Deja, savižudybės Baltarusijos kariuomenėje yra labai paplitęs reiškinys. Pati sistema, paremta šantažu, represijomis, veiksmų beprasmiškumu ir požiūriu „aš esu viršininkas – tu esi idiotas”, kartu su itin įtempta aplinka ir įvairiomis smurto (tiek psichologinio, tiek fizinio) formomis, dažnai verčia jaunus žmones atimti sau gyvybę, nelaukiant tarnybos pabaigos.

Šiuo metu Baltarusijos internetinėje erdvėje plinta fragmentiška informacija apie dar vieną savižudybės incidentą, įvykusį liūdnai pagarsėjusiame kariniame mokymo centre Peči, Borisovo rajone (Minsko sritis). Remiantis turima informacija, ten tragiškai gyvybę sau atėmė dar vienas šauktinis karys.

Vieno iš Baltarusijos nepriklausomų leidinių žurnalistai kalbėjosi su šiuo metu šiame kariniame dalinyje tarnaujančiu kariu. Jis papasakojo: „Naktį iš rugpjūčio 3-iosios į 4-ąją naktį nusižudė vaikinas desantininkas. Po šaudymo pratybų jis išsinešė iš šaudyklos tam tikrą specializuotą šovinį; iš jo galvos nieko neliko. Sakoma, kad jis nenorėjo stoti į kariuomenę. Jis bandė išvengti karinės tarnybos. Bet jie jį priėmė. Visai neseniai pas jį aptikta raštų, panašių arba į užrašus, arba į eilėraščius. Jie pradėjo su juo dirbti. Jo byla ėmėsi rūpintis vyriausiasis ideologas, turintis Pechennik pavardę. O po to vaikinas nusišovė”.

Sprendžiant iš aprašymo, jaunuolis atėmė sau gyvybę naudodamas šovinį su sprogstamąja kulka. Paprastiems kariams tokie šaudmenys neprieinami, tačiau desantininkams jie prieinami, nes jie praeina pažangų kovinį parengimą. Kita vertus, jei tokia kulka pataiko į galvą, atpažinti asmenį pagal veidą iš tiesų neįmanoma. Todėl negalima atmesti galimybės (ypač turint omenyje visus ankstesnius incidentus Peči), kad tai buvo arba žmogžudystė, arba bandymas nuslėpti smurto įrodymus prieš karį, kuris dėl patyčių baigė savo gyvenimą savižudybe.

Bet kokiu atveju dar per anksti daryti išvadas. Valstybės ir kariuomenės pareigūnai slepia informaciją, todėl kol kas nežinoma nei mirusiojo gyvenamoji vieta, nei vardas ir pavardė. Galime tik tikėtis, kad tiesa galiausiai išaiškės.

Mūsų Namai