Migracijos tarnyba prašo palikti galioti jos sprendimą dėl baltarusio Vitali Dvarashyn, kuris atsisakė savo sąžinės prievolės.

Primename, kad 2023 m. balandžio 26 d. Migracijos departamentas, remdamasis Valstybės saugumo departamento pažyma, priėmė sprendimą, kad baltarusių sąžinės prieštarautojas Vitali Dvarashyn kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, ir uždraudė jam atvykti į Europos Sąjungą penkeriems metams. 2023 m. birželio 27 d. Lietuvos pirmosios instancijos teismas panaikino sprendimą dėl Vitali pripažinimo pavojingu Lietuvai ir įpareigojo Lietuvos migraciją grąžinti jam galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje bei iš naujo išnagrinėti jo prašymą išduoti naują leidimą gyventi Lietuvoje.

Mūsų Namai pasiryžę kovoti už kiekvieną baltarusį, kuris nenori imti į rankas ginklo ir eiti į karą!