Baltarusijos vaikai neturi didelio vasaros atostogų pasirinkimo: Europos šalys uždarytos, skrydžiai į Turkiją ir Egiptą pailgėjo, o kainos išaugo. Taigi, vaikų stovyklos šalies viduje lieka, nes neteisėtas režimas šiemet daugiausia dėmesio skyrė patriotiniam auklėjimui. Baltarusijoje atidaryta daugiau kaip 60 karinių-patriotinių stovyklų.

Gynybos ministerijos ideologinio darbo departamento vadovas Sergejus Kornevas sakė, kad stovykloms vadovauja kariniai daliniai. Kartu kariškiai nepamiršta, kad jie dirba su vaikais ir kuria jiems įvairius žaidimus: kliūčių ruožą, bendrus tinklinio ir futbolo turnyrus. Vaikus aplankyti kviečiami kariuomenės veteranai ir kariai internacionalistai.

72-asis jungtinis mokymo centras netoli Borisovo yra vienas pirmųjų, atvėręs duris vaikams. Vaikams rodomi ginklai ir įranga, leidžiama išardyti ir surinkti automatus, pereiti kariuomenės kliūčių ruožą. Moksleiviai ant treniruoklių mokosi šaudyti iš tanko. Karinės šlovės muziejus – tai vieta, kurią moksleiviai privalo aplankyti. Kol mokymo centre veikia tik dienos stovykla, tačiau netrukus planuojama, kad vaikai kariuomenėje bus visą parą.

Pirmąją vasaros dieną 38-osios Bresto atskirosios gvardijos oro desantininkų brigados bazėje atidaryta sporto ir patriotinė stovykla. Iki birželio 17 d. joje lankėsi Bresto ir Bresto srities mokyklų mokiniai. Vieną dieną jie praleido desantininkų kareivinių sąlygomis. Vaikai susipažino su standartiniais šaunamaisiais ginklais ir karine įranga, sužinojo apie parašiutinį prietaisą ir mokėsi teikti pirmąją pagalbą lauke.

Tą pačią dieną Vidaus reikalų ministerijos akademijoje buvo atidaryta karinė-patriotinė stovykla paaugliams, pavadinta „Apsaugoje”. Moksleivių nuo 14 iki 17 metų laukia aukštosios mokyklos kadetų programa. Jie įgis karinio rengimo, fizinio lavinimo, šaudymo įgūdžių ir lankysis poligonuose. Čia vyks užsiėmimai, mokymai, kultūriniai ir edukaciniai renginiai. Moksleiviai mokysis savigynos technikos ir dalyvaus psichologiniuose mokymuose. Jie taip pat lankysis policijos muziejuose, bendraus su kadetais ir universiteto dėstytojais.

Birželio 6 d. prasidėjo sportinė-patriotinė pamaina 103-iosios Vitebsko atskirosios gvardijos oro desantininkų brigados stovykloje. Moksleiviai aplankys brigados kovinės šlovės kambarį, kareivines ir pamatys, kaip gyvena kariai. Čia taip pat galima surinkti ir išardyti automatus, susipažinti su ginklais ir karine technika, treniruotis oro desanto komplekse ir įsivaizduoti save parašiutininku. Privalomas programos punktas – karinių-patriotinių filmų žiūrėjimas.

Birželio 9 d. bendradarbiaujant su Vidaus reikalų ministerijos Mahiliou institutu atidaryta karinė-patriotinė stovykla „Patriotas”, įkurta Mahiliou 23-ojoje mokykloje. Patriotiniuose renginiuose dalyvaus 25 paaugliai iki 15 metų. Vaikams planuojama aplankyti kelis karinius dalinius, daug dėmesio bus skiriama sporto treniruotėms. O Paškovo kaime, Mahiliou rajone, kariniame dalinyje Nr. 72471 atidaryta karinė-patriotinė stovykla „Ateities karys”.

Liubanės rajono Urečjės mieste moksleiviai ilsėsis karinėje stovykloje „Patriot”, kuriai vadovauja karinis dalinys Nr. 42715. „Čia iš tiesų gali pasijusti Tėvynės gynėju”, – rašoma stovyklos reklamoje. Programoje žadami teminiai vakarai, konkursai ir viktorinos, taikomųjų karinių sporto šakų varžybos ir kiti edukaciniai užsiėmimai. Į stovyklą kviečiami 14-18 metų paaugliai.

120-ojoje atskirojoje mechanizuotoje brigadoje įkurta stovykla paaugliams iš Minsko. Vaikai susipažįsta su kariuomenės kasdienybe, lipa į karinės technikos kabinas, šaudo iš ginklų, ardo ir montuoja automatus, matuojasi neperšaunamąsias liemenes, treniruojasi mėtyti granatas ir šaukti „Pasiruošę kovai”! Šios brigados kovotojai buvo pastebėti per 2020 m. protestus Minske. 2020 m. rugsėjo 6 d. per daugiatūkstantines eitynes kariškiai saugojo spygliuota viela aptvertą Oktiabrskaja aikštę.

Jaunimo patriotinio ugdymo kursas buvo pasirinktas po 2020 m. rinkimų, kai Lukašenka pradėjo kalbėti apie tai, kad baltarusiai ne taip auklėja savo vaikus. 2021 m. rugpjūčio mėnesį Nacionalinio Susirinkimo Atstovų rūmų Švietimo, kultūros ir mokslo nuolatinės komisijos pirmininkas Igoris Marzaliauskas pareiškė, kad Baltarusijoje būtina atkurti nepertraukiamo karinio-patriotinio jaunimo auklėjimo sistemą. Mokyklose atsirado karinio-patriotinio ugdymo mokytojai ir religijos pasirenkamieji dalykai. Ginti Tėvynę (tiksliau, Lukašenką) baltarusių vaikai mokomi kariniuose-patriotiniuose būreliuose mokyklose ir papildomo ugdymo įstaigose. Mokyklinukai mokomi ne tik mylėti savo šalį, bet ir nekęsti Europos ir Ukrainos žmonių. Vaikai mokomi, kad Baltarusija ir Rusija turi būti suvienytos.

Beje, tas pats vyksta ir Rusijos mokyklose. Čia taip pat veikia karinės-patriotinės stovyklos, o moksleiviai nuo mažens klausosi agresyvių pasakojimų apie Vakarų Europos šalis, Ukrainą ir JAV. Dėl tokio patriotinio auklėjimo užaugo tūkstančiai jaunuolių, kurie neabejodami pakluso įsakymui įžengti į Ukrainą ir pradėjo žudyti ukrainiečius vien todėl, kad jie nėra rusai.

Mūsų vaikai jau dabar mokomi būti žudikais, žudyti visus disidentus ir nekęsti kitų tautų. Užuot džiaugęsi vaikyste, jie šaudo iš kulkosvaidžių ir kariauja (nors ir netikru būdu). Lukašenka nori juos paversti kareiviais, pasirengusiais šaudyti kulkomis pagal jo komandą. Tačiau tikimės, kad tėvai išmokys mažuosius baltarusius gerumo, empatijos ir taikingumo ir neleis vaikams daryti nusikaltimų prieš žmones.