Tautinių mažumų mokyklų uždarymas kelia didelę grėsmę visai visuomenei. Vaikai paverčiami vergais, kurie tiesiog vykdys įsakymus.

 

Sustabdykite fašizmą ir genocidą, kurie jau priartėjo prie jauniausių Baltarusijos piliečių! Tai buvo pagrindinis raginimas protestuojant prieš nacionalinių mokyklų uždarymą Baltarusijoje ir pagrindinės teisės mokytis gimtąja kalba atėmimą iš baltarusių vaikų. Mitingą inicijavo Tarptautinis pilietinių iniciatyvų centras «Mūsų namai» ir Vilniaus baltarusių diaspora. Atsiliepė ir dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos politikai ir visuomenės veikėjai, ukrainiečių diasporos atstovai, uždarų lietuviškų ir lenkiškų mokyklų Baltarusijoje mokytojai.

«Šimtus metų Baltarusijoje baltarusiai ir lietuviai gyveno kartu, buvo išlaikytos nacionalinės kalbos ir europietiškas švietimas. Nuo šių mokslo metų pradžios įsigaliojo Lukašenkos įsakas mokyklose mokyti tik rusų / baltarusių kalba. Iki 2022 m. rugsėjo Baltarusijoje veikė bent dvi mokyklos lietuvių kalba ir dvi mokyklos lenkų kalba, o dabar neliko nė vienos», – sakė Emanuelis Zingeris, politikas ir visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Užsienio reikalų komiteto narys, specialusis pranešėjas Baltarusijos klausimais. «Kas tai yra, jei ne fašizmas, kai žmonės engiami dėl jų tautinės priklausomybės!»

Be to, kaip pabrėžė politikas, baltarusių kalbos mokymas Baltarusijoje sumažintas iki nulio. 9-ojo dešimtmečio viduryje baltarusių kalba mokė 58 proc. mokyklų, o 2022 m. mokyklų baltarusių kalba skaičius atitiks maždaug 2 proc. «Tai tikra katastrofa, nes jie keičia ugdymą rusų kalba «rusų pasaulio» ideologija! Vyksta vaikų zombinimas, primetant jiems neapykantos kupinas idėjas. Ir mes negalime stovėti nuošalyje, turime kovoti už kiekvieną vaiką Baltarusijoje».

Seimas parengė Emanuelio Zingerio rezoliuciją prieš vietinių bendruomenių, turinčių teisę mokytis gimtąja kalba, persekiojimą. Dokumentas artimiausiomis dienomis bus svarstomas Lietuvos Respublikos Seime.

«Sveikiname šią rezoliuciją kaip Lietuvos politikų paramą ir solidarumo su Baltarusijos vaikais aktą», – sakė Olga Karač, Baltarusijos politikė, visuomenės veikėja, žmogaus teisių aktyvistė, Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos «Mūsų namai» direktorė. «Šiandien Baltarusijoje naikinama bet kokia nacionalinė kultūra, išskyrus rusiškąją. Lukašenka nori išugdyti baltarusių kartą, kuri bus užnuodyta «rusų pasaulio” propaganda ir lengvai panaudojama bet kokiems išpuoliams prieš kaimynines šalis – Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą, Latviją».

Olgos Karač teigimu, Baltarusijos režimo veiksmai, kuriais pažeidžiamos jaunų Baltarusijos piliečių teisės, turėtų tapti atskiru skyriumi tarptautiniuose teismo posėdžiuose dėl Lukašenkos nusikalstamų veikų. «Mums reikia tarptautinės bendruomenės reakcijos. Mums reikia Europos Parlamento, JTO, ESBO, PACE rezoliucijos. Taip pat būtina kurti internetines mokyklas, kad vaikai galėtų tęsti mokslus lietuvių, lenkų, ukrainiečių ir baltarusių kalbomis. Šiuo metu vaikams nesuteikiama teisė rinktis mokymo kalbą, iš jų atimta galimybė pasirinkti kalbą, kuria jie kalba namuose. Dėl šios priežasties tokiems jauniems piliečiams reikia visapusiškos paramos.»

Olga Karach taip pat pabrėžė, kad nacionalinių mokyklų (lenkų, lietuvių, ukrainiečių) uždarymas yra ledkalnio viršūnė. «Toliau seka Baltarusijos vaikų militarizavimas, jų indoktrinavimas, siekiant gauti «rusų pasaulio» pasekėjų be jokių barjerų ir moralinių gairių. Šiandien protestuojame prieš lietuvių, lenkų ir ukrainiečių mokyklų uždarymą Baltarusijoje, prieš tai, kad smarkiai ir katastrofiškai sumažėjo mokyklų su baltarusių dėstomąja kalba ir kad iš baltarusių vaikų atimta teisė mokytis gimtąja kalba. Ši akcija yra tik pradžia, pirmas žingsnis.»

«Mūsų Namai» planuoja sistemingą kampaniją, kuria bus siekiama atkreipti dėmesį į jaunųjų Baltarusijos piliečių padėtį.