Įvykis, susijęs su Andrejaus Zeltsar vardu, tapo vienu svarbiausių Baltarusijos pilietinės visuomenės pasipriešinimo represijoms, kurias Baltarusijos režimas pradėjo vykdyti po atvirai suklastotų 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų, epizodų.

Kas nutiko?

2021 m. rugsėjo 28 d. Minske, Jakubovskio gatvėje esančiame gyvenamajame name Nr. 29, įvyko susišaudymas tarp Baltarusijos KGB agentų ir Andrejaus Zeltsar. 31 metų programuotojas (nuo 2016 m. gegužės mėn. «EPAM Systems» darbuotojas) Andrejus Zeltsaras ir jo žmona Marija Uspenskaja buvo namuose. Tą dieną Minske KGB operatyvininkai vykdė kratas ir piliečių, dalyvavusių masiniuose pilietiniuose protestuose prieš Aliaksandro Lukašenkos įvykdytą prezidento rinkimų rezultatų klastojimą, apsupimą.

Andrejus Zeltsar atsisakė atidaryti duris teisėsaugininkams (jie buvo apsirengę civiliais drabužiais ir be skiriamųjų ženklų) ir su žmona užsidarė viduje, laikydamas medžioklinį šautuvą. Jie abu filmavo tai, kas vyksta.

KGB agentai išlaužė duris ir įsiveržė į Zeltsaro butą. Andrejus atidengė į juos ugnį iš savo medžioklinio šautuvo ir sužeidė KGB operatyvininką šaukiniu «Nirvana». Vėliau jis buvo identifikuotas kaip Dzmitrijus Fedasiukas. Tą pačią dieną Fedasiukas nuo gautų žaizdų ligoninėje mirė. Andrejus Zeltsaras žuvo nuo atsakomosios ugnies.

Andrejaus Zeltsar žmona Marija Uspenskaja buvo sulaikyta įtariant ją prisidėjus prie KGB darbuotojo nužudymo. Rugsėjo 29 d. Baltarusijos generalinė tyrimų komiteto administracija iškėlė baudžiamąją bylą pagal straipsnį dėl nužudymo, susijusio su asmens tarnybinėmis pareigomis.

Rugsėjo 29 d. vakare 22.20 val. su Baltarusijos režimu susijęs Telegram kanalas «Želtije slivy» (šiuo metu Telegram administracija jį uždarė dėl įstatymų pažeidimų) parodė vaizdo įrašą, kuriame užpuolimas bute ir šaudymas buvo sumontuoti iš KGB operatyvininkų prie įėjimo į pastatą, paties Zeltsar ir jo žmonos šūvių bute. Todėl Tyrimų komitetas teigė, kad Zeltsar filmavo vaizdo įrašą, siekdamas «sukelti vadinamąjį triukšmą».

Vėliau Baltarusijos KGB spaudos tarnyba teigė, kad «buvo vykdoma operacija, kurios tikslas – panaikinti adresus, kuriuose galėtų apsistoti su teroristine veikla susiję asmenys». Tačiau buto, kuriame buvo šaudoma, savininkui nebuvo pareikšti jokie kaltinimai.

Netrukus paaiškėjo, kad Zeltsar buvo Baltarusijos medžiotojų ir žvejų draugijos narys, todėl šautuvas oficialiai priklausė jam. Jis taip pat užsiiminėjo triatlonu. Pasak masinės medţiagos, Andrejus Zeltsaras taip pat buvo Amerikos pilietis.

Andrejus Zeltsaras ir jo žmona rėmė 2020 m. protesto akcijas, rinko parašus už alternatyvius kandidatus, nešė protestuotojams vandenį, padėjo gauti pinigų. Baltarusijos režimas apkaltino baltarusiškų šaknų turinčios JAV IT bendrovės «EPAM Systems», kurioje dirbo nužudytasis Andrejus Zeltsaras, vadovybę, kad ši remia protestus: Aliaksandras Lukašenka tiesiogiai apkaltino «EPAM Systems» direktorių valdybos pirmininką Arkadijų Dobkiną, kilusį iš Baltarusijos, opozicijos finansavimu.

Kas nutiko toliau?

Kitą rytą po šaudymo Zeltsar bute Baltarusijos režimas užblokavo Rusijos laikraščio «Komsomolskaja pravda» baltarusiškos versijos interneto svetainę. Motyvu tapo trumpas interviu su Andrejaus Zeltsar bendraklasiu, kuris jį apibūdino kaip «labai gerą vaikiną».

Baltarusijos Respublikos informacijos ministerija paaiškino, kad prieiga prie svetainės buvo apribota, nes joje buvo paskelbtas straipsnis su «informacija, prisidedančia prie grėsmių nacionaliniam saugumui šaltinių formavimo dirbtinai didinant įtampą ir konfrontaciją tarp visuomenės ir valstybės».

Po dviejų dienų Baltarusijos režimas sulaikė straipsnio autorių, žurnalistą Henadžą Mažeiką. Jis kaltinamas neapykantos kurstymu (Baltarusijos baudžiamojo kodekso 130 straipsnis) ir valstybės pareigūno įžeidimu (Baudžiamojo kodekso 369 straipsnis). Netrukus paaiškėjo, kad Baltarusijos teisėsaugininkai suėmė H. Mažeiką Maskvoje ir išvežė per sieną į Minską. Dėl 2021 m. spalio 5 d. įvykių «Komsomolskaja pravda» paskelbė uždaranti savo atstovybę Minske.

Spalio 1 d. Aleksandras Lukašenka atkreipė dėmesį į neigiamus Baltarusijos teisėsaugininkų veiksmų po KGB darbuotojo žūties vertinimus, pasirodžiusius žiniasklaidoje, įskaitant Rusijos, ir pažymėjo, kad tokie vertinimai jį nuliūdino. Baltarusijos žmogaus teisių centro «Viasna» duomenimis, iki 2021 m. spalio 5 d.«neteisingus» komentarus internete apie naujienas, susijusias su Andrejaus Zeltsar mirtimi, sulaikyta daugiau kaip 118 žmonių. Buvo iškeltos baudžiamosios bylos pagal Baltarusijos baudžiamojo kodekso 369 straipsnį (Valdžios pareigūno įžeidimas) ir 130 straipsnį (Socialinės neapykantos kurstymas).

Tą pačią dieną, 2021 m. spalio 1 d., F. Dzeržinskio klube Minske įvyko gedulo ceremonija už nužudytą KGB agentą Dzmitrijų Fedasiuką. Ceremonijos metu Atstovų rūmų deputatas, generolas majoras Olegas Belokonevas, žurnalistams sakė, kad ragina masiškai žudyti tuos, kurie nepritaria Lukašenkos politikai: «Kokiose šeimose užaugo tie žmonės? Manau, kad mes pernelyg švelniai elgiamės su jais ir į juos panašiais. Kažkodėl jie veikia ne pagal įstatymus, o mes stengiamės viską daryti pagal įstatymus. Kalbamės su jais pagal įstatymą, įtikinėjame juos pagal įstatymą. Bet mes turėtume, kaip sakė Putinas, išžudyti juos tualetuose: už vieną nužudyti 20, 100… Kad jie neturėtų noro tai daryti. Galbūt tai šiurkštu, bet nuoširdu».

Spalio 6 d. Andrejus Zeltsar buvo palaidotas Minsko Šabanų rajono Lesnojės kapinėse. Tą dieną Tyrimų komitetas pranešė, kad baudžiamojoje byloje, iškeltoje tiems, kurie paliko komentarus su savo nuomone apie KGB operatyvinio darbuotojo Dzmitrijaus Fedasiuko žūtį, yra 136 įtariamieji, ir visi jie yra sulaikyti. Keletą mėnesių Zeltsar byloje sulaikytieji neturėjo galimybės susisiekti su advokatais, jiems nebuvo leista gauti būtiniausių reikmenų.

Ryškus pavyzdys, kaip režimas baudė tuos, kurie simpatizavo Andrejui Zeltsar, yra Gomelio savanorės Iljos Mironau istorija. Už užuojautą Zeltsarui jis buvo nuteistas 1,5 metų kalėti pataisos darbų kolonijoje; šiuo metu yra paleistas į laisvę.

Illia Mironau buvo sulaikytas 2021 m. rugsėjo pabaigoje po to, kai savo Facebook puslapyje pareiškė užuojautą nužudyto Andrejaus Zeltsar artimiesiems. Iškart jam buvo iškeltos baudžiamosios bylos pagal Baudžiamojo kodekso 369 (Valstybės pareigūno įžeidimas), 130 (Neapykantos kurstymas) ir 361-1 (Ekstremistinės veiklos finansavimas) straipsnius.

Illia metus praleido Gomelio tardymo izoliatoriuje. Kaltinimai dėl «valstybės pareigūno įžeidimo» ir «neapykantos kurstymo» teismui nebuvo pateikti. Nebuvo pateikti ir kaltinimai dėl «ekstremistinės veiklos finansavimo». Galiausiai baudžiamoji byla buvo nutraukta «dėl nusikaltimo sudėties nebuvimo».

Tačiau savanoris buvo apkaltintas «Baltarusijos Respublikos diskreditavimu». Baudžiamojo persekiojimo nutarime teigiama, kad komentaras, kuriame Illia pareiškė užuojautą nužudytojo Andrejaus Zeltsar artimiesiems, «diskreditavo Baltarusijos Respubliką». Todėl, kaip nusprendė tyrėjai, I. Mironau «padarė nusikaltimą» ir už tai buvo nuteistas 1,5 metų laisvės atėmimo bausme.

2022 m. rugpjūčio 26 d. paaiškėjo, kad Andrejaus Zeltsar našlė, 41 metų Marija Uspenskaja, buvo perkelta iš ikiteisminio sulaikymo centro (Volodarka) į Minsko psichiatrijos ligoninę (Novinky).

2022 m. birželio 16 d. Minsko miesto teismas paskelbė sprendimą dėl baudžiamosios bylos Marijai Uspenskajai, per susišaudymą su KGB nužudyto Andrejaus Zeltsar našlei. Ji buvo kaltinama bendrininkavimu nužudant KGB operatyvininką Dzmitrijų Fedasiuką pagal KGB įstatymo 2 str. Baudžiamojo kodekso 16 str. 5 ir 10 d., 130 str. 2 dalį (asmens nužudymas, susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu, padarytas visuomenei pavojingu būdu). Ji buvo teisiama kaip «asmuo, padaręs visuomenei pavojingą veiką», todėl Marijos motina teisme pateikė savo interesus. Teisėja Valiantsina Zenkevič politinei kalinei skyrė priverstinį gydymą psichiatrijos stacionare. Prieš tai ji buvo suimta beveik 9 mėnesius.

Marija Uspenskaja buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės, nes buvo «beprotiškos būsenos». Teismas jai skyrė priverstines saugumo priemones ir gydymą – priverstinį gydymą psichiatrijos stacionare su nuolatiniu stebėjimu. Ji bus gydoma iki sveikatos atstatymo; termino teismas nenustatė. Be to, teismas išreikalavo piniginę kompensaciją už «emocinę žalą – 100 tūkstančių BYN nukentėjusiosios (nužudytojo Dzmitrijaus Fedasiuko našlės) naudai, kuri bus pervesta Minsko vaikų namų Nr. 5 naudai».

Andrejus Zeltsaras ir Marija Uspenskaja paliko 2012 m. gimusį sūnų. Informacijos apie jo likimą viešojoje informacinėje erdvėje nėra.