Italijos organizacijos, remiančios Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos sąžinės prieštarautojus ir dezertyrus, tarptautinės koalicijos #ObjectWarCampaign partneriai, Giuristi Democratici, Movimento Internazionale della Riconciliazione, Un Ponte Per, Movimento Nonviolento, Pax Christi, Pressenza, Centro Studi Sereno Regis kartu su CNESC ir Caritas Italiana 2023 m. gegužės 16 d. Romoje surengė du mitingus:

– 12 val. iš Termini stoties prasidėjo taiki eisena, skirta taikiam #ObjectWarCampaign dalyvavimui prie Rusijos ambasados, vėliau prie Ukrainos ir galiausiai prie Baltarusijos ambasados. Dalyviai reikalavo užtikrinti jaunuolių teisę neiti į kariuomenę ir neimti į rankas ginklo dėl įsitikinimų.

– 17 val. Senato salėje „Sala Caduti di Nassirya” įvyko spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyti pagrindiniai kreipimosi į Europos institucijas ir atskiras šalis punktai, taip pat apibendrinti rezultatai, susiję su sąžinės prievolių atsisakymu Rusijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje, kur šiuo metu nuolat pastebimi šios žmogaus teisės pažeidimai, įskaitant tuos, kuriuos užregistravo Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR), ir ši situacija verčia jaunus vyrus ieškoti apsaugos ir prieglobsčio užsienyje. Spaudos konferencijoje Italijos organizacijos pristatė kampanijos rezultatus ir baigiamąsias iniciatyvas, kurios buvo vykdomos kitose šalyse ir Europos institucijose. Spaudos konferencijoje kalbėjo šie dalyviai: Zaira Zafarana (#ObjectWarCampaign), Fabio Alberti (Un Ponte Per), Diego Cipriani (Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile), Ermete Ferraro (Movimento Internazionale della Riconciliazione), Mao Valpiana (Movimento Nonviolento), Cesare Antetomaso (Giuristi democratici).

Jaunuoliai iš Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos, kurie atsisako žudyti ir imti į rankas ginklą, aktyviai gina savo teisę į gyvybę ir yra pasiryžę įrodyti, kad tarptautinius nesutarimus galima spręsti be ginklo, kaip numatyta Italijos Konstitucijos 11 skyriuje.