vadovauja darbo grupėms bendradarbiaujančiomis su Lietuvos ir Nyderlandų parlamentais, taip pat yra Baltarusijos režimo Nacionalinės Asamblėjos ryšiams su Europos Tarybos Parlamento Asamblėja delegacijos narys.

[49] https://nash-dom.info/69976

[50] https://m.youtube.com/watch?v=87DXjY0r20g&feature=youtu.be

[51] https://telegraf.by/politika/pogibnut-v-svoih-avtokatastrofah-zamgossekretarya-sovbeza-belarusi-rasskazal-chto-zhdet-belorusskih-oppozicionerov/

[52] https://vk.com/ymsiloviki?w=wall-70361716_155676

[53] ☆ ••••••••••••• „Palyginkime Azarenka ir Karač “ ••••••••••• ☆

Myliu Azarenka šalyje tapo tikrai aukščiau!!

Viskas tapo gražiau ir tyliau be Cichanouskios!!

Karač norėjo sukurti vergiją šalyje:

Pasiduokite Vakarams, priimkite LGBT, ištrinkite visus turtus

Laikas gydo, dabar mažai kas prisimena Olga apie tave!!

Bet mes vaikams pasakysime – kaip tu norėjai pakenkti šaliai!!

Praneškite jiems, kaip jūs ir Europa iškart užsidegėte!!

Azarenok padeda migrantams, maitina jėga, maitina meile!!

O Karač Lietuvoje kaip kilo – žadus metė, bet su skausmu !!

Azarenok pasiekė pabaigą, planetos viršūnių susitikimą!!

Ačiū Jam – jis tikras vyras!!

Niekas jo net nepjauna – zmagarų „raukšlės” !!

Jam pirmoje vietoje yra žmonės, šeima, meilė – tarsi viskas vyksta pagal sąrašą!!

Karač, skaitydamas, pasakė: „- Ne, aš nervuota ir nesiartinsiu prie jūsų!

Ji lenkiasi, o šalis su Rusija tapo aukštesnė ir stipresnė !!

Olya, ar nori, kad viskas kuo greičiau baigtųsi!?

Tada ateik pas mus – tavo Sergejus tavęs pasiilgo…

Žmonės pasiruošę net kakta į sieną, bet mes būsime su Ja!!

Neįtikėtina, kokie gražūs mes visi prisikėlėme!!

Priesaika po priesaikos, mes nebuvome palikti vieni!!

Karač yra padengta dėmėmis – niekas jos neišgelbėja !!

Atsiprašome, visi čia supranta, kad laikas ne tavo!!

 1. c) Viktorija Vafina

[54] https://t.me/begunini_blog

[55] https://www.belta.by/incident/view/genprokuratura-ogranichila-dostup-k-resursu-nash-dom-473054-2021

[56] https://www.svaboda.org/a/32062601.html

[57]https://nash-dom.info/110373

[58] Rugsėjo 17 diena  Baltarusijoje  paskelbta  „Tautinės vienybės diena“ – tai Raudonosios armijos įžengimo į Vakarų Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos teritoriją data, o vėliau 1939 09 17 Raudonosios armijos pajėgų Vakarų Baltarusijos prijungimo prie Rytų Baltarusijos data.

[59] https://www.belta.by/president/view/lukashenko-rasskazal-kto-mozhet-popast-pod-blizhajshuju-amnistiju-a-kto-ne-iz-etoj-serii-522235-2022/

[60] https://en.wikipedia.org/wiki/Valery_Tsepkalo#2020_presidential_campaign

[61] Pagalba : Vadinamasis „apskritasis stalas“ , vadovaujamas Jurijaus Vaskrasenskio, buvo sukurtas KGB, siekdamas imituoti Baltarusijos režimo dialogą su protestų judėjimu, siekiant nuraminti Vakarus, kurie reikalavo dialogo tarp Baltarusijos režimo ir protestuotojų.

Buvęs Minsko miesto tarybos deputatas, verslininkas Jurijus Vaskrasenskis, vadovavęs parašų rinkimui Minsko Pervomajskio rajone, buvo sulaikytas 2020 metų rugpjūčio 12 dieną.

Kalėjime jis davė keletą interviu valstybinei žiniasklaidai, kuriuose ragino „ginti valstybę“, savo dalyvavimą rinkimų kampanijoje pavadino „dalyvavimu maište“, teigė, kad dėl to gailisi ir nori grįžti namo pas savo šeimą ir vaikus. Bet koks pokalbis iš Baltarusijos tardymo izoliatoriaus negalimas be KGB sutikimo. Pats faktas, kad Jurijus Vaskrasenskisbuvo kalbinamas valstybinės žiniasklaidos, kai jis buvo įkalintas tardymo izoliatoriuje, rodo, kad Jurijus Vaskrasenskisbuvo užverbuotas ir sutiko aktyviai bendradarbiauti su KGB.

2020 m. spalio 10 d. jis buvo vienas iš suimtų opozicionierių, su kuriuo A. Lukašenka susitiko KGB tardymo izoliatoriuje, norėdamas parodyti, kad Lukašenka tariamai pasiruošęs „derėtis“ su suimtais ir įkalintais opozicionieriais.

2020 m. spalio 11 d. Jurijus Vaskrasenskis buvo pervestas į namų arešto. Išėjęs į laisvę jis padarė pareiškimą: „Po susitikimo su prezidentu man buvo pavesta pradėti rengti alternatyvius Konstitucijos keitimo pasiūlymus, taip pat buvo pasiūlyta parengti savo mintis apie tolesnius valdžios žingsnius paleisti į laisvę nemažai žmonių, kurie nėra tokie socialiai pavojingi mūsų šaliai, kaip atrodė pirmajame etape“. Jis pradėjo rengti vadinamąją „amnestiją“ (žr. 3 skyrių, byla „Amnestija“), kurios metu verbuojami Baltarusijos piliečiai, esantys kalėjime ar tremtyje, mainais į santykinę laisvę arba „saugų sugrįžimą“.

Baltarusijos režimas „apvaliam stalui“ suteikė biuro patalpas, paimtas iš buvusio „Belgazprombank“ valdybos pirmininko (pastaba – Rusijos „Gazprombank“ dukterinės įmonės ) ir kandidato į prezidentus Viktaro Babaryka, kurioje anksčiau buvo Viktoro Babaryka būstinė, kuri vėliau tapo „triumvirato“ dalimi – kandidatės į prezidentus Sviatlanos Cichanouskajos trijų būstinių suvienijimu .

[62] Nuoroda : Viktaras Babaryka yra populiarus kandidatas 2020 m. prezidento rinkimuose. Jo iniciatyvinėje grupėje buvo apie 10 000 žmonių, jam pritariant buvo surinkta daugiau nei 425 000 Baltarusijos piliečių parašų. Tai rekordinis opozicijos kandidato parašų skaičius, kurį opozicija surinko per pastaruosius 28 metus.

2020 m. birželio 18 d. Viktaras Babaryka ir jo sūnus, iniciatyvinės grupės vadovas Eduardas buvo sulaikyti, vėliau tapo žinoma, kad Viktaras Babaryka suimtas ir išsiųstas į KGB tardymo izoliatorių. Pagrindinis Baltarusijos režimo kaltinimas yra tas, kad per kelerius metus iš Belgazprombank sąskaitų Latvijoje buvo nuimta daugiau nei 430 mln. USD, o Babaryka buvo tiesioginis „nelegalios veiklos“ organizatorius ir vadovas. Nuo 2020 m. birželio 19 d. KGB tiria baudžiamąją bylą , kuri paskelbė, kad Viktaras Babaryka ir jo komanda sukūrė „realią grėsmę nacionalinio saugumo interesams“. Birželio 20 dieną kaltinimas pareikštas Viktarui Babaryka, birželio 21 dieną – Eduardui. .

Viktaro Babarykos sulaikymas sukėlė žmonių nepasitenkinimą, jie pradėjo protestuoti dėl jo paleidimo .

2020 m. birželio 29 d. Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ . pripažino Viktarą ir Eduardą Babaryka, kaip ir keletą kitų suimtų Lukašenkos priešininkų, sąžinės kaliniais .

2020 m. spalio 10 d. Aleksandras Lukašenka atvyko į KGB tardymo izoliatorių, kur susitiko su Viktaru Babaryka, Eduardu Babaryka ir kitais žinomais opozicionieriais, tariamai „dialogui“.

2021 m. liepos 6 d. Viktaras Babaryka buvo nuteistas kalėti 14 metų pataisos darbų kolonijoje pagal sustiprintą režimą su 5000 bazinių vienetų (50 000 USD) bauda .

 

[63] “Baltarusijos juodoji knyga” susijusią Sviatlanos Cichanouskajos struktūrą darbui su Baltarusijos saugumo pajėgomis- žr. 5 skyrių , Baltarusijos juodoji knyga

[64]https://nash-dom.info/69976