Birželio 1 d. visas pasaulis švenčia Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Ši šventė švenčiama ir Baltarusijoje – nors mūsų šalis jau seniai ir ne kartą pažeidė vaiko teises. Baltarusijoje galioja keletas nežmoniškų nutarimų ir potvarkių, nukreiptų prieš vaikus.

2006 m. Baltarusija priėmė dekretą Nr. 18 „Dėl papildomų valstybinės vaikų, gyvenančių nedarniose šeimose, apsaugos priemonių”. Pagal jį, jei vaikas šeimoje yra socialiai pavojingoje padėtyje, jis paimamas į vaikų namus. Tačiau socialiai pavojinga padėtis yra ne tik alkoholikų tėvų. Vaiko paėmimo priežastimi gali būti nepakankamas namo remontas, mažos tėvų pajamos (ypač kaimo vietovėse), įsiskolinimai už komunalines paslaugas, smurtas šeimoje, vieno iš tėvų mirtis arba aktyvi motinos ar tėvo pilietinė pozicija. Buvo atvejų, kai vaikai buvo atimami iš šeimų, kurios buvo įtrauktos į laukiančiųjų būsto pagerinimo sąrašą: taip režimas atėmė iš jų teisę gauti naujus namus ar butus ir padarė tai neįmanomą.

Dekretu valstybei leidžiama apmokestinti tėvus už vaikų laikymą vaikų globos namuose. Tačiau iš kur žmonėms gauti pinigų, jei jie negali susimokėti net komunalinių mokesčių, nes ten, kur gyvena, nėra gerai apmokamų darbų? Užuot padėjęs šeimoms, atsidūrusioms sunkioje ekonominėje padėtyje, neteisėtas režimas atiduoda vaikus į vaikų namus, sukeldamas didžiulę psichologinę traumą ir dar labiau pablogindamas padėtį.

Be to, Dekretu Nr. 18 režimui suteikta teisė daryti spaudimą opozicijos žurnalistams, žmogaus teisių gynėjams ir pilietiniams aktyvistams , suteikiant jiems neįmanomą pasirinkimą: arba jie nutraukia savo veiklą, arba iš jų bus atimti vaikai. 2020 m. rugsėjo 14 d. Baltarusijos generalinė prokuratūra pagrasino atimti vaikus iš šeimų, jei tėvai juos vesis į protestus. 2021 m. Generalinė prokuratūra norėjo pakeisti teisės aktus dėl socialiai pavojingos vaikų padėties, kad būtų galima persekioti politiškai aktyvias šeimas. Laimei, kol kas ši diskusija nėra aktyvi.

Dar vienas žiaurus dekretas – dekretas Nr. 6 „Dėl skubių kovos su neteisėta prekyba narkotikais priemonių”, pasirašytas 2014 m. gruodžio mėn. Šiuo dekretu buvo pakeistas minimalus baudžiamosios atsakomybės už su narkotikais susijusius nusikaltimus amžius ir jis sumažintas iki 14 metų. Iš karto po to sekė griežtos bausmės paaugliams, kurie už pas juos rastas nedideles narkotikų dozes buvo nuteisti 8, 10 ir daugiau metų. Nepaisant to, kad jie padarė nedidelį nusikaltimą, susijusį su narkotikais, ar net visai nieko nepadarė, jie buvo kaltinami nusikalstamos grupės narkotikams platinti organizavimu ir sulaukdavo griežtesnės bausmės. Įkalinimo įstaigose tokie vaikai lieka vieni, palaikomi tik šeimos ir draugų. Vėliau į viešumą iškilo informacija apie kankinimus ir jų teisių pažeidimus: pavyzdžiui, vaikams-328 neleidžiama laikyti baigiamųjų egzaminų, teisinantis Švietimo kodekso nuostatų trūkumu, ir tęsti mokslų. Po ikiteisminio sulaikymo įstaigos ir teismo proceso jų laukia kolonija su nekokybišku maistu, vergišku darbu, telefono skambučių ir šeimos pasimatymų apribojimais.

Nuo praėjusių metų Baltarusijos gyventojai girdi apie paauglių išbandymus pačiose mokymo įstaigose. Vaikai nuteisiami pagal Baudžiamojo kodekso 328 straipsnį mokytojų, draugų akivaizdoje, o paskui išvedami iš aktų salių surakinti antrankiais. Yra žinomas bent vienas atvejis, kai vaikas buvo sulaikytas vidurinėje mokykloje 2021 m. gruodžio mėn. apie 70 paauglių stebėjo, kaip policija pažeidžia paauglio teises: sulaikymas vyko be advokato, taip pat septyniolikmečiui iš karto buvo uždėti antrankiai (tai draudžia Vaiko teisių konvencija). Net ir vėliau sulaikytam paaugliui nebuvo suteiktas advokatas, o jo tėvams niekas nepranešė apie sūnaus sulaikymą.

Galiausiai, kaip jau sakėme anksčiau, buvo priimtos įstatymo „Dėl vaikų nepriežiūros ir nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos sistemos pagrindų” pataisos. Nuo šiol policija stebės nepilnamečius, kurie daro visuomenei pavojingas veikas. Tai – tyčinis kūno sužalojimas, vairavimas išgėrus, nepaklusnumas pareigūnams, masinių renginių organizavimo ar vedimo tvarkos pažeidimas. Be to, įstatymas leis patalpinti vaikus į specializuotas uždaras ugdymo įstaigas, jei vaikai yra padarę administracinių nusižengimų ir jiems bent keturis kartus per metus buvo taikytos prevencinės priemonės.

Kaip Baltarusijoje buvo švenčiama Tarptautinė vaikų gynimo diena?

Siekdami parodyti savo rūpestį vaikais, pareigūnai visoje šalyje surengė šventes vaikų namų, vaikų globos namų ir uždarų specializuotų įstaigų auklėtiniams. Prie jų prisijungė režimo vykdytojai, Nepaprastųjų situacijų ministerija ir Vidaus reikalų ministerijos akademijos studentai. Natūralu, kad vaikų šventės virto propaganda. Pavyzdžiui, Baltarusijos švietimo ministerija ir Baltarusijos vaikų fondas Minske surengė šventę „Taiki vaikystės žemė”. Čia dalyvauti buvo atvežta daugiau kaip 300 vaikų iš visos šalies. Tai buvo našlaičiai, globėjų ir įtėvių šeimų auklėtiniai, mokyklinių olimpiadų nugalėtojai ir puikūs mokiniai. Žiūrovai padėjo gėlių prie paminklo „Minskas – miestas didvyris”. Atstovų rūmų Nuolatinės žmogaus teisių, nacionalinių santykių ir masinės informacijos priemonių komisijos pirmininko pavaduotoja Valentina Ražanec sakė: „Mums pasisekė, kad gyvename tokioje šviesioje ir gražioje Baltarusijoje, kur su tokia pagarba saugomas vaikystės pasaulis ir sudarytos visos sąlygos kiekvienam vaikui realizuoti savo potencialą ir plėtoti talentus”.

Breste ir Vitebske šventė turėjo karinį atspalvį. Breste 38-osios atskirosios gvardijos oro desantininkų brigados teritorijoje pradėjo veikti vaikų sporto ir patriotinė stovykla. Bresto ir Bresto srities mokyklų moksleiviai vieną dieną praleis desantininkų kareivinių sąlygomis, susipažins su standartiniais šaulių ginklais ir karine įranga, mokysis konfigūruoti parašiutus ir teikti pirmąją pagalbą lauko sąlygomis. Vitebske dešimtų klasių mokiniai lankėsi kariniame dalinyje 3214, kur susipažino su karine technika, ginklų surinkimu ir išardymu, rankų kovos taisyklėmis ir chemine apsauga.

Taip pat buvo pasveikinti Petrikovo valstybinės uždaro tipo lengvosios pramonės mokymo mokyklos Nr. 1 mokiniai. Jų aplankyti atvyko Respublikos tarybos atstovai. Įkalintos merginos pareigūnams surengė koncertą, vėliau mokykloje vyko saldi vakarienė, o pabaigoje kiekviena mokinė gavo po dovanų rinkinį.

Baltarusijos moterų sąjunga surengė šventę Homel pataisos namuose Nr. 4 esančių vaikų namų auklėtiniams. Nepilnametės merginos, atliekančios bausmę kolonijoje, nuteistiesiems parengė teatralizuotą pasirodymą, kuriam pačios sugalvojo ir sukūrė kostiumus bei dekoracijas. Šventėje apsilankiusi Minsko miesto vykdomojo komiteto Vyriausiojo ideologinio darbo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Olga Čemodanova pasakė: „Šventė buvo labai įdomi: „Mes visada sakome, kad nėra kažkieno vaikų. Visi vaikai yra mūsų. Mes, suaugusieji, darome viską, kad visi vaikai gerai vystytųsi. Šiandien mūsų šalyje sudarytos visos sąlygos, kad kiekvienas vaikas gautų sveikatos priežiūrą ir išsilavinimą. Be to, vėliau jie gali įgyti pasirinktą profesiją. Jiems sudarytos visos sąlygos, kad ir kur jie būtų.”

Valdžios pareigūnai režimo žiniasklaidoje varžosi tarpusavyje kalbėdami apie savo rūpestį vaikais, atidarinėdami vaikų ligonines ir klinikas kaip savo darbo vizitinę kortelę. Tačiau jie tyli apie reikšmingiausią dalyką – vaikus kalėjimuose, neteisėtai sulaikytus, vaikus, paskelbtus socialiai pavojingomis situacijomis ir išvežtus į vaikų namus, ir galiausiai vaikus politinius kalinius, apie kuriuos apskritai nekalbama; neteisėtam režimui jie tiesiog neegzistuoja. Nepaisant to, mes, paprasti baltarusiai, visada prisiminsime apie juos ir darysime viską, kad juos palaikytume ir išlaisvintume.