2023 m. rugpjūčio 24 d. baltarusių pabėgėlis Lietuvoje Vitali Dvarashyn laimėjo antrąjį teismo procesą prieš Migracijos departamentą dėl jo buvimo sąlygų. Teismas primygtinai rekomendavo Migracijos departamentui persvarstyti sprendimą dėl Vitali apgyvendinimo Pabradės pabėgėlių stovykloje ir patarė Vitali laukti sprendimo savo gyvenamojoje vietoje.

Netrukus Vitali Dvarashyn buvo paleistas iš migrantų stovyklos. Be to, jam nebereikia kas tris dienas registruotis migrantų stovykloje, kaip buvo numatyta anksčiau. Teisme jį gynė Rytis Satkauskas, geras „Mūsų Namai” draugas ir puikus teisininkas, besispecializuojantis migracijos ginčuose.

Norėtume priminti, kad dar 1990 m., baigęs karo mokyklą, Vitali Dvarashyn pradėjo karinę tarnybą. Tačiau po kelerių metų jis nusivylė kariuomene, nusprendė atsisakyti imti į rankas ginklą ir pasitraukė savo noru. Iš kariuomenės Vitali pasitraukė 1998 m. liepos 15 d. Nuo to laiko jis gyvena taikų gyvenimą, net nesiartindamas prie kariuomenės ar kitos jėgos struktūros.

2020 m. Baltarusijoje Vitali dalyvavo protestuose prieš nusikalstamo režimo suklastotus rinkimus. Jis ne kartą įsitraukė į polemiką su režimo šalininkais socialiniuose tinkluose. Be to, kartu su grupe panašių pažiūrų žmonių Vitali ne kartą Vitebsko gatvėmis blokavo kalėjimo sunkvežimių, kuriais egzekutoriai vežė sulaikytus neginkluotus demonstrantus, pravažiavimą.

Po to jam teko bėgti į Lietuvą, kad išvengtų represijų. Iki šiol Vitali turėjo leidimą gyventi Lietuvoje ir dirbo vairuotoju Mažeikių mieste. Leidimas gyventi Lietuvoje Vitali buvo panaikintas 2023 m. balandžio 26 d. tik dėl to, kad jis daugiau nei prieš 20 metų tarnavo Baltarusijos kariuomenėje. Taip pat dėl buvusios karinės tarnybos Vitali buvo pripažintas nepageidaujamu asmeniu Lietuvos teritorijoje ir jam buvo uždrausta atvykti į Europos Sąjungą 5 metams.

2023 m. birželio 11 d. Lietuvos migracijos ir pasienio tarnybos pareigūnai bandė prievarta išsiųsti Vitali į Baltarusiją, o tai jam būtų reiškę automatinį areštą ir įkalinimą už dalyvavimą kampanijoje „NE reiškia NE”.

2023 m. birželio 15 d. kartu su Vitali parengėme visus dokumentus ir pateikėme prašymą suteikti politinį prieglobstį Lietuvos teritorijoje.

2023 m. birželio 27 d. Lietuvos teismas priėmė sprendimą ir nurodė grąžinti Vitali leidimą gyventi Lietuvoje bei panaikinti draudimą atvykti į Europos Sąjungą. Migracijos tarnybos argumentus, kad Vitali neva kelia „grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui”, teismas pripažino neįtikinamais.

2023 m. birželio 8 d. Lietuvos teismas stojo Vitali pusėn ir oficialiai leido jam gyventi už pabėgėlių stovyklos ribų ir laisvai judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tačiau tai dar nebuvo istorijos pabaiga.

„Teismams nepatinka, kad Migracijos departamentas ir Valstybės saugumo departamentas bando primesti savo nuomonę ir savo požiūrį į situaciją, nepaisydami to, ką sako įstatymai”, – sako Vitali Dvarashyn. „Būtent jų neteisingi veiksmai ir neproporcingi užmojai padėjo man laimėti šią bylą, be to, už nugaros yra dar viena teismo pergalė.”

Dabar, rugsėjo 6 d., Vitali laukia dar vienas teismo procesas, šį kartą dėl Migracijos departamento apeliacinio skundo, pateikto dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo buvo panaikintas leidimas gyventi šalyje. Tai bus antrasis teismo procesas: pirmąjį Vitali laimėjo liepos 27 d., kai teismas nurodė grąžinti jam leidimą gyventi, panaikino draudimą atvykti į Europos Sąjungą ir paskelbė nepagrįstu migracijos pareigūnų sprendimą pripažinti jį „grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui”.

Nepaisant to, Migracijos departamentas ir Valstybės saugumo departamentas pateikė apeliacinį skundą dėl Lietuvos pirmosios instancijos teismo sprendimo ir prašo palikti galioti sprendimą dėl baltarusio Vitali Dvarashyn.

Palinkėkime Vitali sėkmės teisinėse kovose!

Mūsų Namai