Su giliu sielvartu ir užuojauta priimame žinią apie jūsų tėvo, neabejotinai gerbiamo ir sąžiningo žmogaus, verto savo šalies piliečio, mirtį.

Nuotraukos iš socialinės žiniasklaidos

Visų visuomeninės žmogaus teisių organizacijos „Mūsų namai“ darbuotojų, taip pat visų Lietuvos baltarusių, kuriems atstovaujame, vardu reiškiame jums nuoširdžią užuojautą.

Taip pat reiškiame užuojautą visiems mirusiojo artimiesiems ir draugams
Pagarbiai
“Mūsų namų” vadovė Olga Karach