Nuo praėjusio penktadienio, birželio 23 d., sąžinės prieštaraujančiųjų judėjimas Rusijos Federacijoje oficialiai įvardytas kaip „užsienio agentas”.

Šis veiksmas, nors ir parodo sąžinės prieštaraujančiųjų judėjimo veiklos Rusijoje veiksmingumą, iš esmės yra diskriminacinis teisės taikymas, prieštaraujantis visuotinai pripažintoms žmogaus teisėms ir laisvėms.

Teisingumo ministerija kaltina Rusijos sąžinės prieštaraujančiųjų judėjimą ne tik tuo, kad jis priešinasi Rusijos kariniams veiksmams Ukrainoje, bet ir tuo, kad skleidžia tariamai melagingą informaciją apie vyriausybės veiksmus, sprendimus ir politiką. Dabartinei Rusijos Federacijos valdžiai šių kaltinimų pakanka, kad būtų pateisintas sąžinės prieštaraujančiųjų judėjimo stigmatizavimas.

Tikime, kad Rusijos sąžinės prieštaraujančiųjų judėjimas tęs mūsų misiją. Rusijos sąžinės prieštarautojų judėjimas tvirtai laikosi nesmurtinių principų ir vertybių, siekdamas šviesti žmones apie jų teisę pagal sąžinę atsisakyti karinės tarnybos.