2023 m. rugsėjis „Mūsų Namai” komandai buvo įtemptas mėnuo, todėl šiame straipsnyje norėtume pasidalyti svarbiausiais pasiekimais ir veikla, apimančia įvairias mūsų darbo sritis.

Informavimas:

Visą mėnesį stengėmės savo skaitytojus informuoti apie naujausią informaciją. Štai keletas svarbiausių naujienų:

 • Svetainės publikacijos: Rugsėjo mėn. savo interneto svetainėje iš viso paskelbėme 29 straipsnius. Tai leido mums informuoti jus apie aktualius įvykius ir nušviesti įvairius mūsų darbo aspektus.
 • „Ne reiškia Ne” kampanija: Džiaugiamės galėdami pranešti, kad per kampaniją „Ne reiškia Ne” buvo paskelbta 12 leidinių, skirtų atkreipti dėmesį į sąžinės prieštaraujančiųjų problemą.
 • „Apsauga ir solidarumas” kampanija: Mes ir toliau įsipareigojome vykdyti kampaniją „Apsauga ir solidarumas” ir į atitinkamą savo interneto svetainės skyrių įtraukėme 5 medžiagas. Šie leidiniai padeda didinti informuotumą apie Baltarusijos ir Ukrainos pabėgėlių teises.
 • Pranešimai apie būsimus renginius: Be to, siekdami informuoti savo skaitytojus, paskelbėme 7 straipsnius, kuriuose pranešama apie būsimus renginius „Mūsų Namai”.
 • Baltarusijos kariuomenės veiklos stebėsena: Dvi Baltarusijos kariuomenės veiklos stebėsenos ataskaitos tapo svarbia mūsų informacinio darbo dalimi, kurioje buvo atkreiptas dėmesys į svarbiausius pokyčius šioje srityje.

Pagalba pabėgėliams:

Rugsėjis taip pat pasižymėjo didelėmis pastangomis pagalbos pabėgėliams srityje:

 • Pagalba maistu: Maisto Bankas paramos dėka baltarusių pabėgėliai Lietuvoje gavo 1438 kilogramus maisto produktų.
 • Namų apyvokos daiktai ir drabužiai: 38 baltarusių ir ukrainiečių pabėgėlių šeimoms suteikta apie 305 kg drabužių ir namų apyvokos daiktų, kad jų gyvenimas taptų šiek tiek patogesnis.
 • Švietimo veikla: Rugsėjo mėnesį mūsų savanoriai surengė 6 skirtingus edukacinius užsiėmimus pabėgėliams Vilniuje, suteikdami jiems papildomų išteklių ir žinių sėkmingai adaptacijai.
 • Suknelių mainų vakarėlis: Organizavome „Suknelių mainų vakarėlį”, kad ugdytume pozityvią dvasią ir skatintume pabėgėlių socialinį bendravimą.

Politinis ir viešasis dalyvavimas:

Visą rugsėjį aktyviai dalyvavome politinėje ir socialinėje veikloje:

 • Kova su suklastotais laiškais: Siekdami apsaugoti žmogaus teisių gynėją Olgą Karač, sureagavome į du suklastotus laiškus, kuriais buvo siekiama ją sukompromituoti.
 • Tarptautinė kampanija: Tarptautinė kampanija „Žmogaus teisių gynėjos Olgos Karač apsauga ir prieglobstis” toliau įgauna pagreitį ir vyksta su hashtagu #protection4olga.

Tarptautinis pilietinių iniciatyvų centras „Mūsų Namai” norėtų padėkoti visiems savo atsidavusiems darbuotojams, savanoriams, partneriams ir draugams už jų neįkainojamą indėlį į mūsų veiksmingą darbą. Tikimės, kad mūsų pastangos ir toliau padės teikti pagalbą ir paramą tiems, kuriems jos reikia.