Po to, kai 2023 m. rugpjūčio 18 d. Lietuva atsisakė suteikti politinį prieglobstį Olgai Karač ir pavadino ją „asmeniu, keliančiu grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui”, visame pasaulyje prasidėjo tarptautinė kampanija #protection4olga, reikalaujanti apsaugoti ir suteikti prieglobstį žmogaus teisių organizacijos „Mūsų Namai” direktorei.

Kampaniją palaikantys žmonės žino, kad Olga jau daugelį metų kovoja už žmogaus teises Baltarusijoje, įskaitant teisę atsisakyti atlikti karinę tarnybą pagal sąžinę. Už tai ji yra politiškai persekiojama ir jai gresia mirties bausmė gimtojoje šalyje, kur režimas ją pavadino „teroriste”, o žmogaus teisių organizaciją „Mūsų Namai” – „ekstremistine formacija”.

Tarptautinė kampanija su raginimu nedelsiant suteikti apsaugą žmogaus teisių gynėjai ir taikos kūrėjai Olga Karač grindžiama 1998 m. priimta JT deklaracija dėl žmogaus teisių gynėjų, kurioje pripažįstamas „vertingas asmenų, grupių ir asociacijų darbas prisidedant prie veiksmingo visų tautų ir asmenų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimų pašalinimo”.

Kampanija #protection4olga jau apėmė daugybę šalių, ir ne visada tai yra šalys, kuriose gyvena didžiulės baltarusių diasporos. Šis faktas pabrėžia Olgos Karač ir žmogaus teisių organizacijos „Mūsų Namai” atliekamo darbo visuotinę reikšmę.

Kampaniją savo socialiniuose tinkluose parėmė tokios organizacijos kaip „Už demokratiją postimperinėje erdvėje” (For Democracy in the Post-Imperial Space), „Pasaulio baltarusių diaspora” (Diaspora of the Belarusians of the World), Europos sąžinės prieštaravimų biuras (EBCO), „War Resisters’ International”, „Parlamentinė respublika BELARUSIJOS BŪTIS!!!”(Parliamentary Republic FUTURE OF BELARUS!!!), Tarptautinis taikos biuras (IPB), Internacional de Resistentes a la Guerra (Lotynų Amerika), IFOR Austria (Austrija), Giuristi Democratici (Italija), MovimentoNonviolento (Italija), Pressenza Deutsch (Vokietija), Centro Studi Sereno Regis (Italija), Un Ponte Per (Italija), Frauennetzwerk für Frieden e.v. (Vokietija), Bund für Soziale Verteidigung (Vokietija) ir daugelis kitų.

Be to, prie Olgos palaikymo kampanijos prisijungė daug žmonių iš įvairių šalių, įskaitant Ukrainą ir Baltarusijos pabėgėlius.

Norime priminti, kad „Mūsų Namai” vadovės Olgos Karač nuopelnai – daugybė veiklos, susijusios su žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje stebėsena ir Baltarusijos piliečių žmogaus teisių gynimu tiek šalies viduje, tiek tremtyje užsienio šalyse, kur jiems teko bėgti, pavyzdžiui, į Lietuvą, todėl Tarptautinis taikos biuras išrinko jos organizaciją kandidate 2024 m. Nobelio taikos premijai gauti kartu su Rusijos sąžinės atsisakiusiųjų judėjimu ir Ukrainos pacifistų judėjimu.

Mūsų Namai