2023 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienio, pabaiga buvo pažymėta labai garsiu įvykiu. Rusijos Federacijos priešlėktuvinės gynybos pajėgos dviem tiksliais šūviais numušė verslo lėktuvą, kuriuo skrido PMC „Wagner” vadeivos Yevgeny Prigozhin ir Dmitry Utkin. Jie žuvo.

Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka turi vieną bendrą bruožą – tai patologinis kerštingumas. Praėjo lygiai du mėnesiai nuo liūdnai pagarsėjusio „Prigozhino maišto”, jo skandalingo žygio į Maskvą, kuris išgąsdino visus Rusijos egzekutorius. Tada Prigozhin susitiko su Putinu, ir atrodė, kad jie susitaikė ir susitarė, ką daryti toliau. Savo ruožtu Aliaksandras Lukašenka sutiko priimti PMC „Wagner” Baltarusijoje ir suteikė jam saugumo garantijas.

Visi, kurie pažinojo Prigozhin, apie jį kalbėjo kaip apie žiaurų ir be skrupulų, bet labai protingą žmogų. Juo labiau keista, kad jis patikėjo Putinu ir Lukašenka, kai gerai žinoma: jie nesilaiko duoto žodžio.

Žinome, kad Kremlius labai mėgsta simboliką. Todėl nenuostabu, kad lėktuvas su Prigozhin ir Utkin buvo numuštas praėjus lygiai dviem mėnesiams po „maišto” įvykių, dienos tikslumu. Žvelgdami atgal, galime sakyti, kad labiausiai stebina tai, kad Prigozhin taip ilgai išsisukinėjo. Tik nedaugelis gali patikėti, kad tai iš tiesų buvo nelaimingas atsitikimas. Likus dienai iki mirties atrodė, kad Prigozhin grįžo į darbą ir paskelbė vaizdo pranešimą iš Afrikos. Nepaisant to, visais atžvilgiais kadaise galingam samdinių lyderiui kelio atgal nebebuvo.

Neturime pagrindo nei gedėti Prigozhin ir Utkin, nei jų gailėtis: jie gavo tai, ko nusipelnė. Tačiau jų mirtis dar kartą parodė: derėtis ir susitarti dėl asmeninių ar politinių garantijų nei su Lukašenka, nei su Putinu yra kvaila. Už jų abiejų slypi ilgas kruvinas apgavysčių ir išdavysčių pėdsakas.

Šiuo metu pranešama, kad PMC „Wagner” samdiniai baigia savo stovyklą Baltarusijoje ir ruošiasi išvykti. Labai tikiuosi, kad tai pasirodys esanti tiesa. Baltarusijos žemė taps bent kiek švaresnė.

Olga Karač

Mūsų Namai