Nuo pat bendradarbiavimo su nevyriausybine organizacija „Maisto Bankas” pradžios 2022 m. gegužę mūsų bendra veikla buvo naudinga daugeliui Lietuvos sostinėje gyvenančių baltarusių pabėgėlių. Žinomas dėl savo misijos, paremtos racionalaus maisto vartojimo ir paskirstymo idėja, ir darydamas viską, kad suteiktų pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, „Maisto Bankas” svariai prisidėjo prie sunkioje padėtyje atsidūrusių žmonių gyvenimo gerinimo, aprūpindamas juos nemokamomis maisto prekėmis.

Kiekvieną savaitę ketvirtadieniais, o kartais ir kitomis savaitės dienomis „Maisto Bankas” nemokamai aprūpina baltarusių pabėgėlius Vilniuje nuo 150 iki 350 kg maisto produktų. Organizacija siekia, kad kiekvienas geros kokybės produktas nebūtų išmestas ir vietoj jo būtų atiduotas tiems, kuriems jo reikia. Be to, „Maisto Bankas” skatina atsakingą maisto produktų vartojimą, racionalią mitybą ir efektyvų išteklių naudojimą.

Nuo šių metų pradžios „Maisto Bankas” aprūpino baltarusių pabėgėlius Vilniuje stulbinančiu kiekiu maisto produktų – 15890 kilogramų! Visi maisto produktai buvo išdalyti 186 šeimoms, kurias sudaro nuo 1 iki 7 asmenų. Tai reiškia, kad daugiau nei 440 žmonių gavo jiems reikalingų maisto produktų „Maisto Bankas” paramos dėka..

Bendradarbiavimas su „Maisto Bankas” ne tik suteikia maisto Baltarusijos pabėgėliams, bet ir akivaizdžiai parodo paramos ir solidarumo svarbą sunkiomis akimirkomis. Tai pavyzdys, kaip nevyriausybinės organizacijos ir vietos bendruomenės gali susivienyti, kad padėtų žmonėms, atsidūrusiems pažeidžiamoje padėtyje.

Mūsų bendradarbiavimas su „Maisto Bankas” ir toliau plėtojamas, tikimės, kad ir toliau stengsimės bei suteiksime pagalbos ir vilties visiems žmonėms, kuriems jos reikia.