Šiandien daugeliui žmonių yra labai didelio streso diena. Iš esmės visiems tiems, kurie gyveno Baltarusijoje, bet vėliau nusprendė palikti šį GULAG’ą ir persikelti į kitą šalį. Pasirodo, tėvynė taip lengvai nepaleidžia.

Šiandien Aleksandras Lukašenka išleido įsaką, pagal kurį nuo šiandien visi užsienyje gyvenantys Baltarusijos piliečiai netenka galimybės pakeisti ar pratęsti Baltarusijos paso galiojimo laiką šalies ambasadose ir konsulatuose užsienyje.

Reikėtų priminti, kad iki šiol nuolat už Baltarusijos ribų gyvenantys baltarusiai galėjo gauti arba pasikeisti pasus ambasadose ir konsulatuose. Dabar tai galima padaryti tik „vidaus reikalų įstaigose pagal paskutinės gyvenamosios vietos registracijos vietą”. Be to, panaikinta nuostata dėl diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų teisės pratęsti Baltarusijos pasų užsienyje galiojimą arba juos keisti.

Tačiau nekilnojamojo turto sandoriai ir tam tikros administracinės procedūros gali būti atliekamos tik asmeniškai atvykus arba remiantis Baltarusijos teritorijoje išduotu įgaliojimu. Tai apima notarinį patvirtinimą, turto perleidimo sutarčių valstybinę registraciją, nekilnojamojo turto įkeitimą, mechaninių transporto priemonių perleidimą ir kitas sutartis ar sandorius, susijusius su turto perleidimu.

Be to, gauti pažymas, kuriose pateikiama informacija iš civilinės būklės aktų įrašų, pavyzdžiui, civilinės būklės aktų įrašai, santuokos nesudarymo įrašai ir pranešimai apie civilinės būklės aktų įrašų nebuvimą (išskyrus pažymas, kuriose pateikiama informacija iš mirties įrašų), išsilavinimo dokumentų ir jų priedų dublikatai, išsilavinimo dokumentai, apostile patvirtinti Baltarusijos Respublikos teritorijoje išduotą oficialų dokumentą, taip pat legalizuoti oficialius dokumentus, registruoti turtą ir pan. galima tik asmeniškai dalyvaujant arba turint Baltarusijoje išduotą įgaliojimą.

Paprasčiau tariant, nuo šiol kitose šalyse išduoti notaro patvirtinti įgaliojimai nepripažįstami – nesvarbu, ar tai būtų bendrieji įgaliojimai, ar įgaliojimai parduoti ar nuomoti turtą, priimti ir atsisakyti paveldėjimo teisės ir pan. Anksčiau užsienyje išduoti įgaliojimai taip pat nebegalioja. Be to, dokumentų gavimas ar apostilizavimas Baltarusijos valstybinėse institucijose negali būti atliekamas naudojantis įgaliojimu. Tai turi būti daroma asmeniškai.

Taigi, jei norite pasikeisti pasą arba sudaryti nekilnojamojo turto sandorį, turite atvykti į Baltarusiją. Daugeliui tai iš esmės yra garantuota laisvės atėmimo bausmė, o kai kuriems – net egzekucija už „valstybės išdavystę” (taip, toks straipsnis neseniai buvo įtrauktas į Baltarusijos baudžiamąjį kodeksą).

Kad suprastume problemos mastą: vien po 2020 m. įvykių, ieškodami prieglobsčio nuo represijų, iš Baltarusijos išvyko daugiau kaip 500 000 žmonių. Daugelis jų išvyko dar anksčiau, tačiau vėliau taip pat buvo priskirti „valstybės priešų” kategorijai. Lukašenkos pasirašytas dekretas reiškia, kad iš šimtų tūkstančių Baltarusijos piliečių, pabėgusių nuo represijų skirtingais metais, faktiškai atimama nuosavybė tėvynėje. Jie nebegali parduoti savo butų pagal įgaliojimą, jų išnuomoti, paveldėti ar atlikti kokių nors veiksmų iš užsienio. Daugelis liks be pragyvenimo šaltinio, nes jie rėmėsi pajamomis iš butų nuomos Baltarusijoje arba planavo parduoti savo nekilnojamąjį turtą, kad galėtų pragyventi.

Be to, Baltarusijos piliečiai, turintys laikinus leidimus gyventi įvairiose pasaulio šalyse, netrukus atsidurs pilkojoje teisinėje zonoje, nes norint pratęsti leidimą gyventi, jiems reikia dokumentų iš Baltarusijos, o tai dabar neįmanoma.