Nuo tada, kai Baltarusijos režimas pradėjo klastoti rinkimus ir malšinti protestus, parengėme daugiau kaip 30 stebėsenos ataskaitų apie represijas prieš baltarusių tautybės žmones: įvairių profesijų, skirtingų religijų ir amžiaus grupių žmones.

2020 m. spalį paskelbėme stebėsenos ataskaitą apie represijas prieš teisininkus, o gruodį – stebėsenos ataskaitą apie sekmadienines protesto eitynes, kurios vyko reaguojant į suklastotus Baltarusijos prezidento rinkimus 2020 m. rugpjūčio-gruodžio mėnesiais. Dėl dalyvavimo protesto akcijose Baltarusijoje nukentėjo daugiau kaip 16 tūkst. žmonių, penki žuvo. 2020 m. pabaigoje buvo paskelbta stebėjimo ataskaita apie kalinių teisių pažeidimus kolonijose: susitikimų su advokatais apribojimus, medicininės pagalbos trūkumą.

2021 m. sausį surinkome informaciją apie represijas prieš snieguoles ir lėles Baltarusijoje. Vasario mėn. paskelbta stebėsenos ataskaita apie represijas prieš teatro darbuotojus Baltarusijoje. Kovo mėnesį paskelbėme 2020 m. rugpjūčio – 2021 m. vasario mėn. įvykdytų represijų už baltos ir raudonos spalvų drabužius stebėsenos ataskaitą. Balandžio mėn. paskelbta represijų prieš baltarusių tautybės asmenis dėl jų veiklos socialinėje žiniasklaidoje nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. kovo mėn. stebėsenos ataskaita. Balandžio mėnesį taip pat paskelbėme informaciją apie nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. kovo mėn. įvykdytas represijas prieš studentus.

Be to, Mūsų Namai stebi represijas prieš moteris Baltarusijoje. Taigi, paskelbėme 2021 m. II ir III ketvirčių duomenis, taip pat moterų sulaikymo „referendumo” dieną, 2022 m. vasario 27 d., stebėsenos ataskaitą. 2022 m. spalio mėn. pateikėme stebėsenos ataskaitą apie Rusijos specialiųjų tarnybų ir Baltarusijos režimo ekstrateritorinius išpuolius prieš Baltarusijos žmogaus teisių gynėjas, žurnalistes ir aktyvistes tremtyje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Vaikai politiniai kaliniai Baltarusijoje – dar viena itin skaudi tema. Deja, jų tragedija lieka tūkstančių suaugusiųjų tragedijų šešėlyje, nes dėl politinių priežasčių įkalintų nepilnamečių yra tik 10. Tačiau jie yra vaikai. Net ir vienas vaikas politinis kalinys yra siaubingas patvirtinimas ir įrodymas, kad Baltarusijoje nėra įstatymo. Stebėsenos ataskaitos apie vaikus, kurie yra politiniai kaliniai, buvo paskelbtos 2021 m. sausį, 2022 m. gegužę ir 2022 m. rugsėjį.

Taip pat kalbėjome apie baltarusių diskriminaciją užsienyje dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą. Medžiaga šiuo klausimu buvo paskelbta 2022 m. gegužę ir 2022 m. balandį, joje kalbama apie vizų išdavimo baltarusiams problemas.

Vadinamosios „Apvalaus šokio bylos” tapo garsiausiomis ir vienomis didžiausių politinių baudžiamųjų bylų Baltarusijoje. Šia tema paskelbėme keletą stebėsenos ataskaitų. 2022 m. liepos mėn. buvo paskelbta viena šios bylos stebėsenos ataskaita, o po to dar viena – apie asmenis, priėmusius sprendimus Bresto „Apvalaus šokio byloje”. Taip pat buvo paskelbta, už kokius šokius buvo teisiami Gomelio ir Mogiliovo gyventojai. Konsoliduota atnaujinta medžiaga apie baudžiamąsias bylas ir baltarusių persekiojimą dėl šokių pasirodė 2022 m. rugsėjo mėn.

Stebėsenos ataskaitose taip pat kalbame apie žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijos kariuomenėje. 2022 m. rugsėjį paskelbta ataskaita apie savižudybes ir neteismines egzekucijas Baltarusijos kariuomenėje, o spalį paskelbtas tyrimas dėl Pečių karinės gyvenvietės netoli Borisovo. Vaikų militarizavimas Baltarusijoje ir vaikų rengimas dalyvauti karo veiksmuose Rusijos pusėje yra dar viena atskira problema, kuri atsispindi mūsų stebėsenos ataskaitose.

2022 m. liepos mėn. ypatingą dėmesį skyrėme masiniams Baltarusijos geležinkelių darbuotojų atleidimams ir jiems bei geležinkelio partizanams iškeltoms baudžiamosioms byloms. 2022 m. rugsėjį kalbėjome apie tai, kaip Baltarusijos režimas įkaitais laiko žmogaus teisių gynėjų, aktyvistų ir demokratinių lyderių artimuosius Baltarusijoje, taip pat apie represijas prieš mokytojus ir universitetų dėstytojus, susijusias su protestais prieš Lukašenkos režimą.

Galiausiai atkreipėme dėmesį į baudžiamąjį persekiojimą dėl religinių motyvų: buvo parengta 2020 m. rugpjūčio-gruodžio mėn. represijų prieš kunigus ir tikinčiuosius stebėsenos ataskaita, o 2022 m. spalį, kai tokių sulaikymų gerokai padaugėjo, ji buvo atnaujinta ir paskelbta.