2023 m. liepos 4 d. autoritetingos tarptautinės antikarinės organizacijos – Europos sąžinės prieštaraujančiųjų biuras (European Bureau for Conscientious Objection) ir War Resisters’ International (tarptautinė antikarinė organizacija, įkurta 1921 m., kurios būstinė yra Londone, o padaliniai veikia daugiau nei 30 šalių) – paskelbė atvirą laišką, kuriuo palaikė Baltarusijos sąžinės prieštaraujantįjį Ivaną Strashkevich, kuris šiuo metu yra Lietuvoje ir kuriam gresia deportacija į Baltarusiją.

Tarptautinės organizacijos ragina Lietuvą suteikti baltarusiui politinį prieglobstį, nes Baltarusijoje jam gresia ilgametė laisvės atėmimo bausmė už paramą 2020 m. Baltarusijos protestų judėjimui, įskaitant interviu, kuriuose jis kritikavo smurtinius saugumo pajėgų veiksmus.

Nepaisant aktyvios antikarinės ir antivyriausybinės veiklos, Lietuvos migracijos tarnybos atsisakė pratęsti jo darbo vizą dėl jo ankstesnės karinės tarnybos ir uždraudė 60 mėnesių atvykti į Europos Sąjungą ir Lietuvą.

Čia pateikiamas visas tarptautinių antikarinių organizacijų kreipimosi tekstas:

Kam: Lietuvos imigracijos institucijos
El. paštas: [email protected]

Tema: Ivan STRASHKEVICH, gim 1993-09-01, skubus išleidimas

2023 m. liepos 4 d.

Gerbiamasis pone / ponia,

Europos sąžinės prieštaraujančiųjų biuras (EBCO) ir War Resisters’ International (WRI) vardu kreipiamės į Jus, norėdami išreikšti didelį susirūpinimą dėl etninio lietuvio Ivan STRASHKEVICH (gim 1993-09-01) atvejo.

Mūsų žiniomis, 2023 m. birželio 5 d. buvo atsisakyta pratęsti darbo vizą minėtam Baltarusijos piliečiui, motyvuojant tuo, kad jis anksčiau tarnavo pasieniečiu Baltarusijos kariuomenėje. Tuo pačiu metu Lietuvos institucijos jam įteikė 60 mėnesių draudimą atvykti į Europos Sąjungą. Vėliau, kai jis paprašė prieglobsčio, per apklausą buvo sulaikytas ir prievarta perkeltas į Pabradės pabėgėlių stovyklą, kur buvo patalpintas į vienutę, kur galėjo naudotis telefonu tik trisdešimt minučių per dieną – net ir tai nebuvo garantuota. Tai padaryta nepaisant to, kad jis turėjo galiojantį leidimą gyventi Lenkijoje, kuris nebuvo panaikintas.

EBCO ir WRI neabejoja Strashkevich, kuris paliko pasienio tarnybą 2019 m. ir vėliau aktyviai rėmė protestus po ginčytinų 2020 m. rinkimų ir prisidėjo prie dokumentinio filmo, kritikuojančio pasienio tarnybos elgesį su 2021 m. migrantų antplūdžiu, sąžiningumu. Tačiau bet kuriuo atveju jo prieglobsčio prašymas turėtų būti sprendžiamas vykdant tinkamą procesą, nepažeidžiant daugelio žmogaus teisių.

Raginame imigracijos institucijas atkurti Straskevitch ryšius su išoriniu pasauliu, persvarstyti sulaikymo sąlygų būtinumą ir leisti jam netrukdomai pateikti prieglobsčio prašymą, kuriam mes pritartume.

Be to, net jei prašymas būtų atmestas, raginame valdžios institucijas atšaukti draudimą atvykti į Europos Sąjungą, kuris neturi jokio racionalaus pagrindo.

Apskritai EBCO ir WRI skubiai kreipiasi į Lietuvos valdžios institucijas, kad Baltarusija nebūtų laikoma saugia šalimi, į kurią būtų galima grįžti, ypač tiems, kurie jau buvo pripažinti režimo priešininkais; kad jos peržiūrėtų savo požiūrį į buvusios karinės tarnybos Baltarusijoje reikšmę, pripažindamos asmenis, norinčius išvengti mobilizacijos, tokiais, kokie jie yra dabar; kad jos visais atvejais susilaikytų nuo tokių asmenų deportavimo į Baltarusiją, palankiai svarstytų prieglobsčio prašymus; o jei tai neįmanoma, išduoti sąžinės prieštaraujantiems asmenims reikiamus leidimus gyventi ir dirbti, kad jie galėtų likti Lietuvoje ir ES.

Iš anksto dėkojame už malonų dėmesį ir atidų svarstymą.