Tarp dviejų šalių: sąžinės atsisakiusio asmens patirtis

Taip atsitiko su sąžinės atsisakiusiu asmeniu iš Baltarusijos Vitali Dvarashyn, kuriam gresia ilgalaikis įkalinimas Baltarusijoje už jo veiklą remiant Baltarusijos sąžinės atsisakiusiuosius.

Dar sovietmečiu Vitali Dvarashyn, kuriam dabar 54 metai, baigė Vasilkovskio aviacijos ir karo technikos mokyklą ir įstojo į kariuomenę. Atlikdamas tarnybą jis nusivylė kariuomene, nusprendė, kad naudotis ginklais prieštarauja jo vertybėms, ir išėjo iš tarnybos savo noru. Taigi 1998 m. jis paliko kariuomenę ir pradėjo kurti savo taikų gyvenimą.

2020 m. Vitaly dalyvavo masiniuose protestuose Baltarusijoje prieš nesąžiningus rinkimus. Kartu su grupe panašių pažiūrų žmonių Vitaly kelis kartus blokavo Vitebsko gatves, kad sutrukdytų pravažiuoti kalėjimo sunkvežimiams, į kuriuos egzekutoriai krovė gatvėse sugautus neginkluotus demonstrantus, kad juos pervežtų į sulaikymo įstaigas ir kankintų.

Prasidėjus karui Ukrainoje, Vitaly išsigando, kad jis, kaip buvęs kariškis, gali būti prievarta mobilizuotas į Baltarusijos kariuomenę ir išsiųstas kovoti prieš Ukrainą. Vitaly kuo skubiau išvyko į Lietuvą ir nuo to laiko negrįžo į Baltarusiją dėl rizikos būti prievarta paimtam į kariuomenę. Reikia pasakyti, kad jo nuogąstavimai nėra nepagrįsti: šiuo metu Baltarusijoje vyksta toks dalykas kaip „gyventojų, privalančių atlikti karinę tarnybą, patikrinimas” ir naujų karinių stovyklų rengimas. Be to, kalbant apie patį Vitaly, jam išvykus iš Baltarusijos, buvo išduoti paieškos ir arešto orderiai dėl to, kad jis neva socialiniuose tinkluose baltarusių egzekutorius pavadino „žudikais ir katorgininkais”.

Iki šiol Vitaly turėjo leidimą gyventi Lietuvoje ir dirbo vairuotoju Mažeikių mieste. Tačiau 2023 m. balandžio 26 d. Vitaly leidimas gyventi Lietuvoje buvo panaikintas tik dėl jo buvusios tarnybos Baltarusijos kariuomenėje prieš daugiau nei 20 metų. Tuo pačiu pagrindu Vitaly buvo pripažintas nepageidaujamu asmeniu Lietuvoje ir jam uždrausta 5 metus atvykti į Europos Sąjungą.

Veikiantis teisingumas

Žinoma, padedamas Mūsų Namai, Vitaly kreipėsi į teismą. Prasidėjo teismo procesas. Nepaisant to, 2023 m. birželio 11 d. Lietuvos migracijos ir pasienio tarnybos pareigūnai bandė jėga išsiųsti Vitaly į Baltarusiją, o tai būtų reiškę, kad jis automatiškai bus suimtas ir įkalintas už dalyvavimą kampanijoje „NE reiškia NE”.

Priverstinė netikėta deportacija nepavyko, o tada teisingumas tikrai suveikė. 2023 m. birželio 27 d. Lietuvos teismas priėmė sprendimą grąžinti Vitaly leidimą gyventi Lietuvoje ir panaikinti draudimą atvykti į Europos Sąjungą. Migracijos tarnybos argumentus, kad Vitaly neva kelia „grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui”, teismas pripažino neįtikinamais.

Kitą dieną, 2023 m. birželio 28 d., Lietuvos teismas stojo Vitaly pusėn ir oficialiai leido jam gyventi už pabėgėlių stovyklos ribų ir laisvai judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2023 m. liepos 4 d. Vitaly advokatas kreipėsi į Teisėjų kolegiją su prašymu panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2023 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. 23S1199 dėl apgyvendinimo suteikimo, kuriuo jam būtų apribota teisė pasirinkti apgyvendinimo vietą.

Liepos 10 d. teisminio nagrinėjimo kolegijos gavo patvirtinimą į teismo prašymą, kad Baltarusijos Respublikos pilietis Vitali Dvarashyn yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų nutartimi prašymas buvo priimtas nagrinėti, o atsakovui – Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į prašymą pateikti.

Tačiau atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir apie to priežastis teismo neinformavo. Dėl to už teismo reikalavimo nevykdymą Migracijos valdybai buvo paskirta 100 Eur bauda.

Tiems, kurie neįpratę ar nemėgsta skaityti teismų dokumentų, dar kartą pakartojame: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „išsisuko” nuo teismo prašymo baltarusio Vitaly Dvarashyn byloje ir už tai turi sumokėti 100 Eur baudą. Be to, jai suteiktas terminas iki 2023 m. rugpjūčio 4 d. pateikti visą bylos nagrinėjimui reikalingą informaciją.

Tokie teismo sprendimai visiškai skiriasi nuo to, prie ko baltarusiai yra įpratę.