2023 m. balandžio 20 d. Sviatlanos Cichanouskajos atstovas konstitucijos reformai ir parlamentiniam bendradarbiavimui Anatolijus Lebedko savo kanale paskelbė melagingą informaciją, neva baltarusių žmogaus teisių organizacija „Mūsų Namai“, kuri yra viena iš didžiausių baltarusių organizacijų, padedančių pabėgėliams ukrainiečiams ir baltarusiams Lietuvoje, pateikė Seimui ultimatumą, reikalaudama pašalinti baltarusius iš diskriminacinio įstatymo, ir grasina organizuoti masinius neramumus Lietuvoje nuo 2023 m. balandžio 23 d.

Ekrano nuotrauką su šiuo pranešimu galima pamatyti čia:

Mes laikome neleistinu dalyku, kad S. Cichanouskajos būstinė savo kanaluose, įskaitant Parlamento kanalą, skleidžia melagingą informaciją apie „Mūsų Namai“.

Ultimatumas yra netikras, nes:

  1. Raštas su ultimatumu surašytas rusų kalba. „Mūsų Namai“ visada kreipiasi į Seimą išimtinai valstybine kalba, kuria Lietuvoje yra lietuvių kalba, nes mes gerbiame mus priėmusios šalies įstatymus.
  2. Dar vienas dalykas, patvirtinantis, kad šis kreipimasis – klastotė, yra tai, kad rašto niekas nepasirašė. Organizacijos „Mūsų Namai“ vadovė Olga Karač visada pasirašo savo raštus Seimui kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Reikalaujame, kad visos Sviatlanos Cichanouskajos struktūros nedelsdamos nutrauktų su Sviatlanos Cichanouskajos susijusiuose kanaluose skleisti melagingą informaciją apie „Mūsų Namai“ ir viešai atsiprašytų už prieš mus skleidžiamą klastotę.

Raginame visus mūsų partnerius kruopščiai kelis kartus tikrinti bet kokią informaciją apie organizacijos „Mūsų Namai“ veiklą, ypač jeigu ją platina Sviatlanos Cichanouskajos štabo atstovai, su juo afiliuotos žiniasklaidos priemonės ir struktūros, taip pat žmogaus teisių organizacija „Freedom House“.