Žodinis pareiškimas per interaktyvų dialogą su specialiuoju pranešėju žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais.

JT Žmogaus teisių taryba, 56-oji sesija.

WRI ir Connection e.V.

2024 m. liepos 3 d. rytą Ženevoje, JT Žmogaus teisių tarybos 56-ojoje sesijoje, vyko interaktyvus dialogas su specialiuoju pranešėju žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais. Šia proga organizacija „Connection e.V.” kartu su organizacija „War Resisters’ International” (Tarptautinė pasipriešinimo karui organizacija) parengė ir plenariniame posėdyje padarė pareiškimą, kuriame kalbama apie teisę atsisakyti atlikti karinę tarnybą pagal sąžinę ir raginama Tarybą bei Baltarusiją ginti žmogaus teises.

Anais Marin pristatė Tarybai savo pranešimą, kuriame išsamiai apibūdino dramatišką žmogaus teisių padėtį šalyje. Specialioji pranešėja taip pat atkreipė dėmesį į suinteresuotos šalies nebendradarbiavimą ir būtinybę apsaugoti į tremtį priverstus baltarusius. Visą specialiojo pranešėjo ataskaitą galima rasti adresu

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/072/84/pdf/g2407284.pdf?token=Xx1oBT25PpSReFqe7o&fe=true

Statement by WRI and Connection e.V. as pdf-file

Pone pirmininko pavaduotojau,

Ponia specialioji pranešėja,

„War Resisters International” (WRI) dėkoja už išsamią ataskaitą [apie žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje] ir už pastangas vykdant šį jautrų mandatą.

Esame nuoširdžiai susirūpinę dėl to, kad „apžvelgiama, kaip represiniai įstatymai ir politika išvalė pilietinę erdvę, [pasirinktinai] taikydamiesi į paprastas pilietinės visuomenės organizacijas”[1] ir žmogaus teisių gynėjus, tokius kaip Olga Karatch, kuri padeda atsisakiusiems karinės prievolės ir šiuo metu su šeima ieško apsaugos Lietuvoje, kaip ir daugelis kitų, kurie priešinasi karui ir mobilizacijai.

Nerimą kelia nuolat didėjanti visuomenės militarizacija ir [ypač Baltarusijos karinio mokymo programos] jaunimui ir vaikams.[2]

Kaip pranešama, „Baltarusijos vyriausybė ir toliau aktyviai remia Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą” [3]o neseniai buvo užfiksuotas taktinių Rusijos branduolinių ginklų dislokavimas [Baltarusijoje]. [4]

WRI ir jos partnerė „Connection e.V.” yra labai susirūpinusi dėl tebesitęsiančių žmogaus teisės atsisakyti atlikti karinę tarnybą pagal sąžinę pažeidimų ir mirties bausmės sugrąžinimo [šalyje]. Baudžiamajame kodekse yra keli straipsniai, kuriuose numatyta baudžiamoji atsakomybė už karo prievolės vengimą.[5] Be to, kaip pranešė „Mūsų namai”, yra represinė praktika viešai rengti parodomuosius šaukimo į kariuomenę vengėjų teismus.[6]

[1] A/HRC/56/65, par. 6.

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/072/84/pdf/g2407284.pdf?token=Xx1oBT25PpSReFqe7o&fe=true

[2] https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-160-ot-4-maya-2022-g

[3] A/HRC/56/65, 14 dalis.

[4] https://www.reuters.com/world/europe/belarus-has-started-taking-delivery-russian-tactical-nuclear-weapons-president-2023-06-14/

[5] “Vengimas atlikti karo tarnybą mobilizacijos metu (434 str.), vengimas eilinio šaukimo į tikrąją karo tarnybą (435 str.), rezervisto ar karo prievolininko neatvykimas į karinius mokymus ar specialius užsiėmimus (436 str.), karo prievolininko ar karo prievolininko vengimas atlikti karinę registraciją (437 str.).” Europos sąžinės prieštaraujančiųjų biuras, metinė ataskaita, p. 46-47. https://ebco-beoc.org/sites/ebco-beoc.org/files/2024-05-15-EBCO_Annual_Report_2023-24.pdf

[6] Ten pat, p. 47. „2023 m. kovo 10 d. Bresto ir Bresto srities karinis komisariatas surengė išvažiuojamąjį teismo posėdį, kuriame buvo teisiamas aštuoniolikmetis vaikinas, atsisakęs tarnauti Baltarusijos kariuomenėje. Kaltinamasis be pateisinamos priežasties neatvyko į medicininę apžiūrą ir šaukime nurodytą dieną neatvyko į karinės registracijos ir šaukimo skyrių. Per teismą jis visiškai pripažino savo kaltę ir paaiškino, kad „nenorėjo eiti į kariuomenę, nes bijojo būti išsiųstas į karą”. Teismas pripažino kaltinamojo baimę neįtikinama ir nuteisė jaunuolį 60 bazinių vienetų (2220 rublių arba 630 eurų) bauda. Šį teismo posėdį valdžia taip pat naudojo propagandos tikslais ir jaunimui įbauginti: į jį buvo renkami vidurinių mokyklų moksleiviai ir šaukiamojo amžiaus jaunuoliai iš vietinių mokyklų. 2023 m. kovo 13 d. Gardino apygardos teismas pradėjo nagrinėti 19-metės Anitos Bakunovič, buvusio muitinės pareigūno Mikalojaus Kulešovo ir kariuomenės vengiančio Jehoro Kurzino bylą. Visi jie buvo sulaikyti prie Lietuvos tvoros, kai bandė nelegaliai kirsti sieną. Yehor Kurzin buvo apkaltintas neteisėtu sienos kirtimu ir šaukimo į kariuomenę vengimu. 2023 m. balandžio 10 d. Rechycos ir Lojevo rajonų karo prievolės tarnyboje vyko išvažiuojamasis teismo posėdis. Kartu su tėvais buvo priverstinai atvežti vietos mokyklų mokiniai, taip pat jauni asmenys, kurie turėtų tarnauti kariuomenėje. Tokie vieši teismo procesai, susiję su Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 435 straipsniu (vengimas atlikti karinę tarnybą), Baltarusijoje tampa vis dažnesni, nes šalyje plačiai paplitęs nenoras eiti į kariuomenę.” Ten pat, p. 53.

Connection e.V.” ir „War Resisters’ International”: Žodinis pareiškimas, padarytas per interaktyvų dialogą su specialiuoju pranešėju dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje, 56-oji sesija. 2024 m. liepos 3 d.