Šių metų liepos mėnuo pasirodė esąs ypač „vaisingas” valstybės represijoms prieš vengiančius šaukimo į kariuomenę. Čašnikų rajono (Vitebsko sritis) gyventojas buvo nuteistas pagal baudžiamąjį kaltinimą vien dėl to, kad atsisakė tarnauti kariuomenėje. Baltarusijoje tokios baudžiamosios bylos tampa vis dažnesne praktika.

Dabar valstybės kontroliuojamoje žiniasklaidoje šis asmuo vadinamas „piliečiu B”, jo pavardė neatskleidžiama. Remiantis įvairiomis publikacijomis regioninėje žiniasklaidoje, „B” gavo šaukimą atvykti į karo prievolės tarnybą šaukimo kampanijos metu. Tačiau numatytą dieną ir valandą jis neatvyko į šaukimo komisiją. Valstybės institucijos nusprendė, kad jis neturėjo svarbių neatvykimo priežasčių.

Iš esmės jis galėjo atvykti į Čašnikų rajono karo prievolės įstaigą bet kurią dieną iki šaukimo laikotarpio pabaigos, tačiau taip ir neatvyko. Situaciją dar labiau apsunkino tai, kad „B” buvo atliktas medicininis patikrinimas ir jis buvo pripažintas tinkamu karinei tarnybai. Kitaip tariant, jo „žygis su batais” buvo garantuotas. Tačiau užuot įvykdęs šį neaiškų įsipareigojimą tėvynei, jaunuolis išvyko į Rusiją.

Tačiau tai nepadėjo: jis buvo priverstinai grąžintas į Baltarusiją, kur teismas pripažino „B” kaltu dėl šaukimo į karinę tarnybą vengimo ir, remdamasis Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 435 straipsnio 1 dalimi, skyrė jam vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant su sąlyga, kad per bandomąjį laikotarpį pilietis nedarys naujų nusikaltimų ir vykdys teismo paskirtus įpareigojimus.

Pagal Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 78 straipsnio 5 dalį „B” buvo įpareigota sumokėti valstybei baudžiamąją teisinę kompensaciją – 35 bazinius vienetus, iš viso 1120 rublių. Dėl apkaltinamojo nuosprendžio jo priėmimo į karinę tarnybą situacija tapo neaiški, nes jis turi neišnykusį teistumą ir teoriškai neturėtų būti pašauktas į karinę tarnybą.

Reikėtų pažymėti, kad tai vis dėlto yra palyginti sėkminga baigtis. Panašiais atvejais šaukimo į kariuomenę vengiantys asmenys dažnai gauna realias laisvės atėmimo bausmes. Tačiau šiuo atveju atrodo, kad „B” paprasčiausiai sugebėjo nusipirkti išsisukti nuo karinės tarnybos.

Mūsų Namai